•                                                                                                                                                                                           

     Dyrektor

     Beata Orzech

      

     Wicedyrektor

     Jacek Licznerski

      

      

     JĘZYK POLSKI

     Danuta Huszcza - Sawicka

      

     Katarzyna Maciesza

      Wychowawca klasy IIb  

     Aleksandra Maciejewska

      Wychowawca klasy Ia  

                        Małgorzata Wolska              Wychowawca klasy Ia

     JĘZYK ANGIELSKI

     Marcelina Krzemińska

      Wychowawca klasy IVc 

                          Tomasz Stężała  

     Dorota Sarnecka-Zakrzewska

      Wychowawca klasy IVb

     Arkadiusz Trochimczuk

     Wychowawca klasy IIc

     Aleksandra Trochimczuk

      Wychowawca klasy IIIa

     Anna Tokarewicz

     Wychowawca klasy Ie 

                            Anna Gibas

                 Wychowawca klasy IIId
              Agnieszka Majewska-Trojańczyk  

     JĘZYK NIEMIECKI

     Dorota Kruba

      

     JĘZYK FRANCUSKI

     Ewa Romanowska

                   Wychowawca klasy If

     JĘZYK ROSYJSKI

     Anna Tokarewicz

      

     JĘZYK WŁOSKI

     Aleksandra Trochimczuk

      

     JĘZYK HISZPAŃSKI

     Agata Szestowicka

         Wychowawca klasy IIe 

     FILOZOFIA

     Ewa Romanowska

      

     BIOLOGIA

                      Teklińska Agnieszka  
                          Danuta Mazur  

     Małgorzata Borzymowska-Bożek

      

      

     HISTORIA

     Paweł Sarnowski

                   Wychowawca klasy Ib

     Teresa Rakowska

                   Wychowawca klasy IIIb

                     Agnieszka Nieszporek

     Wychowawca klasy Ig

     HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

     Danuta Miszkowicz

      

                     Agnieszka Nieszporek

      

     WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

     Paweł Sarnowski

      

                     Agnieszka Nieszporek

      

     GEOGRAFIA

                       Cezary Alaszkiewicz  
                          Daria Przybył  
                        Anna Węglińska             Wychowawca klasy Id

      

     CHEMIA/ CHEMIA – PRAKTYKA LABORATORYJNA

     Magda Banach

      

     Paweł Banach

     Wychowawca klasy IIIc

     FIZYKA

     Gabriela Siekierka

     Wychowawca klasy IId

     Robet Szulima

      

     INFORMATYKA

                               Joanna Kanikuła

                                 Piotr Zieliński                                Wychowawca klasy IIf 

     MATEMATYKA 

                     Małgorzata Kujawska             Wychowawca klasy IVd
                      Gabriela Siekierka  
                      Hanna Targońska  

     WYCHOWANIE FIZYCZNE

     Bogdan Płaza

                    Wychowawca klasy IVa

     Iwona Stando

     Wychowawca klasy Ic

     Waldemar Maciesza

     Dorota Pawłow

                  

     PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

     Magdalena Gracz

      

     EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

     Piotr Zieliński

      

     RELIGIA

     ks. Szymon Żugaj

      

     ks.Grzegorz Pruś  

      

     PEDAGOG/PSYCHOLOG/PEDAGOG SPECJALNY

     Aleksandra Witkowska

     Danuta Miszkowicz

      Pedagog / Psycholog

      

     Pedagog specjalny

     BIBLIOTEKARZ

     Mariola Babraj

      

     WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINE

     Paweł Sarnowski

      

     RZECZNIK PRAW UCZNIA