• ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

    • 29.11.2022 20:32
    • Kończy się listopad,  a wraz z nim zajęcia edukacyjno – profilaktyczne, które w klasach pierwszych przeprowadzone zostały przez pedagoga/ psychologa szkolnego we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Miały one na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie ich odpowiedzialności prawnej jako osób nieletnich. Nasi pierwszoklasiści dowiedzieli się jakie ważne dotyczące ich przepisy zawiera Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Mamy nadzieję, że wiedza ta będzie miała pozytywny wpływ na ten etap życia, w którym przejęli już od rodziców odpowiedzialność prawną za swoje własne czyny, pozwoli im ustrzec się przed niepożądanymi społecznie zachowaniami, promować postawy słuszne, zgodne z powszechnie przyjętymi normami i zasadami społecznego współżycia.

    • więcej
    • SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI STRAŻY GRANICZNEJ

    • 29.11.2022 20:32


    • W czwartek 24 listopada młodzież klas czwartych (politechnicznej oraz biologiczno – chemicznej) miała okazję spotkać się z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Elblągu.
     Reprezentujące formację dwie panie oraz pan byli żywym obrazem tego, że w dzisiejszych czasach zarówno dziewczęta, jak i chłopcy realizują ścieżki swojej kariery zawodowej w formacjach mundurowych. Funkcjonariusze SG przedstawili naszym uczniom specyfikę swojej pracy, warunki naboru do służby, realia jej pełnienia. Młodzież mogła też obejrzeć z bliska sprzęty, jakimi na co dzień przy wykonywaniu swoich obowiązków posługują się strażnicy naszych granic.
    • więcej
    • STYPENDIUM SZKOLNE

    • 29.11.2022 20:33


    • Do dnia 15 września 2022 r. u pedagoga/ psychologa szkolnego można składać CZYTELNIE WYPEŁNIONE wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

     Warunkiem ubiegania się o tego rodzaju pomoc socjalną jest zamieszkiwanie ucznia wraz z rodzicem na terenie Gminy Miasta Elbląg.

     Wymogiem niezbędnym do spełnienia, aby stypendium zostało ostatecznie przyznane jest rzetelne realizowanie OBOWIĄZKU NAUKI (regularne uczęszczanie do szkoły).

     Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

     Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 600 zł.

     Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca sierpnia 2022 r.

      

     Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego udziela pedagog/ psycholog szkolny

     (tel. 55 625 88 42 lub w kontakcie za pośrednictwem komunikatora w dzienniku LIBRUS).
      

     katalog wydatków do stypendium
    • więcej
    • 15 MAJA 2022 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O ZMARŁYCH NA AIDS

    • 16.05.2022 22:27


    • Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS - International AIDS Candlelight Memorial – obchodzony jest co roku w trzecią niedzielę maja. W tym roku po raz kolejny motywem przewodnim jest hasło: „We Remember – We Take Action – We Live Beyond HIV”, co w wolnym tłumaczeniu znaczy: „Pamiętamy – Podejmujemy działania – Żyjemy bez HIV”.

     15 maja wspominamy osoby, które zmarły na AIDS, jak również dziękujemy tym wszystkim, którzy angażują się w pomoc osobom żyjącym z HIV oraz ich bliskim.

     International AIDS Candlelight Memorial został zainicjowany przez osoby żyjące z HIV w 1983 roku, a od 2011 roku koordynowany jest przez Globalną Sieć Osób Żyjących z HIV – GNP+. Dla 38 milionów osób żyjących dziś z HIV na całym świecie, Memoriał jest ważnym wydarzeniem pokazującym solidarność, przełamującym bariery stygmatyzacji i dyskryminacji oraz dającym nadzieję nowym pokoleniom na życie bez HIV.

     Przez wszystkie te lata organizacje społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie zorganizowały tysiące działań, takich jak: uroczystości odbywające się w miejscach kultu religijnego, miejscach pracy, sadzenie drzewek pamięci czy rajdy motocyklowe kobiet żyjących z HIV, itp. W tym dniu zapalane są świeczki i lampki symbolicznie upamiętniajcie osoby, które odeszły, prowadzone są również działania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.

     Organizacje pozarządowe w Polsce także włączają się w wydarzenia związane z Memoriałem. Od kilku lat tradycją stało się szycie patchworku pamięci. Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy, organizator tego wydarzenia, zaprasza do Warszawy, na Plac Zamkowy, gdzie w niedzielę 15 maja o godz. 14.00 zaprezentuje patchwork, który jest efektem wspólnej pracy organizacji pozarządowych i innych instytucji. Happening ten jest jednocześnie inicjatywą, która zachęca do aktywnej profilaktyki i edukacji HIV/AIDS oraz opieki nad osobami żyjącymi z HIV.

    • więcej
    • ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

    • 06.02.2022 23:01

    •  

     Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

     Zachęcam Państwa do zapoznania się z biuletynem NFZ „Ze zdrowiem”. Numer Piąty magazynu poświęcony jest zagadnieniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące m.in.:

     - wspierania rozwoju psychicznego dziecka od pierwszych chwil jego życia,

     - znaczenia życzliwości, rozmowy i bliskiej więzi dla zdrowia psychicznego dziecka,

     - nauki samoakceptacji,

     - przyczyn kryzysu psychicznego i reagowania na ten kryzys,

     - wsparcia zapewnianego w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

      

     Numer poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia

     Udostępniam też bezpośredni link do polecanego biuletynu:

     https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/magazyn_ze_zdrowiem/nfz_nr_5.pdf

     Aleksandra Witkowska- pedagog/ psycholog

    • więcej