• MŁODZIEŻ WIERNA TRADYCJOM NIEPODLEGŁOŚCI

    •  

     MŁODZIEŻ WIERNA TRADYCJOM NIEPODLEGŁOŚCI

     06 listopada 2017 r.

     W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą niepodległości Polski III LO we współpracy z W-MODN w Elblągu rozpoczęło realizację Projektu patriotyczno-edukacyjnego pn. „Młodzież wierna tradycjom niepodległości”. Inauguracja projektu odbyła się w piątek w CSE Światowid. Udział wziął w niej Prezydent Witold Wróblewski, który sprawuje patronat honorowy nad projektem.

     Projekt nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obejmuje przedsięwzięcia o charakterze patriotyczno-edukacyjnym. Celem projektu jest zaproszenie młodzieży Ziemi Elbląskiej oraz mieszkańców miasta Elbląga do wspólnego świętowania, do poznawania bogactwa polskiego dziedzictwa, kultury i idei, do wymiany wiedzy na temat wzajemnego rozumienia istoty niepodległości i jej wagi, zwłaszcza w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń. Projekt jest skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Elbląga i okolic oraz mieszkańców miasta. Mottem projektu są słowa Jana Pawła II ,,Wolność jest nam dana, ale i zadana''. Patronat nad projektem sprawują: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski, Dyrektor IPN o/Gdańsk prof. Mirosław Golon, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny – portEl.pl.

     - „Bardzo się cieszę, że praktycznie w przeddzień obchodów Święta Niepodległości spotykamy się, aby zainaugurować  projekt  pod nazwą „Młodzież wierna tradycjom niepodległości”, który realizowany będzie z okazji przypadającej w przyszłym roku setnej rocznicy odzyskania  przez Polskę niepodległości.  Moja radość jest tym większa, że w to przedsięwzięcie włączeni są młodzi mieszkańcy naszego miasta, czyli  uczniowie wszystkich szkół. To doskonała lekcja historii i patriotyzmu. To również wspaniała okazja, aby przypomnieć nam wszystkim  o tym, jak istotną sprawą jest niepodległość i możliwość stanowienia o sobie. 11 Listopada to jedno z najważniejszych świąt narodowych. Po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Dążenie do jej odzyskania było pragnieniem kilku pokoleń Polaków, którym przyszło żyć pod obcymi rządami. Różne były pomysły i polityczne koncepcje odzyskania niepodległości - insurekcje, powstania, tworzenie legionów, praca u podstaw, dyplomacja na salonach Europy, próba tworzenia sojuszy. Jednak przewijała się też chłodna kalkulacja, że Polska może odzyskać niepodległość w wyniku wielkiego konfliktu zbrojnego, który osłabi mocarstwa będące naszymi zaborcami, stwarzając w ten sposób możliwość sformowania państwa polskiego. Tak się też stało, wybuch I wojny światowej zmienił dotychczasowy porządek w Europie, spowodował upadek państw znanych jeszcze z XIX wieku i powstawanie nowych. W tej koniunkturze wyrosło również państwo polskie. Zawdzięcza to wielkim ludziom, którzy z pełnym poświęceniem walczyli, aby Polska z powrotem stała się państwem i znalazła się na mapie Europy. Mimo, że Druga Rzeczpospolita przetrwała zaledwie dwadzieścia lat to temu pokoleniu udało się stworzyć silne podstawy państwa. Dziś to testament do wypełnienia dla nas. Bo jak niemal sto lat temu powiedział Józef Piłsudski: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”. Jestem pewien, że projekt który dziś inaugurujemy to jeden z elementów realizacji tego testamentu. Życzę więc wszelkiej pomyślności w jego realizacji. Wierzę że dzięki podejmowanym działaniom umocnimy poczucie dumy narodowej wśród elblążan" – mówił podczas inauguracji projektu Prezydent Witold Wróblewski.

     Uczestnicy konferencji mieli  okazję wysłuchać wykładów: prof. UWM p.  Wiesława Bolesława Łacha pt. "Herosi Niepodległej" oraz p. Artura Chomicza z gdańskiego oddziału IPN pn. "Młodzież wierna tradycjom niepodległości".  Obejrzeli także występy artystyczne w wykonaniu uczniów III LO im. Jana Pawła II w Elblągu.

      

     Komponenty projektu to:
     1. Niepodległa w obrazach – konkurs na projekt i wykonanie muralu pt. „Herosi Niepodległej” (czerwiec 2018 r.).
     2. Niepodległa na afiszu – konkurs na plakat, rysunek, komiks, album poświęcony odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wystawa prac w szkołach i miejska ekspozycja prac wyróżnionych – Galeria EL, CSE Światowid, Biblioteka Elbląska (luty-kwiecień 2018 r.).
     3. Błękitny Generał, gen. Józef Haller i jego „Błękitna Armia” – warsztaty dydaktyczne realizowane przez IPN/O Gdańsk, CSE Światowid, Bibliotekę Elbląską oraz elbląskie czytanie „Pamiętników” Józefa Hallera (marzec 2018 r.).
     4. Z pieśnią na ustach dla Niepodległej - festiwal pieśni i piosenek niepodległościowych (listopad 2018 r.).

