• ERASMUS ONLINE

    • 11.06.2021 21:52
    • Nie dane nam było dokończyć programu Erasmus + jak planowaliśmy z powodu pandemii. Już w marcu 2020 szkoła w Breukelen odmówiła przyjęcia gości ( gdybyśmy tam pojechali, mielibyśmy wielkie problemy z powrotem do domu). Program został zawieszony lecz postanowiliśmy go kontynuować.

     Zgodnie z tematem spotkania w Niderlandach, nasza grupa zrealizowała zadanie online, dotyczące charakterystycznych, polskich słodyczy. Jest ich wiele, a zatem po dyskusji wybraliśmy słynne toruńskie pierniki. Autorki opisały pokrótce najbardziej lubiane słodycze  a następnie przedstawiły historię tych wypieków, sięgającą XIV wieku. Przytoczyły także anegdotki, takie jak:

     “Give her cheesecake – she’ll give you a kick
     Give her gingerbread – she’ll give you a kiss”

     Kolejne zadanie dotyczyło niezrealizowanego wyjazdu do Brukseli, siedziby Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i innych, kluczowych instytucji europejskich.  Opisaliśmy salę obrad plenarnych, czyli Hemicycle oraz rzeczy, które się w niej dzieją.

     Przede wszystkim obraduje tam 705 europosłów podzielonych wg klucza partyjnego (nie narodowego). W najważniejszych obradach biorą udział także członkowie Komisji Europejskiej (funkcje wykonawcze ) oraz Rady Unii Europejskiej. Sala znajduje się w zespole budynków, a obrady odbywają się w niej naprzemiennie z obradami w Strassburgu. Omawiane są tam sprawy budżetowe, związane z legislacją, podejmowane uchwały (bez mocy prawnej). Hemicycle można zwiedzać bezpłatnie po wcześniejszym zabukowaniu terminu. Obecnie możliwe jest także zwiedzanie wirtualne.

    • więcej
    • ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS +

    • 28.01.2020 10:48

    • W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości udziału uczniów III LO w kolejnej edycji programu, zamieszczamy opracowane przez zespół koordynujący program wytyczne.

     Kto może być uczestnikiem obecnej edycji programu (lata 2018-2020)?

     - Uczniowie III LO, zwłaszcza klas pierwszych i drugich,
     - Uczniowie III LO, którzy wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego (w mowie i piśmie)  potwierdzoną przez nauczyciela,
     - Są kreatywni i pracowici,
     - Potrafią radzić sobie w sytuacjach trudnych, w obcym środowisku, potrafią pracować w grupie,
     - Ich kultura osobista jest wzorem dla innych uczniów ( nie budzą obaw, że w czasie reprezentowania Szkoły przyniosą jej ujmę),
     - Są zaangażowani w realizację rozpoczętych zadań i doprowadzają je do końca,
     - Nie zaniedbują obowiązku szkolnego i nie opuszczają zajęć szkolnych,
     - Rodzice wyrażą zgodę na udział w programie (z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami)

     Uczeń może zostać usunięty z programu, jeżeli:

     - Jego zachowanie budzi wątpliwość, że przyniesie ujmę Szkole,
     - Zaniedbuje obowiązek szkolny, ma niską frekwencję,
     - Nie uczestniczy systematycznie w spotkaniach grupy,
     - Nie wykazuje odpowiedniego zaangażowania w pracę grupy, lub nie wywiązał się z powierzonego mu zadania.
     - Z innego ważnego powodu.

      

    • więcej