• HISTORIA

    III Liceum Ogólnokształcące powstało w 1991 roku. Od samego początku szkoła mieściła się w miasteczku szkolnym przy ulicy Saperów w Elblągu.

     

    LOGO

    Według Encyklopedii Popularnej PWN z tegoż właśnie roku salamandra plamista to płaz ogoniasty mający ok.25 cm długości. Salamandra jest czarna w żółto-pomarańczowe plamy. Działania uczniów III LO na różnorodnych polach aktywności wymagały wyboru znaku, który zapewniłby łatwą identyfikację uczniów tego liceum. Opracowano logo szkoły.

    Znakiem uczniów III LO została SALAMANDRA. Salamandra od czasów starożytnych występuje w wierzeniach ludowych. Przypisywano jej moc gaszenia pożarów. Dlatego stałą się symbolem człowieka sprawiedliwego, który zachowuje spokój ducha mimo pokus i przeciwności losu.

    Znak ten wybrano w nadziei, że taką postawę przyjmie młodzież III LO-ostre zestawienie barw żółtopomarańczowej i czarnej miało wyróżniać uczniów wśród przyjaciół i stanowić ostrzeżenie dla konkurentów.

    Salamandra towarzyszyła społeczności III LO aż do momentu nadania szkole imienia Jana Pawła II.

     

    PATRON

    Od 1999 roku patronem szkoły jest Jan Paweł II. Nieprzypadkowo stało się akurat w tym roku, ponieważ w czerwcu 1999 roku Papież-Polak odwiedził Elbląg. Nowy rok szkolny 1999/ 2000 szkoła rozpoczęła nie tylko z nowym Patronem, ale i nowym Sztandarem, na którym widnieją słowa: Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

    We wrześniu 2018 roku szkoła została przeniesiona do budynku po Gimnazjum 9 przy ulicy Browarnej 1.

     

    DZIŚ

    W III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II dążymy do tego, aby absolwent naszej szkoły był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia.

    Nasze atuty

    • Kierunki kształcenia dostosowane do zainteresowań, aspiracji i ambicji młodzieży, chcącej rozwijać się w liceum, by studiować na wybranych uczelniach.
    • Dobrze wyposażone sale przedmiotowe i najnowocześniejsza hala sportowa w mieście.
    • Korzystne położenie w centrum miasta.
    • Współpraca z wyższymi uczelniami: UG, SWPS, PWSZ, EUH-E, UWM.
    • Współpraca z ośrodkami kultury.
    • Wolontariat.
    • Priorytetowe traktowanie nauczania języków obcych – konwersacje.
    • Szeroki wybór języków obcych (francuski, włoski, hiszpański, rosyjski oraz niemiecki).
    • Realizacja programu Erasmus+ i współpraca z wieloma krajami europejskimi.
    • Koła zainteresowań.                      
    • Wyjątkowo przyjazna atmosfera.

     

    Film promocyjny i zdjęcia