• ABSOLWENCI 2022

   • 07.10.2022 23:35


   • W ubiegłym roku szkolnym naukę w III LO ukończyli uczniów czterech klas maturalnych. Absolwenci edukację będą kontynuować na następujących uczelniach i kierunkach:

     
    - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
    - Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku - realizacja i inżynieria  dźwięku
    - Akademia Nauk Medycznych i Stosowanych - ekonomia, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, położnictow, pielęgniarstwo, informatyka, psychologia
    - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - prawo
    - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - nawigacja, bezpieczeństwo wewnętrzne
    - Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku - dietetyka w sporcie i rekreacji
    - Collegium Medicum w Bydgoszczy - analityka medyczna
    - Lotnicza Akademia Wojskowa - lotnictwo i kosmonautyka
    - Medyk w Elblągu - higienistka stomatologiczna
    - Politechnika Gdańska - transport, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie inżynierskie  
    - Politechnika Poznańska - budownictwo
    - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu - filologia angielska    
    - Uniwersytet Warszawski - prawo, lingwistyka
    - Uniwersytet Gdański - biznes chemiczny, germanistyka, pedagogika, filologia polska, zarządzanie instytucjami służby zdrowia
    - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - socjologia, finanse, turystyka i rekreacja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna
    - Uniwersytet Morski - zarządzanie, specjalność: Informatyka Gospodarcza WZNJ
    - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - prawo, mikrobiologia, biotechnologia, geodezja i kartografia
    - Uniwersytet SWPS w Sopocie - psychologia
    - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni - prawo, kierowanie nieruchomościami
    - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - psychologia, zarządzanie, logistyka
    - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku - kosmetologia
    - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu - kosmetologia
   • Wróć do listy artykułów