• IGA BEWICZ - ZDOBYWCZYNI SREBRNEGO MEDALU NA MISTRZOSTWACH POLSKI W KARATE SHOTOKAN   
     • IGA BEWICZ - ZDOBYWCZYNI SREBRNEGO MEDALU NA MISTRZOSTWACH POLSKI W KARATE SHOTOKAN   

     • 11.05.2021
     • Uczennica klasy II d - Iga Bewicz wywalczyła wicemistrzostwo Polski w kumite i zdobyła srebrny medal w kategorii kadetów (16-17 lat). To już kolejny, zdobyty przez utalentowaną zawodniczkę medal Mistrzostw Polski.

      Iga zgodziła się podzielić z nami wiedzą na temat tej dyscypliny sportu a także zdradzić tajemnicę swojego sukcesu. Jak mówi, sport towarzyszy jej od dziecka, ponieważ jako siedmiolatka zobaczyła na szkolnym korytarzu ogłoszenie dotyczące zajęć karate. Starszy brat trenował judo, więc Iga z zazdrością obserwowała czasem jego treningi.

      I tak zaczęły się regularne treningi karate, które okazało się wcale niełatwą dyscypliną. Wymaga cierpliwości i ciężkiej pracy, którą kieruje trener -p. Jan Zamojcin.

      Obecnie Iga startuje w kata i kumite. Kata to układa ruchów, które razem tworzą spójną całość, przy czym każdy ruch musi dopracowany perfekcyjnie. Każde kata opowiada własną historię, w którą trzeba się po prostu wczuć.

      Natomiast kumite to walka (oczywiście w ochraniaczach), gdzie każda z technik jest punktowana. Sukcesy zawodniczki dowodzą, że lata spędzone na sali nie poszły na marne a decyzja o rozpoczęciu treningów to najlepsza życiowa decyzja Igi.

      Jesteśmy dumni ,że mamy w naszej szkole taką uczennicę, która z powodzeniem realizuje życiowa pasję.

      Brawa dla Igi od całej społeczności III LO !!!

      najlepsze zawodniczki na podium

    • ELBLĄSKI TELEFON ZAUFANIA- „PRZYJAZNY NUMER”
     • ELBLĄSKI TELEFON ZAUFANIA- „PRZYJAZNY NUMER”

     • 11.05.2021
     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu od maja bieżącego roku uruchamia pomoc dyżurujących pod telefonem zaufania specjalistów:

      „Przyjazny numer- elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii”

      Numer elbląskiego telefonu zaufania: 574 694 774 

      Telefon jest czynny 6 godzin przez 3 dni w tygodniu (wtorek i czwartek w godzinach 9.00 – 16.00 oraz w sobotę w godzinach 12.00 – 18.00). 

      Korzystanie z pomocy jest anonimowe – nie trzeba się przedstawiać, specjaliści zapewniają osobie dzwoniącej pełną dyskrecję. 

      Ponadto swój problem można opisać również poprzez przesłanie informacji na adres  mailowy: telza.elblag@o2.pl 

      Istnieje też możliwość skontaktowania się ze specjalistami udzielającymi pomocy psychologicznej poprzez komunikator internetowy Messenger na profilu Facebook Towarzystwa Przyjaciół dzieci w Elblągu

      W razie potrzeby zachęcam do korzystania z oferowanej pomocy, która koordynowana jest przez TPD w Elblągu, a współfinansowana przez Gminę Miasto Elbląg. 

      Aleksandra Witkowska- pedagog/ psycholog szkolny

    • PROFIL MEDYCZNO - PRZYRODNICZY W III LO
     • PROFIL MEDYCZNO - PRZYRODNICZY W III LO

     • 23.02.2021
     • Klasa o profilu medyczno-przyrodniczym to miejsce dla osób zainteresowanych biologią, chemią, medycyną czy ochroną przyrody. Realizujemy tu program na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii, ponadto przedmiotem uzupełniającym jest chemia - praktyka laboratoryjna. Przygotowania do egzaminów z przedmiotów maturalnych prowadzone są pod kierunkiem pedagogów z wieloletnim doświadczeniem, będących czynnymi egzaminatorami maturalnymi.

      Na lekcjach stawiamy na naukę przez doświadczenie i eksperyment, wiele czasu poświęcamy też na ćwiczenie rozwiązywania zadań maturalnych i przygotowania do konkursów przedmiotowych.  Swoją wiedzę i zainteresowania rozszerzamy na licznych zajęciach dodatkowych, związanych z tematyką wiodącą profilu.  Odbywają się one we współpracy z uczelniami wyższymi takimi jak: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Uniwersytet Gdański, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna (Wydział Nauk o Zdrowiu). Uczestniczymy w  wykładach, warsztatach, zajęciach terenowych z udziałem wykładowców zarówno na terenie tych uczelni jak i w naszej szkole.

