• LOSY ABSOLWENTÓW

   • 30.09.2019 00:41

   • Mury III Liceum Ogólnokształcącego opuścił kolejny rocznik absolwentów. Nasi uczniowie wybierali przede wszystkim uczelnie znajdujące się w kraju – w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Olsztynie, Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu. Kilka osób zdecydowało się na studia w Wielkiej Brytanii.

    Wśród wyborów absolwentów znalazły się takie uczelnie jak: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Morska, Wojskowa Akademia Techniczna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Akademia Sztuk Pięknych, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.

    Kierunki wybierane przez maturzystów 2018 r.:

    - administracja

    - amerykanistyka

    - analiza gospodarcza

    - architektura

    - bezpieczeństwo narodowe

    - bezpieczeństwo wewnętrzne

    - biotechnologia

    - biotechnologia

    - edukacja wczesnoszkolna

    - ekonomia

    - elektroradiologia

    - filologia angielska

    - finanse i rachunkowość

    - fizyka techniczna

    - handel i towaroznawstwo

    - inżynieria materiałowa

    - inżynieria środowiska

    - kryptologia i cyberbezpieczeństwo

    - lingwistyka stosowana

    - mechanika i budowa maszyn

    - medioznawstwo

    - międzynarodowe stosunki gospodarcze

    - ochrona środowiska

    - pedagogika specjalna

    - pielęgniarstwo

    - położnictwo

    - prawo

    - psychologia

    - rosjoznawstwo

    - stosunki międzynarodowe

    - stosunki międzynarodowe

    - teologia

    - zarządzanie

    - zoofizjoterapia

   • Wróć do listy artykułów