• SZKOŁA PRZYJACIÓŁ KOPERNIKA

     

    Jesteśmy szkołą przyjaciół Kopernika. Za zrealizowany projekt kopernikański otrzymaliśmy prestiżowy certyfikat. Dziękujemy całej społeczności za udział w przedsięwzięciu. Podczas realizacji projektu odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, miejsca związane z astronomem- Frombork, wykonaliśmy ok. 80 posterów z których powstała wspaniała wystawa. Zagraliśmy w szkolną grę "Spacer z Kopernikiem", wysłaliśmy kartkę z życzeniami z okazji Urodzin M. Kopernika oraz uczciliśmy Jego 550.rocznicę kiermaszem "kopierniczków". W projekcie uczestniczyło ok. 300 uczniów naszego liceum. 

    Gratulujemy i dziękujemy klasom 1a,1c,1e,2a,2b,3a,4a,4b oraz Pani Dyrektor Beacie Orzech za ufundowanie nagród w konkursie na poster i wsparcie całego projektu.

    Koordynator Teresa Rakowska, nauczyciel historii.

     

    "JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM" - BIJEMY REKORD

    Wzorem lat ubiegłych społeczność III Liceum Ogólnokształcącego wzięła udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży pn. "Jak nie czytam jak czytam". Do akcji zgłosiły się 3622 instytucje https://czytamy.org/mapa

    BOHATER-ON

     

    Ogólnopolski projekt edukacyjno-historyczny w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Elblągu dobiegł końca. 

    Od 22 września do 10 listopada 2022 r. klasa 2 B o profilu prawno- dyplomatycznym, wzięła udział w 4 godzinnych warsztatach historycznych, poświęconych Powstaniu Warszawskiemu. Wykorzystaliśmy materiały autorów projektu, ponadto obejrzeliśmy film pt. „ Miasto ruin” i fragmenty prezentacji pt.” Powstanie w kulturze współczesnej”. W tej edycji projektu Bohater-On zadbaliśmy także o mogiły Elblążan, uczestników powstania 1944 r. na cmentarzu Agrykola. Na pomnikach zapłonęły białe i czerwone znicze a następnie udaliśmy się pod Krzyż Katyński, pod którym zapaliliśmy biało-czerwone świece ułożone w Kotwicę- symbol Polski Walczącej. 

    Projektem zostało objętych 33 uczniów, którzy po części edukacyjnej wysłali Powstańcom Warszawskim 1944 r. wirtualne kartki z podziękowaniami. Powstało kilkadziesiąt niezwykle osobistych o patriotycznej treści podziękowań, które zostały umieszczone na stronie BohaterOn – Dumni z Powstańców! 

     

    MIEJSCE PRZYJZANE WOLONTARIUSZOM

    III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu spełnia kryteria wysokiej jakości zarządzania wolontariatem i współpracy z wolontariuszami z Korpusu Solidarności.

     

    SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

    III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II zostało nagrodzone tytułem „Szkoły Przyjaznej Środowisku”.

     

    SZKOŁA W CHMURZE 

    Jako pierwsza szkoła ponadpodstawowa w Elblągu otrzymaliśmy wyróżnienie i tytuł "Szkoła w Chmurze" firmy Microsoft.

     

    EUROPEJSKA SZKOŁA PRAWORZĄDNOŚCI RP CERTYFIKAT

    VIII Ranking 2019 roku podany został podczas V Kongresu COPTIOSH w dn. 16.03.2019 r., towarzyszącego etapowi centralnemu VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej na Wydziale Historyczno - Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku

    Wysoka Kapituła VIII Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego 2019 roku, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe COPTIOSH w Białymstoku przyznała III Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Elblągu tytuł szkoły wyróżnionej Europejskiej Szkoły Praworządności w RP CXXVIII miejsca wśród kilku tysięcy szkół ponadgimnazjalnych w organizowanych w RP społeczno-prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych.

    Aktualnie Ranking COPTIOSH ujmuje organizowane nadal olimpiady:
    - OWoPiŚW - Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (organizator: Uniwersytet Warszawski)
    - OWoPiP - Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie (organizator: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów - Przemyśl)
    - OWoP - Olimpiada Wiedzy o Prawie (organizator: II Społeczne LO w Ostrołęce)
    - OWoUE GK - Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” (organizator: Europe Direct i Urząd Miejski w Słupsku)
    - OWoUE - Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku)
    - OWoIIIRP - Olimpiada Wiedzy o III RP (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku)
    - OWoPCwŚW - Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku)
    - OWoS - Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku).

