•                                                                                                                                                                                           

     Dyrektor

     Beata Orzech

      

     Wicedyrektor

     Marta Misterkiewicz

      

      

     JĘZYK POLSKI

     Danuta Huszcza-Sawicka

       

     Katarzyna Maciesza

      Wychowawca klasy Ib  

     Beata Orzech

      

     Małgorzata Kowalska

      

     Aleksandra Maciejewska

      Wychowawca klasy Ia  

     JĘZYK ANGIELSKI

     Kamila Gitlin-Kutkowska

     Tomasz Stężała

      Wychowawca klasy IIIc

      

     Dorota Sarnecka-Zakrzewska

      Wychowawca klasy IIIb

     Arkadiusz Trochimczuk

     Wychowawca klasy Ic

     Aleksandra Trochimczuk

     Wychowawca klasy IIa

     Anna Tokarewicz

     Wychowawca klasy IId

     JĘZYK NIEMIECKI

     Sebastian Kutra

      

     JĘZYK FRANCUSKI

     Ewa Romanowska

      

     JĘZYK ROSYJSKI

     Anna Tokarewicz

      

     JĘZYK WŁOSKI

     Aleksandra Trochimczuk

      

     JĘZYK HISZPAŃSKI

     Agata Szestowicka

     Wychowawca klasy Ie 

     FILOZOFIA

     Ewa Romanowska

      

     BIOLOGIA

     Teklińska Agnieszka

      

     Ewa Piwcewicz

     Wychowawca klasy IIc

      

     HISTORIA

     Paweł Sarnowski

      

     Teresa Rakowska

                  Wychowawca klasy IIb

     HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

     Danuta Miszkowicz

      

     WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

     Marzena Kosińska

      

     Paweł Sarnowski

      

     GEOGRAFIA

     Ewa Trykowska-Łukaszewicz

     Wychowawca klasy IVb

     CHEMIA/ CHEMIA – PRAKTYKA LABORATORYJNA

     Magda Banach

      

     Paweł Banach

     Wychowawca klasy IVc

     FIZYKA

     Gabriela Siekierka

     Wychowawca klasy Id

     Robet Szulima

      

     INFORMATYKA

                               Arkadiusz Król

                                 Piotr Zieliński                                Wychowawca klasy If 

     MATEMATYKA 

     Małgorzata Kujawska

     Wychowawca klasy IIId

     Ewa Orkwiszewska

     Wychowawca klasy IVd

                      Gabriela Siekierka  

     WYCHOWANIE FIZYCZNE

     Bogdan Płaza

                   Wychowawca klasy IIIa

     Iwona Stando

     Wychowawca klasy IVa

     Waldemar Maciesza

     Dorota Pawłow

                  

     PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

     Magdalena Gracz

      

     EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

     Piotr Zieliński

      

     RELIGIA

     ks. Szymon Żugaj

      

     o. Dominik Jurek

      

     PEDAGOG/PSYCHOLOG/PEDAGOG SPECJALNY

     Aleksandra Witkowska

     Marta Misterkiewicz

      

     BIBLIOTEKARZ

     Mariola Babraj

      

     WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINE

     Paweł Sarnowski

      

     RZECZNIK PRAW UCZNIA

     o. Dominik Jurek