     Podsumowanie projektu nastąpi w listopadzie 2018 r., uświetni je  uroczysty koncert pt. „Dla Niepodległej”.
     Koordynatorami są: Teresa Rakowska (III LO) oraz Irena Poździech (WMODN).

      

      

     PROJEKT ,, MŁODZIEŻ WIERNA TRADYCJOM NIEPODLEGŁOŚCI''

     Generał Józef Haller i Błękitna Armia''- warsztaty edukacyjno- patriotyczne

     6 kwietnia 2018 r. w Ratuszu Staromiejskim (na starówce elbląskiej) w godz. 11.30 - 14.00 odbędą się warsztaty poświęcone historii ,,Błękitnego generała i jego armii'', które poprowadzi zespół naukowy pod kierunkiem dr Barbary Męczykowskiej z IPN O/Gdańsk. W drugiej części spotkania odbędzie się ,, Elbląskie czytanie Pamiętników Józefa Hallera'' przez młodzież elbląskich szkół, które przystąpiły do projektu. Najlepsze interpretacje zostaną nagrodzone przez organizatorów warsztatów atrakcyjnymi nagrodami. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy mailowe 3 LO im. Jana Pawła II w Elblągu i WMWODN O/Elbląg.

     Zapraszamy.

      

                

     SPOTKANIE ELBLĄSKIEJ MŁODZIEŻY Z „BŁĘKITNYM GENERAŁEM” JÓZEFEM HALLEREM - 6.04.2018 R.


     Nasze Liceum przez cały rok organizuje wydarzenia, mające uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt „Młodzież wierna tradycjom niepodległości” rozpoczął się 3 listopada 2017 r. uroczystą konferencją w CSE Światowid. Tymi słowami konferansjerzy Julia Kruszewska z kl. 3b i Kuba Marzec z kl. 2a otworzyli warsztaty edukacyjno-patriotyczne o Błękitnym Generale. 6 kwietnia 2018 r. w Ratuszu Staromiejskim młodzież z Elbląga i Ziemi Elbląskiej miała okazję bardziej poznać postać generała Józefa Hallera.

     Józef Haller był zawodowym oficerem w armii austro-węgierskiej, służbę opuścił w stopniu kapitana kilka lat przed wybuchem I wojny światowej. Zajął się harcerstwem, działalnością spółdzielczą i społeczną. Do wojska wrócił w 1914 roku,walczył w Legionach Polskich. Różnił się od Józefa Piłsudskiego w podejściu do walki. Uważał, że najpierw należy wyszkolić żołnierzy, nawet jeżeli będą się szkolić w armii zaborców - referowała dr Barbara Męczykowska z Instytutu Pamięci Narodowej O/ Gdańsk.

     Wielką Wojnę z lat 1914-18 generał Haller kontynuował jako dowódca Armii Polskiej we Francji, którą od koloru mundurów zwano „Błękitną Armią”. 11 listopada 1918 r. nie był jednak dla Polaków końcem działań zbrojnych. Generał Józef Haller walczył w wojnie polsko-ukraińskiej, polsko-radzieckiej. Warto pamiętać, że to on dokonał symbolicznego aktu zaślubin Polski z Bałtykiem 10 lutego 1920 r. w Pucku.

     W Ratuszu Staromiejskim obejrzeliśmy wystawę o „Ojcach Niepodległości'', prezentującą sylwetki najważniejszych polskich działaczy politycznych z przełomu XIX i XX wieku.W drugiej części spotkania uczniowie 9 elbląskich szkół ( 27 uczniów ) rywalizowali w konkursie na najpiękniejszą interpretację ,,Pamiętników'' generała Józefa Hallera.

     Elbląskie czytanie rozpoczął, jako Gen. J.Haller, Dariusz Siastacz aktor teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Wspaniała charakteryzacja, postawa, tembr głosu wprowadziły wszystkich w klimat epoki międzywojennej.

     Nagrodę Prezydenta Miasta Elbląga jury przyznało naszemu koledze Kamilowi Świniarskiemu z kl.2a, nagrodę Naczelnika IPN O/Gdańsk otrzymała Weronika Cichocka z kl. 2a zaś nagrodę Dyrektora III LO im. Jana Pawła II wywalczył uczeń SP NR 12 Paweł Marchlewski.

