•  

     

    III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

    Elbląg

    ul. Browarna 1
    55-625 89 20

    3lo@3loelblag.pl

    www.3lo.elblag.pl

     

    III LO w Elblągu - szkołą  przyjazną, innowacyjną, otwartą na zmiany.

     

     

    Jesteśmy kameralną szkołą, w której panuje miła atmosfera sprzyjająca integracji międzyklasowej. Każdy uczeń jest dla nas ważny!

    W naszej szkole:

    • Dajemy możliwość rozwoju talentów, realizowania pasji i zainteresowań.
    • Dbamy o wysoką jakość kształcenia. Nasi absolwenci osiągają z egzaminów maturalnych wysokie wyniki otwierające szansę studiowania na najlepszych uczelniach.
    • Kształtujemy postawy i wychowujemy do wartości.
    • Mamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nauczycieli pasjonatów, którzy inspirują młodzież do aktywności i kreatywności.
    • Zapewniamy rozwój kompetencji kluczowych: kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości.
    • Mamy najnowocześniejsze laboratorium chemiczne, w którym realizowane są innowacyjne zajęcia z praktyki laboratoryjnej oraz nowoczesną halę sportową.
    • Zapewniamy opiekę pedagogiczno-psychologiczną i poczucie bezpieczeństwa.

     

     

    W naszym liceum proponujemy pięć  kierunków kształcenia:

     

    Klasy w roku szkolnym 2023/2024

     

    Klasa A - Humanistyczna (medialno-artystyczna)

    • Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, historią oraz warsztatami z zakresu edukacji filmowej, teatralnej oraz medialnej.
    • Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, historia, język obcy.

     

    Klasa B - Humanistyczna (dyplomatyczno-prawna) pod patronatem WPiA UG

    • Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, wiedzą o społeczeństwie oraz dodatkowymi wykładami i warsztatami z wykładowcami UG.
    • Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

     

    Klasa C - Medyczno-przyrodnicza

    • Z przedmiotami rozszerzonymi: biologią, chemią oraz zajęciami dodatkowymi w bardzo dobrze wyposażonym laboratorium
    • Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, język obcy.

     

    Klasa D - Ekonomiczno-biznesowa

    • Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem angielskim, matematyką i geografią oraz zajęciami rozwijającymi przedsiębiorczość i kreatywność.
    • Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, geografia, język obcy.

     

    Klasa E - Psychologiczna

    • Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, biologią i językiem angielskim oraz warsztatami z zakresu psychologii, komunikacji społecznej i pedagogiki.
    • Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, język obcy.

     

    Nasze atuty

    • Dostosowujemy kierunki kształcenia do zainteresowań, aspiracji i ambicji młodzieży, chcącej rozwijać się w liceum, by studiować na wybranych kierunkach.
    • Korzystne położenie w centrum miasta.
    • Współpracujemy z wyższymi uczelniami: UG, SWPS, ANS, AMiSNS, UWM, KUL
    • Priorytetowo traktujemy nauczanie języków obcych - szeroki wybór drugiego języka (francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, niemiecki).
    • Realizujemy liczne projekty edukacyjne.
    • Panuje u nas wyjątkowo przyjazna atmosfera. Prowadzimy zajęcia dodatkowe dla uczniów: konsultacje, koła zainteresowań, klub dyskusyjny.
    • Realizujemy edukację kulturalną.
    • Dbamy o rozwój samorządności i odpowiedzialności obywatelskiej uczniów – Samorząd Uczniowski.
    • Kształtujemy postawy empatii, wrażliwości i szacunku – Wolontariat.
    • Tworzymy przestrzeń przyjazną uczniom – miejsca do odpoczynku, nauki, współpracy.