• Bezpieczne wakacje

   18.06.2024 10:00
   Za chwilę wakacje, w związku z tym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród młodzieży i rodziców informacji o zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego, ze szczególnym uwzględnieniem:

   - profilaktyki chorób odkleszczowych,
   - znaczenia prawidłowego mycia rąk w profilaktyce chorób zakaźnych,
   - znaczenia wody dla prawidłowego funkcjonowania organizmu,
   - zasad bezpiecznego korzystania z promieniowania słonecznego.
  • WYBIERZ ŻYCIE - PIERWSZY KROK

   WYBIERZ ŻYCIE - PIERWSZY KROK

   17.06.2024 11:40
   Czy wiecie co jest tym "pierwszym krokiem" w działaniu ku ocaleniu życia w walce z chorobami wywoływanymi aktywnością wirusa HPV? EDUKACJA. Tak, EDUKACJA!! Bo aby się przed czymś skutecznie obronić, przede wszystkim musisz mieć wiedzę o tym przed czym się bronisz i jak masz to robić.

   I właśnie z edukacją na ten temat do uczniów tegorocznych klas II przybyły pedagog/ psycholog Aleksandra Witkowska oraz pielęgniarka szkolna Danuta Tyszko. Zajęcia odbywały się od marca do czerwca 2024 roku. Uczniowie w większości z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wzbogaconej wieloma ciekawymi materiałami prelekcji o tym czym jest wirus HPV, jak bardzo jest niebezpieczny dla zdrowia zarówno kobiet jak i mężczyn, w jaki sposób się przenosi i jak możemy temu zapobiegać oraz jak zwalczać ewentualne skutki infekcji, które przeradzać się mogą w groźne choroby zbierające śmiertelne żniwo.

   Mamy nadzieję, że świadomość tego tematu wśród ludzi będzie coraz większa, dzięki czemu uda się nam wywrzeć pozytywny wpływ na poprawę ponurych dotychczas statystyk śmiertelności z powodu chorób nowotworowych wywoływanych wirusem HPV. Razem WYBIERZMY ŻYCIE, śmiało róbmy ten PIERWSZY KROK i kroki kolejne w kierunku zwalczania niebezpiecznych chorób, którym w dużej mierze jesteśmy w stanie zapobiegać. My zamierzamy podawać  tę cenną pigułkę wiedzy każdego roku kolejnym rocznikom młodzieży, a Wy korzystajcie z niej i przekazujcie ją koniecznie dalej!

  • Przeciwdziałanie narkomanii - Raport Głównego Inspektora Sanitarnego

   Przeciwdziałanie narkomanii - Raport Głównego Inspektora Sanitarnego

   26.04.2024 09:06
   W poczuciu odpowiedzialności za podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych, na prośbę współpracujących z nami w tym zakresie instytucji państwowych, publikujemy Raport Glównego Inspektora Sanitarnego dotyczący zatruć środkiem zastępczym lub nową substancą psychoaktywną za 2023 rok.

   (zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - Dz. U. z 2023 r. poz. 1939)

   RAPORT GLOWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOT. ZATRUC SRODKIEM ZASTEPCZYM LUB NOWA SUBSTANCJA  PSYCH.pdf

  • Hazard? Nie daj się wciągnąć!

   26.04.2024 09:20

   12 marca 2024 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży klas III z funkcjonariuszami Izby Celno - Skarbowej - specjalistą Michałem Łychońskim oraz młodszym ekspertem Robertem Górskim. 

   Miało ono na celu uświadomienie uczniom, czym jest nielegalny hazard i jakie mogą być skutki uczestniczenia w takich grach. Funkcjonariusze przybliżyli swoim słuchaczom zagrożenia wynikające z hazardu, w tym z pozornie bezpiecznych gier internetowych oraz skutki uzależnień od hazardu. Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała prelekcji na zaprezentowany temat.