      Kordynujemy wiele działań związanych z ochroną środowiska we współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów np. zajęcia warsztatowe na terenie zakładu, selektywna zbiórka odpadów w szkole. Dzięki współpracy z  Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej założyliśmy na terenie szkoły ogród przyjazny ptakom. Chętnie i z sukcesami uczestniczymy w konkursach o tematyce ekologicznej.

      Włączamy się też w akcje związane z ochroną zdrowia np. Dzień  Dawcy Szpiku DKMS, Marsze Zdrowia elbląskich Amazonek czy Pola Nadziei. Uczestniczymy w wykładach związanych z profilaktyką chorób organizowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu czy cyklicznych "Młodzieżowych spotkaniach z medycyną", których organizatorem jest  Gdański Uniwersytet Medyczny i Okręgowa Izba Lekarska.

      Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszych aktywności w szkole i nie tylko.

      A od września czekamy na Was w murach naszej szkoły!

      Ewa Piwcewicz, Paweł Banach

      lekcje biologii i chemii w III LO

    • HISTORIA I WOS
     • HISTORIA I WOS

     • 19.02.2021
     • Dobrze wykształcony humanista to człowiek o szerokich horyzontach w myśleniu, potrafiący widzieć więcej i głębiej, w swoim patrzeniu na świat uwzględnia dobro człowieka, rozumie mechanizmy funkcjonowania człowieka, grup społecznych, ale zna też mechanizmy kierujące procesami historycznymi.

      Wbrew ogólnie krążącym mitom humaniści pracują w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Humaniści pracują w administracji państwowej, w mediach, są tłumaczami, uczą języków obcych, otwierając ludziom drzwi do świata, a gruntowne przygotowanie humanistyczne jest potrzebne w każdym zawodzie, który wymaga wiedzy humanistycznej, sprawności językowej, umiejętności komunikowania się z innymi, umiejętności pisania tekstów, czy też znajomości języków obcych. Kończąc ten profil możesz studiować prawo, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, administrację, filologie i wiele innych kierunków uniwersyteckich.

      W III LO  możesz wybrać jeden z dwóch profili o tym charakterze:

      1. Humanistyczny (dyplomatyczno-prawny)pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  

      Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, wiedzą o społeczeństwie oraz przedmiotem uzupełniającym: podstawy prawa

      2. Humanistyczny pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  

      Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, historią i przedmiotem uzupełniającym: retoryka

       

      Nasz profile humanistyczne to:

      - możliwość wyboru rozszerzenia z: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, języka angielskiego,

      - możliwość wyboru języka polskiego na poziomie rozszerzonym, pozwalająca na głębsze i wnikliwsze poznanie literatury i sztuki oraz jej interpretacji,

      - szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących:  język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski,

      - współpraca z osobami reprezentującymi zawody prawnicze  (wykłady, wizyty w sądzie) oraz z uczelniami (Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego),

      - udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

      - zajęcia dodatkowe realizowane w formie kół zainteresowań.

      Wybierz jeden z profili humanistycznych w naszej szkole i rozwijaj swoje pasje i zainteresowania.

      nasza młodzież realizuje swoje pasje

    • KLASA EKONOMICZNO-BIZNESOWA
     • KLASA EKONOMICZNO-BIZNESOWA

     • 10.03.2021
     • Drodzy Ósmoklasiści !

      Klasa ekonomiczno - biznesowa to świetny wybór dla osób zainteresowanych matematyką i geografią

      Te przedmioty oraz język angielski będą realizowane na poziomie rozszerzonym. Ponadto zaplanowane są w tej  klasie zajęcia dodatkowe: ekonomia w biznesie.

      Do klasy o tym profilu zapraszają uczennice obecnej klasy pierwszej politechnicznej, zapraszamy na film, który samodzielnie przygotowały.

