• ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?

    • 24.06.2021 21:55
    • W mijającym roku szkolnym III LO w Elblągu przyłączyło się do realizacji rekomendowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) programu z zakresu profilaktyki uzależnień „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

     Program ten, koordynowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Elblągu, ma na celu ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

     Cele szczegółowe programu:

     - zwiększenie u uczestników programu umiejętności i postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych, zwłaszcza umiejętności spostrzegania zagrożeń i asertywnego stawiania granic, 
     - zwiększenie u uczestników programu wiedzy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych dla życia rodzinnego i zdrowia prokreacyjnego, i w tym kontekście zmniejszenie wpływu mitów na          temat dobroczynnego działania alkoholu na organizm kobiet w ciąży, które utrzymują się w świadomości społecznej.

      

     Zajęciami warsztatowymi w ramach tego programu objęci zostali uczniowie wszystkich czterech tegorocznych klas pierwszych. Treści programowe spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym kolejne grupy uczniów włączą się równie ochoczo w realizację programu.

    • więcej
    • ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU 2021: „ZOBOWIĄŻ SIĘ DO ZAKOŃCZENIA PALENIA”

    • 31.05.2021 15:53

    • Na całym świecie około 780 milionów ludzi twierdzi, że chce rzucić palenie, ale tylko 30% z nich ma dostęp do narzędzi, które mogą pomóc im przezwyciężyć fizyczne i psychiczne uzależnienie od tytoniu. Rzucenie palenia przynosi natychmiastowe i długoterminowe korzyści zdrowotne. Już po 20 minutach  niepalenia tętno się wyrównuje, a w ciągu:

     - 12 godzin od niepalenia poziom tlenku węgla we krwi się normalizuje,
     - 2–12 tygodni poprawia się krążenie i czynność płuc,
     - 1-9 miesięcy ustępują kaszel i duszności,
     - 5–15 lat ryzyko udaru zmniejsza się do poziomu jak u osób niepalących,
     - 10 lat ryzyko raka płuc jest o połowę mniejsze niż wśród palaczy,
     - 15 lat ryzyko wystąpienia chorób serca jest takie, jak u niepalących.

     Jest wiele powodów aby rzucić palenie. Czasami nie zdajemy sobie sprawy jak negatywny wpływ na nasze życie ma używanie wyrobów tytoniowych. Oto kilka z nich:

     - palacze są bardziej narażeni na ciężki przebieg COVID-19
     - wszystkie formy tytoniu (w tym e-papierosy) są szkodliwe dla zdrowia i środowiska
     - tytoń powoduje 20 rodzajów raka, negatywnie wpływa na wszystkie narządy człowieka
     - tytoń negatywnie wpływa na wygląd i otoczenie palącego
     - tytoń jest drogi i negatywnie wpływa na życie ekonomiczne i społeczne

     Pandemia COVID-19 doprowadziła do tego, że miliony użytkowników tytoniu chcą rzucić palenie. Należy pamiętać, że rzucenie palenia jest wyzwaniem, zwłaszcza w obliczu dodatkowych stresów społecznych i ekonomicznych spowodowanych przez pandemię.  Warto rzucić  palenie w każdym wieku, nawet jeśli paliło się lat 30 i więcej. Niepalenie, to same korzyści.

      

     Więcej informacji o Światowym Dniu bez Tytoniu i szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych znajdziesz na:

     https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/05/world-no-tobacco-day-2021-commit-to-quit

    • więcej
    • ELBLĄSKI TELEFON ZAUFANIA- „PRZYJAZNY NUMER”

    • 27.05.2021 13:48

    • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

     Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu od maja bieżącego roku uruchamia pomoc dyżurujących pod telefonem zaufania specjalistów:

     „Przyjazny numer- elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii”

     Numer elbląskiego telefonu zaufania: 574 694 774 

     Telefon jest czynny 6 godzin przez 3 dni w tygodniu (wtorek i czwartek w godzinach 9.00 – 16.00 oraz w sobotę w godzinach 12.00 – 18.00). 

     Korzystanie z pomocy jest anonimowe – nie trzeba się przedstawiać, specjaliści zapewniają osobie dzwoniącej pełną dyskrecję. 

     Ponadto swój problem można opisać również poprzez przesłanie informacji na adres mailowy: telza.elblag@o2.pl 

     Istnieje też możliwość skontaktowania się ze specjalistami udzielającymi pomocy psychologicznej poprzez komunikator internetowy Messenger na profilu Facebook Towarzystwa Przyjaciół dzieci w Elblągu

     W razie potrzeby zachęcam do korzystania z oferowanej pomocy, która koordynowana jest przez TPD w Elblągu, a współfinansowana przez Gminę Miasto Elbląg. 

     Aleksandra Witkowska- pedagog/ psycholog szkolny

    • więcej
    • STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW

    • 28.04.2021 16:52

    • Drodzy Maturzyści,

     W bieżącym roku została ogłoszona XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych skierowanego do tegorocznych maturzystów. Oferowane stypendium dotyczy maturzystów pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 100 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie.

     Szczegółowe warunki udziału w programie określone zostały w regulaminie dostępnym na stronie

     www.stypendia-pomostowe.pl

    • więcej