•  

     

    III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

    Elbląg

    ul. Browarna 1
    55-625 89 20

    3lo@3loelblag.pl

    www.3lo.elblag.pl

     

    III LO w Elblągu - szkołą  przyjazną, innowacyjną, otwartą na zmiany.

     

    • Jesteśmy kameralną szkołą, w której panuje miła atmosfera sprzyjająca integracji międzyklasowej. Każdy uczeń jest dla nas ważny!
    • W naszej szkole:
    • Dajemy uczniom możliwość rozwoju talentów, realizowania pasji i zainteresowań.
    • Dbamy o wysoką jakość kształcenia. Nasi absolwenci osiągają z egzaminów maturalnych wysokie wyniki otwierające szansę studiowania na najlepszych uczelniach.
    • Kształtujemy postawy i wychowujemy do wartości.
    • Mamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nauczycieli pasjonatów, którzy inspirują młodzież do aktywności i kreatywności.
    • Zapewniamy rozwój kompetencji kluczowych: kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości.
    • Mamy bardzo dobrze wyposażone – najnowocześniejsze laboratorium chemiczne, w którym realizowane są innowacyjne zajęcia z praktyki laboratoryjnej oraz nowoczesną halę sportową.
    • Zapewniamy opiekę pedagogiczno-psychologiczną i poczucie bezpieczeństwa.

     

    W naszym liceum uczniowie mogą wybrać następujące  kierunki kształcenia:

    Klasy w roku szkolnym 2022/2023

     

    Humanistyczna (dyplomatyczno-prawna)

    Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, wiedzą o społeczeństwie.

    Klasa pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG z cyklicznymi wykładami i warsztatami z zakresu prawa, dyplomacji, politologii i komunikacji społecznej.

     

    Humanistyczna (artystyczno-medialna)

    Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, historią.

    Z cyklicznymi warsztatami z zakresu edukacji filmowej, teatralnej oraz medialnej. Gwarantujemy warsztaty z psychologiem, wykłady i warsztaty z wykładowcami KUL, realizację projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! Oraz Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, warsztaty kulturoznawcze i teatralne.

     

    Ekonomiczna

    Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem angielskim, matematyką i geografią.

    Z dodatkowymi zajęciami z ekonomii i biznesu, konwersacjami językowymi i szeroką gamą zajęć rozwijających przedsiębiorczości i kreatywność uczniów.

     

    Medyczno-przyrodnicza

    Z przedmiotami rozszerzonymi: biologią, chemią oraz zajęciami dodatkowymi w bardzo dobrze wyposażonym laboratorium.

    Z możliwością uczestnictwa w wykładach, warsztatach, zajęciach terenowych z udziałem wykładowców zarówno na terenie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu jak i w naszej szkole.

     

    Psychologiczna - NOWOŚĆ!

    Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, biologią i językiem angielskim.

    Z dodatkowymi zajęciami i warsztatami z zakresu psychologii, komunikacji społecznej i pedagogiki oraz stałą współpracą z SWPS.

     

    Nasze atuty

    • Dostosowujemy kierunki kształcenia do zainteresowań, aspiracji i ambicji młodzieży, chcącej rozwijać się w liceum, by studiować na wybranych kierunkach.
    • Korzystne położenie w centrum miasta.
    • Współpracujemy z wyższymi uczelniami: UG, SWPS, PWSZ, EUH-E, UWM, KUL
    • Priorytetowo traktujemy nauczanie języków obcych - szeroki wybór drugiego języka (francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, niemiecki).
    • Realizujemy liczne projekty edukacyjne.
    • Panuje u nas wyjątkowo przyjazna atmosfera. Prowadzimy zajęcia dodatkowe dla uczniów: konsultacje, koła zainteresowań, klub dyskusyjny.
    • Realizujemy edukację kulturalną.
    • Dbamy o rozwój samorządności i odpowiedzialności obywatelskiej uczniów –Samorząd Uczniowski.
    • Kształtujemy postawy empatii, wrażliwości i szacunku –Wolontariat.
    • Tworzymy przestrzeń przyjazną uczniom – miejsca do odpoczynku, nauki, współpracy.