•  

     

    III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

     

    Elbląg

    ul. Browarna 1
    55-625 89 20

    3lo@3loelblag.pl

    www.3lo.elblag.pl

     

     

    III LO w Elblągu - szkołą  przyjazną, innowacyjną, otwartą na zmiany.

     

    Jesteśmy kameralną szkołą, w której panuje miła atmosfera sprzyjająca integracji międzyklasowej. Każdy uczeń jest dla nas ważny!

    W naszej szkole:

    • Dajemy możliwość rozwoju talentów, realizowania pasji i zainteresowań.
    • Dbamy o wysoką jakość kształcenia. Nasi absolwenci osiągają z egzaminów maturalnych wysokie wyniki otwierające szansę studiowania na najlepszych uczelniach.
    • Kształtujemy postawy i wychowujemy do wartości.
    • Mamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nauczycieli pasjonatów, którzy inspirują młodzież do aktywności i kreatywności.
    • Zapewniamy rozwój kompetencji kluczowych: kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości.
    • Mamy najnowocześniejsze laboratorium chemiczne, w którym realizowane są innowacyjne zajęcia z praktyki laboratoryjnej oraz nowoczesną halę sportową.
    • Zapewniamy opiekę pedagogiczno-psychologiczną i poczucie bezpieczeństwa.

     

    W naszym liceum proponujemy pięć kierunków kształcenia:

     

    Klasa A - Humanistyczna (medialno-artystyczna)

    • Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, historią oraz warsztatami z zakresu edukacji filmowej, teatralnej oraz medialnej.
    • Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, historia, język obcy.

    Klasa B - Humanistyczna (dyplomatyczno-prawna) pod patronatem WPiA UG

    • Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, wiedzą o społeczeństwie oraz dodatkowymi wykładami i warsztatami z wykładowcami UG.
    • Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

    Klasa C - Medyczno-przyrodnicza

    • Z przedmiotami rozszerzonymi: biologią, chemią oraz zajęciami dodatkowymi w bardzo dobrze wyposażonym laboratorium
    • Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, język obcy.

    Klasa D - Ekonomiczno-biznesowa

    • Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem angielskim, matematyką i geografią oraz zajęciami rozwijającymi przedsiębiorczość i kreatywność.
    • Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, geografia, język obcy.

    Klasa E - Psychologiczna

    • Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, biologią oraz warsztatami z zakresu psychologii, komunikacji społecznej i pedagogiki.
    • Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, język obcy.

     

    Nasze atuty:

    • dogodne położenie w centrum miasta;
    • nowoczesna hala sportowa;
    • świetnie wyposażone laboratorium chemiczne;
    • pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny;
    • strefa relaksu stworzona przez uczniów;
    • sklepik szkolny oraz automaty z przekąskami.

    Oferujemy:

    • warsztaty z psychologiem, pedagogiem oraz dietetykiem;
    • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz konsultacje indywidualne dla uczniów zdolnych;
    • wyjazdy na wykłady i zajęcia w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UG (klasa patronacka);
    • udział w ogólnopolskich projektach (BohaterON, Algorytm Sztucznej Inteligencji, Młodzież wierna tradycjom niepodległości, Canva na lekcji, Książka z plecaka itd.)
    • udział w warsztatach i zajęciach językowych w ramach współpracy z Lingwistyką w biznesie UWM w Olsztynie (klasa patronacka);
    • zajęcia laboratoryjne w Elbląskim Centrum Eksperymentu oraz na uczelniach: UG, UWM i UMK.
    • szeroki wachlarz zajęć kulturalnych (zajęcia teatralne, edukacja filmowa, warsztaty dziennikarskie oraz medialne);
    • wyjścia na lokalne koncerty, imprezy, wystawy i warsztaty (Festiwal Wielorzecze, Festiwal Sztuki Słowa itp.);
    • wyjazdy do teatrów w całej Polsce (Teatr Muzyczny w Gdyni, Teatr Szekspirowskiw Gdańsku, Teatr Buffo w Warszawie i in.);
    • wycieczki edukacyjne oraz krajoznawcze w kraju i za granicą (Czechy, Francja, Hiszpania);
    • udział w akcjach wolontariackich oraz lokalnych i ogólnopolskich projektach w ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Samorządu Uczniowskiego.