• LOSY ABSOLWENTÓW

    • 21.04.2021 15:36

    • Mury III Liceum Ogólnokształcącego opuścił kolejny rocznik absolwentów. Nasi uczniowie wybierali uczelnie znajdujące się w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Olsztynie, Sopocie, Warszawie, Toruniu.

     Wśród wyborów absolwentów znalazły się takie uczelnie, jak: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Akademia Morska, Wojskowa Akademia Techniczna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, AWFiS w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa, Akademia Marynarki Wojennej, Sopocka Szkoła Wyższa, Społeczna Akademia Nauk, GUMed Gdańsk.

     Kierunki wybierane przez maturzystów 2020 r.:

     - archeologia

     - architektura wnętrz

     - bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

     - bezpieczeństwo wewnętrzne

     - biotechnologia

     - dziennikarstwo i nowe media

     - ekonomia

     - elektronika i komunikacja

     - filologia romańska

     - finanse i rachunkowość

     - geodezja i kartografia

     - geografia

     - gospodarka przestrzenna

     - informatyka

     - komparatystyka literacko-kulturowa

     - kosmetologia

     - kryminologia

     - księgowość korporacyjna w j. angielskim

     - logopedia

     - międzynarodowe stosunki gospodarcze

     - pedagogika specjalna

     - położnictwo

     - prawo

     - psychologia w biznesie

     - rachunkowość

     - rachunkowość w administracji

     - sinologia

     - socjokryminologia

     - technik usług kosmetycznych

     - terenoznawstwo i dietetyka

     - turystyka i rekreacja

     - wychowanie fizyczne

     - wydział lekarski

     - zarządzanie

     - zarządzanie nieruchomościami

    • więcej
    • LOSY ABSOLWENTÓW

    • 30.09.2019 00:40

    • Kolejny rok to kolejne wybory absolwentów naszej szkoły. Podobnie jak w latach ubiegłych, nasi uczniowie wybierali przede wszystkim uczelnie znajdujące się w kraju - w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Olsztynie, Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu.

     Wśród wyborów absolwentów znalazły się takie uczelnie, jak: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższa Szkoła Bankowa, Newcastle-Northumbria University, Uniwersytet Łódzki, Wojskowa Akademia Techniczna, Gdański Uniwersytet Medyczny.

      

     Kierunki wybierane przez maturzystów 2019 r.:

     - administracja

     - archiwistyka

     - archeologia

     - bezpieczeństwo narodowe

     - bezpieczeństwo wewnętrzne

     - biznes chemiczny

     - budownictwo

     - dziennikarstwo i nowe media

     - ekonomia

     - elektroradiologia

     - filologia angielska

     - filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim

     - filologia angielska - języki obce w biznesie

     - filologia hiszpańska

     - filologia polska

     - fizjoterapia

     - filozofia

     - grafika komputerowa

     - historia

     - hungarystyka

     - iberystyka

     - informatyka

     - język angielski i literatura (English Language and Literature)

     - kosmetologia

     - kryminologia

     - kryptologia i cyberbezpieczeństwo

     - media społecznościowe

     - oceanotechnika

     - prawo

     - prawo europejskie

     - psychologia

     - socjologia

     - stosunki międzynarodowe

     - turystyka i hotelarstwo

     - technik masażysta

     - wojskoznawstwo

     - zarządzanie zasobami ludzkimi

      

    • więcej
    • LOSY ABSOLWENTÓW

    • 30.09.2019 00:41

    • Mury III Liceum Ogólnokształcącego opuścił kolejny rocznik absolwentów. Nasi uczniowie wybierali przede wszystkim uczelnie znajdujące się w kraju – w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Olsztynie, Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu. Kilka osób zdecydowało się na studia w Wielkiej Brytanii.

     Wśród wyborów absolwentów znalazły się takie uczelnie jak: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Morska, Wojskowa Akademia Techniczna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Akademia Sztuk Pięknych, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.

     Kierunki wybierane przez maturzystów 2018 r.:

     - administracja

     - amerykanistyka

     - analiza gospodarcza

     - architektura

     - bezpieczeństwo narodowe

     - bezpieczeństwo wewnętrzne

     - biotechnologia

     - biotechnologia

     - edukacja wczesnoszkolna

     - ekonomia

     - elektroradiologia

     - filologia angielska

     - finanse i rachunkowość

     - fizyka techniczna

     - handel i towaroznawstwo

     - inżynieria materiałowa

     - inżynieria środowiska

     - kryptologia i cyberbezpieczeństwo

     - lingwistyka stosowana

     - mechanika i budowa maszyn

     - medioznawstwo

     - międzynarodowe stosunki gospodarcze

     - ochrona środowiska

     - pedagogika specjalna

     - pielęgniarstwo

     - położnictwo

     - prawo

     - psychologia

     - rosjoznawstwo

     - stosunki międzynarodowe

     - stosunki międzynarodowe

     - teologia

     - zarządzanie

     - zoofizjoterapia

    • więcej
    • LOSY ABSOLWENTÓW 2017

    • 17.01.2021 22:33

    • Matura 2017 dla absolwentów III LO zakończyła się sukcesem - wszyscy zdali egzamin dojrzałości, który otworzył im podwoje wyższych uczelni w kraju i zagranicą. Wielu byłych uczniów naszej szkoły wybrało studia uniwersyteckie (aż 50 osób), głównie na 
     Uniwersytecie Gdańskim, ale też na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznaniu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Kilkoro absolwentów kontynuuje naukę w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Popularnością cieszyły się też kierunki oferowane przez Akademię Morską i Akademię Marynarki Wojennej. O fizyczny rozwój przyszłych pokoleń zadbają studenci Akademii Wychowania Fizycznego. Studia na kierunkach technicznych nasza młodzież podjęła na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Wrocławskiej. Absolwenci III LO zasilili również szeregi studentów takich renomowanych uczelni, jak GUMWSZ w GdańskuWSBAkademia Ekonomiczna oraz uczelni lokalnych - PWSZEUHE. Kilka osób rozpoczęło studia poza granicami Polski, np. na Uniwersytecie Walijskim w Aberystwyth

     Danuta Huszcza-Sawicka

     Kierunki wybrane przez maturzystów 2017 r.:

     • prawo
     • filologia polska, angielska, hiszpańska, skandynawska
     • studia wschodnie
     • psychologia, psychologia kliniczna, kognitywistyka
     • pedagogika
     • logopedia
     • lingwistyka w biznesie
     • stosunki międzynarodowe
     • zarządzanie i administracja
     • rachunkowość i finanse
     • media społecznościowe
     • dietetyka
     • farmacja
     • zdrowie środowiskowe
     • kryminologia, kryminalistyka
     • ochrona środowiska
     • oceanografia
     • chemia, technologia chemiczna
     • biotechnologia
     • zootechnika
     • pielęgniarstwo
     • budowa maszyn
     • towaroznawstwo i zarządzanie jakością
     • ekonomia
     • matematyka
     • elektrotechnika
    • więcej