•  

     

     

    Poniedziałek

     

    7.15 - 15.30

    Wtorek

    7.15 - 15.30

    Środa

    7.15 - 15.30

    Czwartek

    7.15 - 15.30

    Piątek

    7.00 - 13.00


           

             Gabinet na I piętrze, w pokoju 10 (przy pokoju nauczycielskim).

             Nr telefonu: 55 625 88 42

     


     

     

    Poniedziałek

     

    08.00 - 11.00

    Wtorek

     

    08.15 - 11.45

    12.30 - 13.30

    Środa

    10.45 - 11.35

    Czwartek

    12.30 - 13.30

    Piątek

    12.30 - 15.00

     

     

             Gabinet pedagoga na parterze.

             Nr telefonu: 55 625 89 25 

     

    Pedagog/psycholog szkolny pozostaje we wskazanych powyżej godzinach pracy do dyspozycji uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób zgłaszających potrzebę kontaktu w sprawach szkolnych.

    Rodzice i pozostali interesanci spoza szkoły proszeni są w miarę możliwości o wcześniejsze umawianie terminów spotkania- osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem uczniów, przez komunikator LIBRUS. Posłuży to skutecznej organizacji pracy pedagoga/ psychologa i pozwoli oszczędzić Państwa cenny czas.

    Spotkanie w terminie wykraczającym poza wskazane godziny pracy pedagoga/ psychologa jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.

    Serdecznie zapraszamy!