• LOSY ABSOLWENTÓW 2017

    • 17.01.2021 22:33

    • Matura 2017 dla absolwentów III LO zakończyła się sukcesem - wszyscy zdali egzamin dojrzałości, który otworzył im podwoje wyższych uczelni w kraju i zagranicą. Wielu byłych uczniów naszej szkoły wybrało studia uniwersyteckie (aż 50 osób), głównie na 
     Uniwersytecie Gdańskim, ale też na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznaniu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Kilkoro absolwentów kontynuuje naukę w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Popularnością cieszyły się też kierunki oferowane przez Akademię Morską i Akademię Marynarki Wojennej. O fizyczny rozwój przyszłych pokoleń zadbają studenci Akademii Wychowania Fizycznego. Studia na kierunkach technicznych nasza młodzież podjęła na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Wrocławskiej. Absolwenci III LO zasilili również szeregi studentów takich renomowanych uczelni, jak GUMWSZ w GdańskuWSBAkademia Ekonomiczna oraz uczelni lokalnych - PWSZEUHE. Kilka osób rozpoczęło studia poza granicami Polski, np. na Uniwersytecie Walijskim w Aberystwyth

     Danuta Huszcza-Sawicka

     Kierunki wybrane przez maturzystów 2017 r.:

     • prawo
     • filologia polska, angielska, hiszpańska, skandynawska
     • studia wschodnie
     • psychologia, psychologia kliniczna, kognitywistyka
     • pedagogika
     • logopedia
     • lingwistyka w biznesie
     • stosunki międzynarodowe
     • zarządzanie i administracja
     • rachunkowość i finanse
     • media społecznościowe
     • dietetyka
     • farmacja
     • zdrowie środowiskowe
     • kryminologia, kryminalistyka
     • ochrona środowiska
     • oceanografia
     • chemia, technologia chemiczna
     • biotechnologia
     • zootechnika
     • pielęgniarstwo
     • budowa maszyn
     • towaroznawstwo i zarządzanie jakością
     • ekonomia
     • matematyka
     • elektrotechnika
    • więcej