• ABSOLWENCI 2023

    • 23.10.2023 17:34

    • W roku szkolnym 2022/2023 mury naszej szkoły opuściło 105 absolwentów. Podobnie jak w poprzednich latach nasi absolwenci wybierali uczelnie w naszym kraju. Była też grupa uczniów, która postanowiła zrobić sobie rok przerwy.

     Kierunki wybierane przez naszych absolwentów w roku 2023 to:
     - Uniwersytet Gdański – międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia, filologia polska, informatyka i ekonometria, finanse i rachunkowość
     - GUMED Gdańsk – pielęgniarstwo, elektroradiologia, zdrowie środowiskowe, farmacja
     - Politechnika Gdańska – geodezja i kartografia, automatyka, robotyka i cybernetyka, matematyka, budownictwo, inżynieria biomedyczna, mechatronika, nanotechnologia
     - AWFiS Gdańsk – kosmetologia, fizjoterapia, diagnostyka sportowa
     - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa – weterynaria
     - Uniwersytet Wrocławski – psychologia
     - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie – leśnictwo i rolnictwo
     - ANS w Elblągu – administracja, kosmetologia, filologia angielska – nauczycielska, budownictwo, ekonomia, informatyka
     - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – analityka medyczna, lekarsko – dentystyczny
     - Uniwersytet Medyczny w Łodzi – lekarski MON
     - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – analityka medyczna, komunikacja i psychologia w biznesie
     - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – biotechnologia
     - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku – kosmetologia
     - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – prawo
     - Wyższa Szkoła Bankowa NLU w Nowym Sączu – psychologia
     - AWF w Warszawie – pielęgniarstwo
     - Uniwersytet Morski w Gdyni – zarządzanie odnawialnymi źródłami energii
     - Uniwersytet SWPS w Sopocie – psychologia
     - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni – systemy informatyczne w bezpieczeństwie, kierunek cywilny
     - Uniwersytet Szczeciński – ekonomiczno – prawny, pedagogika specjalna
     - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – lotnictwo i kosmonautyka
     - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – finanse, audyt, inwestycje
       
      
    • więcej
    • ABSOLWENCI 2022

    • 07.10.2022 23:35


    • W ubiegłym roku szkolnym naukę w III LO ukończyli uczniów czterech klas maturalnych. Absolwenci edukację będą kontynuować na następujących uczelniach i kierunkach:

      
     - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
     - Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku - realizacja i inżynieria  dźwięku
     - Akademia Nauk Medycznych i Stosowanych - ekonomia, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, położnictow, pielęgniarstwo, informatyka, psychologia
     - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - prawo
     - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - nawigacja, bezpieczeństwo wewnętrzne
     - Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku - dietetyka w sporcie i rekreacji
     - Collegium Medicum w Bydgoszczy - analityka medyczna
     - Lotnicza Akademia Wojskowa - lotnictwo i kosmonautyka
     - Medyk w Elblągu - higienistka stomatologiczna
     - Politechnika Gdańska - transport, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie inżynierskie  
     - Politechnika Poznańska - budownictwo
     - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu - filologia angielska    
     - Uniwersytet Warszawski - prawo, lingwistyka
     - Uniwersytet Gdański - biznes chemiczny, germanistyka, pedagogika, filologia polska, zarządzanie instytucjami służby zdrowia
     - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - socjologia, finanse, turystyka i rekreacja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna
     - Uniwersytet Morski - zarządzanie, specjalność: Informatyka Gospodarcza WZNJ
     - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - prawo, mikrobiologia, biotechnologia, geodezja i kartografia
     - Uniwersytet SWPS w Sopocie - psychologia
     - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni - prawo, kierowanie nieruchomościami
     - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - psychologia, zarządzanie, logistyka
     - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku - kosmetologia
     - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu - kosmetologia
    • więcej
    • ABSOLWENCI 2021

    • 18.10.2021 11:44
    •                                                                     

     Mury III Liceum Ogólnokształcącego opuścił kolejny rocznik absolwentów.

     Nasi uczniowie wybierali uczelnie znajdujące się w kraju – w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Olsztynie, Sopocie, Szczecinie, Warszawie, Bydgoszczy.

     Wśród wyborów absolwentów znalazły się takie uczelnie jak: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,  Ateneum Gdańsk  Akademia Morska, Wojskowa Akademia Techniczna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Akademia Sztuk Pięknych, Wyższa Szkoła Bankowa, Polsko Japońska Akademia Technik  komputerowych, SWPS, Wyższa Szkoła Zarządzania, Uniwersytet Morski, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.

