• MURAL "JAN PAWEŁ II"
     • MURAL "JAN PAWEŁ II"

     • 11.06.2020
     • Prace wykonane przez uczniów klas I na plastyce i Wiedzy o kulturze z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

      opiekun Joanna Nowak

      mural

    • GÓRA GROSZA
     • GÓRA GROSZA

     • 10.06.2020
     • Nasza szkoła, nasi wolontariusze tradycyjnie  wzięli udział w akcji GÓRA GROSZA organizowanej przez fundację  Towarzystwo NASZ DOM. W tym roku to jubileuszowa XX edycja. Celem tej akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, tworzenie miejsc, które będą zbliżone  do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. 70 tysięcy dzieci przebywających w opiece zastępczej czeka na taką rodzinę. "Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka". "Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie" W tym roku nasi wolontariusze zebrali ponad 250 zł. Wielkie podziękowania:)!!! 

    • 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II
     • 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II

     • 17.05.2020
     •                                                               19 maja 1999 r. Uchwałą Rady Miasta Elbląga

                                                         III Liceum Ogólnokształcącemu nadano imię Jana Pawła II.

       

                                                                              Mottem szkoły są słowa Patrona:

                                                           „Wymagajcie od siebie, choćby inni nawet od was nie wymagali.”

       

       

      Patron III Liceum Ogólnokształcącego

       

      Już 21 lat Jan Paweł II jest Patronem kolejnych pokoleń młodzieży kształcącej się w III LO. Nadanie szkole imienia wyprzedziło o niespełna trzy tygodnie  wizytę Papieża w Elblągu.  Przedstawiciele uczniów mieli zaszczyt wręczyć w darze Janowi Pawłowi II multimedialną prezentację szkoły.

      Niezmiennie od 21 lat mottem szkoły, witającym przekraczających progi III LO, są słowa Patrona wypowiedziane 2 czerwca 1997 r. podczas pielgrzymki do Polski:

      „Wymagajcie od siebie, choćby nawet inni od was nie wymagali.”

       

      Kim był ten Wielki Polak?  Dla jednych Papieżem, dla innych Lolkiem.

      Nazywał się Karol Wojtyła, dla przyjaciół Lolek. Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. W wieku 10 lat rozpoczął naukę w Gimnazjum Męskim w rodzinnym mieście. Tu zachwycił się poezją i teatrem. Należał do szkolnego kółka teatralnego – tam odkrył i stopniowo rozwijał swoją pasję aktorską. Był pilnym uczniem, lubianym i towarzyskim kolegą. Lubił sport, aktywność fizyczną, tej pasji pozostał wierny do końca życia.

      Los nie szczędził mu bolesnych doświadczeń, wcześnie stracił matkę i rodzeństwo – siostrę Olgę oraz starszego brata Edmunda.

      W 1938 roku z ojcem przybył do Krakowa, gdzie zaczął studiować polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę przerwał wybuch II wojny światowej. Karol Wojtyła wraz z innymi studentami był świadkiem aresztowania 184 profesorów swojej uczelni, których następnie uwięziono w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.  

      By uniknąć wywiezienia na przymusowe roboty do Niemiec, zgłosił się na ochotnika do pracy w kamieniołomie na Zakrzówku. Potem przeniesiono go do zakładów chemicznych „Solvay” w Borku Falęckim.

      Jeszcze w czasie okupacji, w 1942 roku, rozpoczął studia teologiczne w konspiracyjnym Arcybiskupim  Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologii UJ w Krakowie.

      Działał też w tym czasie w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym, założonym przez Mieczysława Kotlarczyka. Na tej poetyckiej podziemnej scenie prezentowano repertuar narodowy, dzieła wieszczów.

      Studia teologiczno-filozoficzne ukończył po wojnie i 1 listopada 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk  księcia Adama Stefana Sapiehy, metropolity krakowskiego.

      W kolejnych latach zdobywał tytuły naukowe: doktora, docenta. Pracował jako wykładowca Seminarium Arcybiskupiego w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pisał wiersze i dramaty.

      W 1958 roku został biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, a w 1963 roku Papież Paweł VI mianował go arcybiskupem metropolitą krakowskim.

      Wybrany na papieża 16 października 1978 roku (jako pierwszy od 455 lat nie-Włoch):

      • podjął dialog ze światem i Kościołami lokalnymi,
      • odbył 104 podróże apostolskie, podczas których odwiedził 135 krajów,
      • spędził w podróżach apostolskich po świecie 584 dni  i przebył około 1,7 mln km,
      • wygłosił ponad 2,4 tys. przemówień oficjalnych,
      • 9 razy odwiedził Polskę (zawsze całując na powitanie ojczystą ziemię),
      • napisał 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji i 45 listów apostolskich,
      • jako Papież otrzymał 13 doktoratów honoris causa (w tym 8 nadanych przez polskie uczelnie).

