• WŁĄCZAMY HISTORIĘ W NASZEJ SZKOLE 

    • Szanowni Państwo,

     w imieniu organizatorów projektu BohaterON w Twojej Szkole będącego częścią ogólnopolskiej kampanii BohaterON - włącz historię! serdecznie dziękujemy za włączenie się w naszą inicjatywę.
     Łączymy pozdrowienia,

     Zespół projektu BohaterON 

      

      

      

      

     WŁĄCZAMY HISTORIĘ W NASZEJ SZKOLE. Klasy 1a, 1e, 2a, 3a dołączyły do ogólnopolskiego projektu historycznego BohaterOn 2019/20 r.

     Dlaczego BohaterON?

     Nazwa stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

     BohaterON – włącz historię! to ogólnopolski projekt o tematyce historycznej mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować młodzież, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Akcja jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc

     O realizowanych zadaniach będziemy informowali na bieżąco.

     T.R