      

     Kierunki wybierane przez maturzystów 2021 r.:

     - psychologia

     - ekonomia menadżerska

     - filologia hiszpańska

     - filologia angielska

     - turystyka i rekreacja

     - dziennikarstwo

     - prawo

     - logistyka

     - diagnostyka sportowa

     - informatyka gospodarcza

     - zarządzanie

     - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

     - kryminologia

     - global comunication

     - studia azjatyckie Chiny i Azja Wschodnia      

     - dziennikarstwo i komunikacja społeczna

     - bezpieczeństwo militarne

     - informatyka

     - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

     -audiofonologia

     - biologia medyczna

     - fizjoterapia

     - religioznawstwo

     - administracja

     - biotechnologia

     - budownictwo

     - zwierzęta w rekreacji, edukacji, terapii

     - finanse i rachunkowość

     - medioznawstwo

     - międzynarodowe stosunki gospodarcze

     - ochrona środowiska

     - pedagogika specjalna

     - pielęgniarstwo

    • więcej
    • LOSY ABSOLWENTÓW

    • 21.04.2021 15:36

    • Mury III Liceum Ogólnokształcącego opuścił kolejny rocznik absolwentów. Nasi uczniowie wybierali uczelnie znajdujące się w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Olsztynie, Sopocie, Warszawie, Toruniu.

     Wśród wyborów absolwentów znalazły się takie uczelnie, jak: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Akademia Morska, Wojskowa Akademia Techniczna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, AWFiS w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa, Akademia Marynarki Wojennej, Sopocka Szkoła Wyższa, Społeczna Akademia Nauk, GUMed Gdańsk.

     Kierunki wybierane przez maturzystów 2020 r.:

     - archeologia

     - architektura wnętrz

     - bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

     - bezpieczeństwo wewnętrzne

     - biotechnologia

     - dziennikarstwo i nowe media

     - ekonomia

     - elektronika i komunikacja

     - filologia romańska

     - finanse i rachunkowość

     - geodezja i kartografia

     - geografia

     - gospodarka przestrzenna

     - informatyka

     - komparatystyka literacko-kulturowa

     - kosmetologia

     - kryminologia

     - księgowość korporacyjna w j. angielskim

     - logopedia

     - międzynarodowe stosunki gospodarcze

     - pedagogika specjalna

     - położnictwo

     - prawo

     - psychologia w biznesie

     - rachunkowość

     - rachunkowość w administracji

     - sinologia

     - socjokryminologia

     - technik usług kosmetycznych

     - terenoznawstwo i dietetyka

     - turystyka i rekreacja

     - wychowanie fizyczne

     - wydział lekarski

     - zarządzanie

     - zarządzanie nieruchomościami

    • więcej
    • LOSY ABSOLWENTÓW

    • 30.09.2019 00:40

    • Kolejny rok to kolejne wybory absolwentów naszej szkoły. Podobnie jak w latach ubiegłych, nasi uczniowie wybierali przede wszystkim uczelnie znajdujące się w kraju - w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Olsztynie, Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu.

     Wśród wyborów absolwentów znalazły się takie uczelnie, jak: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższa Szkoła Bankowa, Newcastle-Northumbria University, Uniwersytet Łódzki, Wojskowa Akademia Techniczna, Gdański Uniwersytet Medyczny.

      

     Kierunki wybierane przez maturzystów 2019 r.:

     - administracja

     - archiwistyka

     - archeologia

     - bezpieczeństwo narodowe

     - bezpieczeństwo wewnętrzne

     - biznes chemiczny

     - budownictwo

     - dziennikarstwo i nowe media

     - ekonomia

     - elektroradiologia

     - filologia angielska

     - filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim

     - filologia angielska - języki obce w biznesie

     - filologia hiszpańska

     - filologia polska

     - fizjoterapia

     - filozofia

     - grafika komputerowa

     - historia

     - hungarystyka

     - iberystyka

     - informatyka

     - język angielski i literatura (English Language and Literature)

     - kosmetologia

     - kryminologia

     - kryptologia i cyberbezpieczeństwo

     - media społecznościowe

     - oceanotechnika

     - prawo

     - prawo europejskie

     - psychologia

     - socjologia

     - stosunki międzynarodowe

     - turystyka i hotelarstwo

     - technik masażysta

     - wojskoznawstwo

     - zarządzanie zasobami ludzkimi

      

    • więcej