     Wszyscy uczestnicy otrzymali wyróżnienia – pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe,( również nasi uczniowie - Ola Jankowska z 2b i Mateusz Dudek z 2a), które ufundowało TK ,, Bellona'' z Warszawy, partner projektu. Montaż i realizacja obrazów o międzywojennej Polsce to dzieło Oli Myślickiej z kl. 3b. Wspierali nas pomocną postawą Agata Kowalewska, Ola Ptak, Filip Łuszczyński i Mikołaj Olender z 2a. Podziękowania w postaci pamiątkowych dyplomów oraz kwiaty skierowaliśmy na ręce Pani dr. B. Męczykowskiej i Pana A. Jocza Dyrektora Departamentu Kultury UM Elbląga, nauczycieli którzy przygotowali młodzież do udziału w konkursie. W naszych warsztatach wzięło udział ponad 150 uczniów z Elbląga i okolic. Wydarzenie poświęcone Błękitnemu Generałowi relacjonowały media Port.el partner medialny projektu i TV Truso. Dziękujemy !!!

     T.Rakowska

      

     WYNIKI KONKURSU „NIEPODLEGŁA NA AFISZU”

     Konkurs Niepodległa na afiszu” jest jednym z komponentów projektu „Młodzież wierna tradycjom niepodległości” realizowanego pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przez III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

     Konkurs poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę skierowany był do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z Elbląga i okolic. Komisja konkursowa, w której skład wchodził przewodniczący Łukasz Kogut, konsultant W-M ODN w Elblągu, Beata Orzech, dyrektor III LO w Elblągu, Teresa Rakowska, nauczyciel III LO w Elblągu oraz Irena Poździech, konsultant W-M ODN w Elblągu, wyłoniła zwycięzców.

     W kategorii szkół podstawowych nagrody otrzymają:

     I miejsce Klara Bielawska z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 19 pod opieką Pani Małgorzaty Osinski

     II miejsce Zuzanna Karpińska z kl. VI Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu pod opieką Pani Ewy Skorupskiej

     III miejsce Oliwia Adamowska z kl. V Szkoły Podstawowej nr 19 pod opieką Pani Małgorzaty Osinski

     III miejsce Paweł Łaszkiewicz z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 12 pod opieką Pani Iwony Kulmaczewskiej

     W kategorii gimnazjum nagrody otrzymają:

     I miejsce Kinga Rychter z kl. III Gimnazjum nr 1 pod opieką Pani Marty Ligockiej

     II miejsce Julia Dowgwiłło z kl. II Gimnazjum nr 2 pod opieką Pani Katarzyny Lipińskiej-Szadziul

     III miejsce Weronika Szał z kl. III Gimnazjum nr 1 pod opieką Pani Marty Ligockiej

     Wyróżnienia przyznano:

     Szymonowi Abramowskiemu z kl. IV Szkoły Podstawowej nr 15 pod opieką Pani Marty Kaczmarek

     Igorowi Turkowskiemu z kl. V Szkoły Podstawowej nr 9 pod opieką Pani Marty Ligockiej

     Markowi Szczepańskiemu z kl. VI Szkoły Podstawowej nr 19 pod opieką Pani Małgorzaty Osinski i Aleksandry Nowik

     Magdzie Leśnej z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 12 pod opieką Pani Iwony Kulmaczewskiej

     Julii Łukaczyk z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 19 pod opieką Pani Aleksandry Nowik

      

                

     WYNIKI KONKURSU „HEROSI NIEPODLEGŁEJ”

     Konkurs „Herosi Niepodległej” jest jednym z komponentów projektu „Młodzież wierna tradycjom niepodległości” realizowanego pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przez III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Konkurs poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę skierowany był do uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z Elbląga i okolic.

     Zadaniem uczestników było przygotowanie projektu na mural, który powstanie w naszym mieście. Komisja konkursowa, w której skład wchodził przewodniczący Roman Smoleński oraz Zbyszek Opalewski, Łukasz Kogut, Beata Orzech, Teresa Rakowska i Irena Poździech, wyłoniła zwycięzców.

     Przyznano nagrodę pierwszego stopnia Aleksandrze Sowińskiej, uczennicy Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, która pod opieką Pana Janusza Kozaka przygotowała zestaw projektów z motywem dzieci Niepodległej.

     Nagrodę drugiego stopnia przyznano Wiktorii Łopatko, również uczennicy Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym pod opieką Pana Janusza Kozaka.

     Wyróżnienia za projekty otrzymują:

     Przemysław Dawiczura z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu pod opieką Pani Renaty Antosik i Pani Aleksandry Biłyj-Babińskiej,

     Nikola Dziadowiec i Agnieszka Poszewiecka z Gimnazjum nr 1 w Elblągu pod opieką Pani Marty Ligockiej.

     Rozdanie nagród i dyplomów nastąpi podczas uroczystej Gali podsumowującej projekt „Młodzież wierna tradycjom niepodległości” w listopadzie 2018 r.

     Nagrodzone projekty zostaną zrealizowane na elbląskim Zawodziu. Farby do wykonania muralu funduje firma Interlech.

     Komisja konkursowa składa serdeczne gratulacje uczniom i ich nauczycielom.

     Życzymy Państwu dalszych sukcesów.

       

     Wszystko o projekcie

     projekt1.