      Zmarł 2 kwietnia 2005 roku po heroicznym zmaganiu z chorobą, a jego ostatnie dni były katechezą cierpienia, która wywołała na całym świecie bezprecedensową solidarność modlitwy i skupienia wielu milionów ludzi.

      W pogrzebie Jana Pawła II uczestniczyło 1,1 mln osób.

      Tłum zgromadzony na placu Św. Piotra wołał: Santo subito! (Natychmiast święty!).

      Pochowany został w podziemiach Bazyliki św. Piotra w Rzymie.

       

    • DRZWI OTWARTE ONLINE
     • DRZWI OTWARTE ONLINE

     • 27.04.2020
     • Drodzy Ósmoklasiści!

      29 kwietnia planowaliśmy zorganizowanie Drzwi Otwartych naszej szkoły (o czym informuje baner). Chcieliśmy pokazać Wam pracownie lekcyjne, salę gimnastyczną, zapoznać nie tylko z ofertą klas na rok szkolny 2020/2021, ale także z nauczycielami i uczniami. Niestety, plany pokrzyżowała epidemia. 

      Zapraszamy zatem do wirtualnego odwiedzania III LO w Elblągu. 

      O szkole opowiedzą nasi obecni uczniowie, którzy przedstawią się w kilku kolejnych filmach. dlaczego warto wybrać III LO?- na pytanie odpowiadają Zuzia Inczewska i Michał Ziółkowski z kl.IIa.

      Obejrzyj, wysłuchaj!

    • NASZE ASY
     • NASZE ASY

     • 27.04.2020
     •        EWELINA JUREKO uczennica klasy III c

      najwyższa średnia w szkole – 5,84

      zachowanie wzorowe

      asysta pocztu sztandarowego

      finalistka Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

       

            KAMILA MOCH uczennica klasy III c

      średnia ocen: 5,78

      zachowanie wzorowe

      asysta pocztu sztandarowego

      finalistka Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

       

              PRZEMYSŁAW ORŁOWSKI – uczeń klasy III a

      średnia ocen: 4,44

      zachowanie wzorowe

      chorąży pocztu sztandarowego

      reprezentowanie szkoły w koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej i lekkoatletyce

      medale w następujących dyscyplinach:

      • koszykówka – III miejsce wraz z zespołem (trzy razy)
      • siatkówka – III miejsce wraz z zespołem w roku 2017/2018
      • piłka ręczna – III miejsce wraz z zespołem w roku 2019/202
      • lekkoatletyka: skok wzwyż – II miejsce 2017/2018 i 2018/2019.
    • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS III
     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS III

     • 24.04.2020
     • Szkolne mury III Liceum Ogólnokształcącego opuszcza kolejny rocznik.

      1 września 2017 roku obecni absolwenci rozpoczęli naukę w klasach z rozszerzonymi przedmiotami humanistycznymi, przyrodniczymi i ścisłymi. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 95 uczniów, wśród nich 11 z wyróżnieniem.

      Najwyższą średnią w szkole – 5,84 – uzyskała Ewelina Jureko, finalistka Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Drugie miejsce na podium zajęła Kamila Moch, finalistka Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym ze średnią 5,78. Uczennice klasy IIIc zdobyły tytuł „Asa” w kategorii naukowej. Sportowym „Asem” został Przemysław Orłowski, uczeń klasy IIIa.

      Uczniowie zostali nagrodzeni medalami. Gratulujemy!

       

    • I MIEJSCE JULII KALKOWSKIEJ
     • I MIEJSCE JULII KALKOWSKIEJ

     • 22.04.2020
     • I Miejsce Julii Kalkowskiej w Ogólnopolskim konkursie „Zemsta za niepodległość! Ziemianie- ofiary dwóch agresorów”, Kraków 2020 r.”

      Otrzymaliśmy informację o  sukcesie uczennicy kl.1a Julii Kalkowskiej. W etapie wojewódzkim konkursu historycznego „Zemsta za Niepodległość! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów” Julia zajęła I miejsce i otrzymała tytuł laureata wojewódzkiego w Gdańsku.
      „Zemsta za Niepodległość! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów” to projekt edukacyjny IPN.
      Projekt ma charakter ogólnopolski i jest współorganizowany przez poszczególne Oddziały IPN, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (Zarząd Główny i Oddziały), Fundację im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.
      Julia, jako jedyna uczennica z województwa zakwalifikowała  się do finału ogólnopolskiego, który odbędzie w kwietniu 2020 r. na terenie działania Oddziału IPN w Krakowie.

