• "Sound of freedom" - to trzeba zobaczyć!

   "Sound of freedom" - to trzeba zobaczyć!

   22.09.2023 09:55

   "Sound of freedom" to jeden z największych filmowych fenomenów współczesnego kina. Zamrożony przez mainstreamowych dystrybutorów przeleżał na półce 5 lat. Wykupiony dzięki publicznej zbiórce i mobilizacji dziesiątek tysięcy widzów trafił z początkiem lipca do amerykańskich kin i wywrócił letni box office do góry nogami. Bez typowej dla Hollywood, idącej w miliony dolarów promocji, ale za to z rozchodzącą się wirusowo opinią, że to „film, który każdy powinien zobaczyć”, wspiął się na szczyt rankingów ocen i oglądalności. Film porusza niesłychanie ważną tematykę współczesnego niewolnictwa, handlu dziećmi dla pozyskiwania korzyści materialnych z ich okrutnego, seksualnego wyzysku. Mimo tematyki twórcy nie szokują drastycznymi scenami, a ładunek emocjonalny przekazu budują w sposób subtelny, choć jednoznaczny. 

   Czwartkowego popołudnia grupa uczniów klas III i IV wybrała się wraz z nauczycielami - Teresą Rakowską i Aleksandrą Witkowską - na projekcję "Sound of Freedom". Obraz wywarł na wszystkich ogromne wrażenie, wywołał wiele emocji, skłonił do refleksji nad problemem. Uczestnicy wyjścia do kina rozchodzili się tego wieczoru do domów z głębokim przekonaniem, że poruszony w filmie temat wymaga nagłośnienia, uświadomienia szerokim kręgom odbiorców rozmiaru i powagi problemu, absolutnej konieczności zaangażowania na rzecz ratowania ofiar bezwględnego i okrutnego zjawiska handlu ludźmi.

   My już zobaczyliśmy - koniecznie zobaczcie i Wy!

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

   29.11.2022 20:32

   Kończy się listopad,  a wraz z nim zajęcia edukacyjno – profilaktyczne, które w klasach pierwszych przeprowadzone zostały przez pedagoga/ psychologa szkolnego we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Miały one na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie ich odpowiedzialności prawnej jako osób nieletnich. Nasi pierwszoklasiści dowiedzieli się jakie ważne dotyczące ich przepisy zawiera Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Mamy nadzieję, że wiedza ta będzie miała pozytywny wpływ na ten etap życia, w którym przejęli już od rodziców odpowiedzialność prawną za swoje własne czyny, pozwoli im ustrzec się przed niepożądanymi społecznie zachowaniami, promować postawy słuszne, zgodne z powszechnie przyjętymi normami i zasadami społecznego współżycia.

  • SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI STRAŻY GRANICZNEJ

   29.11.2022 20:32


   W czwartek 24 listopada młodzież klas czwartych (politechnicznej oraz biologiczno – chemicznej) miała okazję spotkać się z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Elblągu.
   Reprezentujące formację dwie panie oraz pan byli żywym obrazem tego, że w dzisiejszych czasach zarówno dziewczęta, jak i chłopcy realizują ścieżki swojej kariery zawodowej w formacjach mundurowych. Funkcjonariusze SG przedstawili naszym uczniom specyfikę swojej pracy, warunki naboru do służby, realia jej pełnienia. Młodzież mogła też obejrzeć z bliska sprzęty, jakimi na co dzień przy wykonywaniu swoich obowiązków posługują się strażnicy naszych granic.
  • STYPENDIUM SZKOLNE

   29.11.2022 20:33   Do dnia 15 września 2022 r. u pedagoga/ psychologa szkolnego można składać CZYTELNIE WYPEŁNIONE wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

   Warunkiem ubiegania się o tego rodzaju pomoc socjalną jest zamieszkiwanie ucznia wraz z rodzicem na terenie Gminy Miasta Elbląg.

   Wymogiem niezbędnym do spełnienia, aby stypendium zostało ostatecznie przyznane jest rzetelne realizowanie OBOWIĄZKU NAUKI (regularne uczęszczanie do szkoły).

   Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

   Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 600 zł.

   Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca sierpnia 2022 r.

    

   Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego udziela pedagog/ psycholog szkolny

   (tel. 55 625 88 42 lub w kontakcie za pośrednictwem komunikatora w dzienniku LIBRUS).
    

   katalog wydatków do stypendium
  • 15 MAJA 2022 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O ZMARŁYCH NA AIDS

   16.05.2022 22:27   Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS - International AIDS Candlelight Memorial – obchodzony jest co roku w trzecią niedzielę maja. W tym roku po raz kolejny motywem przewodnim jest hasło: „We Remember – We Take Action – We Live Beyond HIV”, co w wolnym tłumaczeniu znaczy: „Pamiętamy – Podejmujemy działania – Żyjemy bez HIV”.

   15 maja wspominamy osoby, które zmarły na AIDS, jak również dziękujemy tym wszystkim, którzy angażują się w pomoc osobom żyjącym z HIV oraz ich bliskim.

   International AIDS Candlelight Memorial został zainicjowany przez osoby żyjące z HIV w 1983 roku, a od 2011 roku koordynowany jest przez Globalną Sieć Osób Żyjących z HIV – GNP+. Dla 38 milionów osób żyjących dziś z HIV na całym świecie, Memoriał jest ważnym wydarzeniem pokazującym solidarność, przełamującym bariery stygmatyzacji i dyskryminacji oraz dającym nadzieję nowym pokoleniom na życie bez HIV.

   Przez wszystkie te lata organizacje społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie zorganizowały tysiące działań, takich jak: uroczystości odbywające się w miejscach kultu religijnego, miejscach pracy, sadzenie drzewek pamięci czy rajdy motocyklowe kobiet żyjących z HIV, itp. W tym dniu zapalane są świeczki i lampki symbolicznie upamiętniajcie osoby, które odeszły, prowadzone są również działania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.

   Organizacje pozarządowe w Polsce także włączają się w wydarzenia związane z Memoriałem. Od kilku lat tradycją stało się szycie patchworku pamięci. Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy, organizator tego wydarzenia, zaprasza do Warszawy, na Plac Zamkowy, gdzie w niedzielę 15 maja o godz. 14.00 zaprezentuje patchwork, który jest efektem wspólnej pracy organizacji pozarządowych i innych instytucji. Happening ten jest jednocześnie inicjatywą, która zachęca do aktywnej profilaktyki i edukacji HIV/AIDS oraz opieki nad osobami żyjącymi z HIV.