    • KONSTYTUCJA 3 MAJA
     • KONSTYTUCJA 3 MAJA

     • 02.05.2021
     •     „Witaj dniu trzeciego Maja, 
          który wolność nam zwiastujesz, 
          pierzchła już ciemiężców zgraja,
          Polsko dzisiaj triumfujesz…” Mazurek 3 Maja 


      Uznawana za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję.
      Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 Maja 1791 r. obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.
      T.R

      twórcy Konstytucji 3 Maja - zdjęcia

    • POŻEGNANIE MATURZYSTÓW
     • POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

     • 30.04.2021
     • W piątek, 30 kwietnia 2021 roku pożegnaliśmy maturzystów naszej szkoły. Choć oczywiście nie było tradycyjnej akademii, kwiatów, dyplomów i nagród oraz wręczenia świadectw, nietypowo, ale bardzo uroczyście pożegnaliśmy naszych uczniów. Przed nimi  teraz egzaminy maturalne, wybór dalszej drogi kształcenia podejmowanie dorosłych decyzji.

      Gratulujemy wszystkim ukończenia szkoły, szczególnie, że nauka przypadła na tak trudny czas. Jesteśmy dumni z tego pierwszego sukcesu, zwłaszcza że wielu naszych uczniów osiągnęło wyniki wybitne.

      Prestiżowe grono Asów- nagród przyznawanych w trzydziestoletniej historii szkoły kolejny już raz, powiększyło się o następujące osoby.

      Asy III LO w roku 2021 :

      Karolina Szczepańska- średnia ocen 6,0 a także tytuł Finalisty etapu ogólnopolskiego Olimpiady wiedzy o Społeczeństwie

      Patrycja Witkowska-średnia ocen 5,5

      Natalia Zagalska-średnia ocen 5,39

      Maja Dalidowicz- zwyciężczyni wielu zawodów lekkoatletycznych, reprezentantka szkoły w turniejach sportowych (średnia ocen-4,94)

      Uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem: Kacper Zieliński, Agata Myszkowska, Karol Przybysz, Natalia Szczerba, Patrycja Drewa, Weronika Tarczyńska, Oliwia Brzozowska, Maria Leśniewska, Marta Puławska, Aleksandra Święconek.

      Zakończenie roku to czas podsumowań  a więc także ranking klas:

      IIIc-średnia klasy 4,35

      III b-średnia klasy 4,28

      Jak zwykle wielu uczniów otrzymało nagrody w różnych kategoriach: za osiągnięcia sportowe, pracę w samorządzie i wolontariacie, działania na rzecz społeczności szkolnej.

      Bardzo mocno będziemy wam kibicować, aby Wasze plany i marzenia stały się faktem. Ubolewamy, że nie możemy pożegnać Was w sposób tradycyjny, ale jesteśmy pełni optymizmu że i Wy zapamiętacie nas i nasze życzenia na bardzo długo.

      Powodzenia życzy społeczność III LO !!!           

    • IGA BEWICZ-UCZESTNICZKA MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW W KARATE OLIMPIJSKIM
     • IGA BEWICZ-UCZESTNICZKA MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW W KARATE OLIMPIJSKIM

     • 29.04.2021
     • Uczennica klasy IId-Iga Bewicz to utytułowana zawodniczka, która tym razem wywalczyła sobie start w Mistrzostwach Polski Juniorów w karate olimpijskim.

      Kwalifikację do udziału w tak prestiżowej imprezie sportowej zawodniczka wywalczyła podczas turnieju odbywającego się 24 kwietnia w Legnicy. Były to XXX Mistrzostwa Ziemi Legnickiej, w których wzięło udział 324 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Nasze miasto reprezentowało sześciu zawodników.

      Iga Bewicz uzyskała kwalifikację do udziału w Mistrzostwach Polski.

      Gratulujemy i życzymy  mistrzowskiego medalu.

    • PROJEKT EKOLOGICZNY PROMUJĄCY IDEĘ CZYSTEGO ŚRODOWISKA I WSPÓLNEGO DBANIA O NIE
     • PROJEKT EKOLOGICZNY PROMUJĄCY IDEĘ CZYSTEGO ŚRODOWISKA I WSPÓLNEGO DBANIA O NIE

     • 29.04.2021
     • Hej, z tej strony Alex z 2H. Razem z przyjaciółmi z innych szkół prowadzę projekt ekologiczny promujący ideę czystego środowiska i wspólnego dbania o nie. Serdecznie zachęcamy was do zapoznania się z naszym profilem na Facebooku. Możecie nas wesprzeć, biorąc udział w prowadzonej przez nas zbiórce: https://allegrolokalnie.pl/zbiorka/zadni-zmiany
      Dziękujemy za każde udzielone nam wsparcie; środki nam przekazane zostaną całkowicie przeznaczone na realizację założeń projektowych. Wspólnymi siłami sprzątanie śmieci nie stanowi żadnego wyzwania.

  • Galeria zdjęć

    brak danych