•                                                                                                                                                                                           

     Dyrektor

     Beata Orzech

      


     Wicedyrektor

     Kamila Urbańska


                                                                                              


     JĘZYK POLSKI

     Danuta Huszcza-Sawicka

      Wychowawca klasy IIIf

     Katarzyna Maciesza

      

     Beata Orzech

     Katarzyna Ruta

     Wychowawca klasy IIa

     Aleksandra Maciejewska

      

     JĘZYK ANGIELSKI

     Kamila Gitlin-Kutkowska

     Anna Lasek

     Wychowawca klasy IIc

     Wychowawca klasy Id

     Dorota Sarnecka-Zakrzewska

     Wychowawca klasy IIb

     Arkadiusz Trochimczuk

      Wychowawca klasy IIIe

     Aleksandra Trochimczuk

     Wychowawca klasy Ia

      

     Anna Tokarewicz

     JĘZYK NIEMIECKI

     Dorota Kruba

     JĘZYK FRANCUSKI

     Ewa Romanowska

     JĘZYK ROSYJSKI

     Anna Tokarewicz

     JĘZYK WŁOSKI

     Aleksandra Trochimczuk

     JĘZYK HISZPAŃSKI

     Agata Szestowicka

     Wychowawca klasy IIIg

     JĘZYK  ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA

     Katarzyna Ruta

     BIOLOGIA/PRZYRODA/NOWOCZESNA BIOLOGIA

     Teklińska Agnieszka

     Ewa Piwcewicz

     Wychowawca klasy Ic

     HISTORIA

     Paweł Sarnowski

     Agnieszka Nieszporek

     Teresa Rakowska

     HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

     Agnieszka Nieszporek

     Wychowawca klasy Ib

     Teresa Rakowska

     Paweł Sarnowski

     ELEMENTY WIEDZY O ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

     Agnieszka Nieszporek

     WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

     Agnieszka Nieszporek

     Paweł Sarnowski

     GEOGRAFIA/ PRZYRODA

     Ewa Trykowska-Łukaszewicz

     Wychowawca klasy IIIb

     CHEMIA/ CHEMIA – PRAKTYKA LABORATORYJNA

     Magda Banach

     Paweł Banach

     Wychowawca klasy IIIc

     FIZYKA

     Robert Szulima

     Przemysław Hul

     Andrzej Konowalski

     Gabriela Siekierka

     INFORMATYKA

                               Kamila Urbańska

                                 Piotr Zieliński

     MATEMATYKA

     Małgorzata Kujawska

     Wychowawca klasy IId

     Ewa Orkwiszewska

      Wychowawca klasy IIId

     Hanna Targońska

      Wychowawca klasy IIIh

     WYCHOWANIE FIZYCZNE

     Waldemar Maciesza

     Iwona Stando

     Wychowawca klasy IIIa

     Bogdan Płaza

     Piotr Zieliński

     Dorota Pawłow

     PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

     Magdalena Gracz

     EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

     Piotr Zieliński

     RELIGIA

     ks. Damian Sikorski

     o. Dominik Jurek

     PEDAGOG/PSYCHOLOG

     Aleksandra Witkowska

     BIBLIOTEKARZ

     Mariola Babraj

     WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINE

     Paweł Sarnowski

     RZECZNIK PRAW UCZNIA

     o. Dominik Jurek