• ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS +

    • 28.01.2020 10:48

    • W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości udziału uczniów III LO w kolejnej edycji programu, zamieszczamy opracowane przez zespół koordynujący program wytyczne.

     Kto może być uczestnikiem obecnej edycji programu (lata 2018-2020)?

     - Uczniowie III LO, zwłaszcza klas pierwszych i drugich,
     - Uczniowie III LO, którzy wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego (w mowie i piśmie)  potwierdzoną przez nauczyciela,
     - Są kreatywni i pracowici,
     - Potrafią radzić sobie w sytuacjach trudnych, w obcym środowisku, potrafią pracować w grupie,
     - Ich kultura osobista jest wzorem dla innych uczniów ( nie budzą obaw, że w czasie reprezentowania Szkoły przyniosą jej ujmę),
     - Są zaangażowani w realizację rozpoczętych zadań i doprowadzają je do końca,
     - Nie zaniedbują obowiązku szkolnego i nie opuszczają zajęć szkolnych,
     - Rodzice wyrażą zgodę na udział w programie (z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami)

     Uczeń może zostać usunięty z programu, jeżeli:

     - Jego zachowanie budzi wątpliwość, że przyniesie ujmę Szkole,
     - Zaniedbuje obowiązek szkolny, ma niską frekwencję,
     - Nie uczestniczy systematycznie w spotkaniach grupy,
     - Nie wykazuje odpowiedniego zaangażowania w pracę grupy, lub nie wywiązał się z powierzonego mu zadania.
     - Z innego ważnego powodu.

      

    • więcej