• WIĘCEJ O PROFILACH !!!

   16.05.2024 16:01

   Droga Kandydatko!, Drogi Kandydacie! Mamy dla Ciebie rozwiązanie! 


    

    
   PROFIL PSYCHOLOGICZNY
    

   Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia

   Nowy profil to przede wszystkim dodatkowe zajęcia i warsztaty z zakresu psychologii, komunikacji społecznej i pedagogiki oraz stała współpraca z AMiSNS w Elblągu (kierunek psychologia). To także liczne wyjazdy na zajęcia praktyczne i imprezy cykliczne: Dni Mózgu UG, Centrum Experyment w Gdyni, Kortosfera UWM w Olsztynie i wiele innych. 


   klasa psychologiczna - film 

    

   PROFIL EKONOMICZNO - BIZNESOWY

   Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski.

   Klasa ekonomiczno-biznesowa to świetny wybór dla osób zainteresowanych matematyką i geografią. Ponadto w tej klasie zaplanowane są zajęcia dodatkowe z zakresu ekonomii oraz przedsiębiorczości. W ramach profilu współpracujemy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie (realizujemy program Akademia Młodego Ekonomisty), ANS w Elblągu (warsztaty z zakresu ekonomii i matematyki) oraz z Politechniką Gdańską. Organizujemy wycieczki terenowe oraz wyjazdy do obserwatoriów i centrów nauki w całej Polsce.


   - profil ekonomiczno - biznesowy - film


    
   PROFIL ARTYSTYCZNO - MEDIALNY
    
   Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

   W ramach nowego profilu oferujemy uczniom cykliczne warsztaty z zakresu edukacji filmowej, teatralnej oraz medialnej. Gwarantujemy warsztaty z psychologiem, wykłady i zajęcia z wykładowcami KUL. Będziemy realizować projekty: Filmoteka Szkolna. Akcja! oraz Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.
    

   klasa artystyczno - medialna - film
    


   PROFIL DYPLOMATYCZNO - PRAWNY

   Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, WOS.

   Klasa patronacka na stałe współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – uczniowie uczestniczą w wykładach oraz warsztatach z zakresu prawa, dyplomacji i politologii. Dodatkowo, organizujemy spotkania z osobami reprezentującymi zawody prawnicze (wykłady, wizyty w sądzie) oraz organizujemy wyjazdy do Sejmu i Senatu RP. Nasi uczniowie osiągają coroczne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych z zakresu historii oraz wiedzy o świecie współczesnym, które stają się dla nich przepustką na wiele uczelni wyższych w Polsce. 


   - profil dyplomatyczno - prawny

       PROFIL MEDYCZNO-PRZYRODNICZY    Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.

   W ramach dodatkowej godziny chemii uczniowie realizują zajęcia chemia – praktyka laboratoryjna w szkolnym laboratorium chemicznym. Klasy medyczno-przyrodnicze uczestniczą w licznych zajęciach dodatkowych (wykładach, warsztatach, zajęciach terenowych) w ramach współpracy z uczelniami wyższymi takimi jak: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Gdański, AMiSNS w Elblągu (Wydział Nauk o Zdrowiu).

   Dodatkowo, włączamy się w akcje związane z ochroną zdrowia, np. Dzień Dawcy Szpiku DKMS. Uczestniczymy w wykładach związanych z profilaktyką chorób organizowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, czy cyklicznych "Młodzieżowych spotkaniach z medycyną", których organizatorem jest Gdański Uniwersytet Medyczny i Okręgowa Izba Lekarska.
    
   JĘZYKI OBCE W NASZEJ SZKOLE   Uczniowie III LO uczą się języka angielskiego nie tylko na lekcjach. Szlifują go także w sytuacjach bardziej naturalnych, na przykład podczas wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus, udziału w konkursie krasomówczym Public Speaking, oglądania sztuk teatralnych w języku angielskim. Większość uczniów w naszej szkole realizuje język angielski na poziomie rozszerzonym.

    

   - Oto próbki umiejętności naszych uczniów na przestrzeni ostatnich lat. Proszę obejrzeć i posłuchać:
   - Public speaking
   - Public speaking
   - Erasmus


   Pierwszy język to angielski, drugi język możecie wybrać aż z pięciu następujących języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego. 

   Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmików.

   film 
   film

    

   Wirtualny spacer po naszej szkole
   wirtualny spacer