      Teresa Rakowska

    • KAROLINA SZCZEPAŃSKA ZDOBYWA INDEKS
     • KAROLINA SZCZEPAŃSKA ZDOBYWA INDEKS

     • 21.04.2020
     • Pragniemy wyrazić głębokie uznanie dla naszej uczennicy Karoliny Szczepańskiej z klasy IIb, która uzyskała tytuł finalisty VII Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

      Finał Olimpiady miał się odbyć 21 marca na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Jednakże w związku z rozporządzeniem MEN i z uwagi na wzrastające zagrożenie koronawirusem Komitet Organizacyjny podjął decyzję odwołaniu Olimpiady, a wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia Olimpiady otrzymali tytuł finalisty.

      Warto również podkreślić, że to nie pierwszy raz kiedy Karolina swoimi osiągnięciami sławi imię szkoły.

      Życzymy dalszych sukcesów, a za trud włożony w przygotowanie do Olimpiady serdecznie dziękujemy.

    • INDEKS DLA SZYMONA MACIEJKO
     • INDEKS DLA SZYMONA MACIEJKO

     • 21.04.2020
     • Mamy przyjemność i satysfakcję serdecznie pogratulować naszemu wspaniałemu uczniowi Szymonowi Maciejko z klasy IIb, który 7 marca wziął udział w etapie ogólnopolskim VII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, gdzie uzyskał tytuł finalisty.

      W finale Olimpiady, zorganizowanym przez Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, wzięło udział ponad 70 uzdolnionych uczniów z całej Polski.

      Szymon miał okazję wykazać się rozległą wiedzą z zakresu trzech bloków tematycznych:

      1) historii najnowszej, współczesnych stosunków międzynarodowych oraz aktualnych wydarzeń,

      2) wiedzy o społeczeństwie, prawoznawstwa, konstytucjonalizmu i prawa międzynarodowego,

      3) wiedzy o prawach człowieka,

      ze szczególnym uwzględnieniem zmiennego programu tematycznego: „KPC a prawo rodziny i dziecka do ochrony”.

      Indeksy na wybrane lub wszystkie kierunki studiów finalistom Olimpiady przyznało kilkanaście polskich uczelni. Wśród nich jest m.in. Uniwersytet Warszawski, Wrocławski, Gdański czy Uniwersytet w Białymstoku

      Gratulujemy pasji i zaangażowania oraz życzymy kolejnych sukcesów!

    • III LO SREBRNĄ EUROPEJSKĄ SZKOŁĄ PRAWORZĄDNOŚCI RP
     • III LO SREBRNĄ EUROPEJSKĄ SZKOŁĄ PRAWORZĄDNOŚCI RP

     • 21.04.2020
     • Witam serdecznie!

      W imieniu Wysokiej Kapituły IX Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego

      2020 roku pragnę serdecznie pogratulować Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Państwa Szkoły sukcesów w olimpiadach społeczno - prawnych, co "zaowocowało" zajęciem wysokiego miejsca w Polsce przez Państwa Placówkę w IX Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim 2020 roku, uzyskując status SREBRNEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2020 r.

      Tym samym Państwa Szkoła, uzyskując status szkoły srebrnej, ma prawo posługiwać się tym mianem i zamieszczać (NIEODPŁATNIE) logo szkoły srebrnej jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie.

      Serdecznie gratulujemy!

      Stan epidemii w naszym kraju niestety storpedował plany wręczenia wyróżnienia na naszym Kongresie, wobec czego zmuszeni jesteśmy do przekazania gratulacji "zdalnie", a jednocześnie:

      1/ dołączamy w załączniku:

      - Logo Srebrnej Szkoły 2020 r.

      - Dyplom przyznany Państwa Szkole za miejsce w Rankingu.

      dyplom

      3/ Podajemy linki:

      a/ artykułu na naszej stronie o tegorocznym rankingu:

      https://coptiosh.eu/IX-Ranking-Olimpijski-2020_1021.html

      b/ strony z Rankingiem Olimpijskim:

      https://coptiosh.eu/IX-Ranking-2020-za-rok-szk-2018-19_1020.html

       

      Z poważaniem,

      Koordynator Główny

      mgr Krzysztof M. Maleszewski

  • Galeria zdjęć

    brak danych