     

    SOLIDARNA SZKOŁA

    Głównym celem programu „Solidarna Szkoła” jest kształtowanie postaw solidarnościwspółodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości, jak również edukacja na temat historii ruchu Solidarność.  

    Cele szczegółowe:

    • Wypracowanie szkolnego modelu wychowania uczniów solidarnych z członkami społeczności lokalnej i globalnej, angażujących się w działanie na rzecz dobra wspólnego.
    • Wyposażenie nauczycieli i nauczycielek  w wiedzę i umiejętności, które pomogą im realizować założenia programu i przyczynią się do ich rozwoju zawodowego. Upowszechnianie aktywizujących metod i dobrych praktyk z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej.
    • Kształtowanie w uczniach i uczennicach tożsamości historycznej poprzez edukację obywatelską dot. etapów budowania i umacniania demokracji w Polsce współczesnej z położeniem nacisku na historię ruchu „Solidarności”.
    • Kształtowanie w uczniach i uczennicach wrażliwości na potrzeby i wyzwania stojące przed społecznością lokalną oraz ich globalny kontekst.

     

     

    SZKOŁA Z ŻYCIEM

    Nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła z życiem” przyznany przez fundację DKMS za organizację w roku szkolnym 2018/2019 akcji # KOMÓRKOMANIA. Miała ona na celu aktywne budowanie świadomości młodzieży w zakresie walki z nowotworami krwi oraz powiększenie bazy potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. 
    W ramach akcji  # KOMÓRKOMANIA przeprowadzonej w szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce, do bazy dołączyło 15 000 nowych potencjalnych Dawców. Każda z tych osób może być szansą na powrót do zdrowia dla osób potrzebujących przeszczepienia od Dawcy niespokrewnionego. 
    Mamy nadzieję, że otrzymany certyfikat, będzie przypominał o ogromnym sercu i wrażliwości członków naszej społeczności szkolnej. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, mamy nadzieję, że szerzenie idei dawstwa szpiku stanie się naszą tradycją i wspólnie zorganizujemy kolejne akcje. 

    Ewa Piwcewicz

     

    III LICEUM IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU ZDOBYŁO PRESTIŻOWY CERTYFIKAT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY

     

    Szanowni Państwo

    Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko – mazurskiego

    Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała szkoły/placówki do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Na wniosek Kapituły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat III Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Elblągu z drugą lokatą (na 75 wyróżnionych szkół i placówek oświatowych naszego województwa.)

    Gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy wszystkim szkołom i placówkom, które przystąpiły do tegorocznej edycji konkursu. Podejmowane przez Państwa działania służyły kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. Realizacja wytyczonych zadań przyczyniła się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze kształcenia i wychowania patriotycznego.

    Certyfikat przyznano na lata 2018-2021. Gala wręczenia certyfikatu odbyła się 29 listopada 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

    Koordynatorkami projektu były T. Rakowska i A. Krzywdzińska, nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie.          

     

    CERTYFIKAT MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN 


                
                „ Opowieść o Żydach Polskich
                    
                    23 października 2014 r.

    III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II otrzymało Certyfikat za udział uczniów klas maturalnych o profilu humanistycznym w ogólnopolskiej lekcji na żywo pt. „Opowieść o Żydach Polskich”, zorganizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowy Instytut Audiowizualny i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wirtualna lekcja historii, poruszająca tematykę 1000- letniej historii, kultury i tożsamości polskich Żydów, odbyła się 23 października 2014 roku. Poprowadzili ją Maria Seweryn i Maciej Orłoś, wybitne postacie teatru i telewizji. Opowiedzieli jak wyglądało życie polskich Żydów i ich relacje społeczne w okresie międzywojennym. Warunkiem otrzymania certyfikatu było przeprowadzenie w szkole warsztatów na temat historii i kultury Żydów polskich.

    Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji Narodowej i Biuro Edukacji miasta stołecznego Warszawy. 


    Teresa Rakowska