• OFERTA EDUKACYJNA - PREZENTACJA KLAS
     • OFERTA EDUKACYJNA - PREZENTACJA KLAS

     • 07.05.2020
     • filmik promocyjny

      filmik promocyjny

      filmik promocyjny

       

      Drodzy ósmoklasiści, szanowni Rodzice, Opiekunowie!

      Niemożność zorganizowania Drzwi Otwartych szkoły, brak Targów Edukacyjnych skłania nas do innego sposobu prezentowania oferty edukacyjnej III LO. Dlaczego warto się u nas uczyć? – na to pytanie odpowiadali nasi obecni uczniowie w zamieszczonych poniżej filmikach. Teraz na łamach strony internetowej chcemy przedstawić profile klas: realizowane przedmioty, a także wszelkie działania rozwijające zainteresowania i pasje uczniów.

    • KSZTAŁCENIE MEDIALNE I PSYCHOLOGICZNE NIE TYLKO DLA HUMANISTÓW
     • KSZTAŁCENIE MEDIALNE I PSYCHOLOGICZNE NIE TYLKO DLA HUMANISTÓW

     • 01.06.2020
     • filmik promocyjny

       

      III Liceum Ogólnokształcące  wspiera rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów, wzbogacając swoją ofertę edukacyjną o atrakcyjne (bezpłatne) zajęcia realizowane przy współpracy patronackiej z wyższymi uczelniami

      Już od wielu lat partnerzy III LO to:

      • Uniwersytet Gdański
      • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie
      • Elbląski Uniwersytet Humanistyczno-Ekonomiczny
      • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

      Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników  akademickich w murach szkoły lub salach wykładowych gościnnych uczelni.

      Zdobywają podstawowe kompetencje z zakresu psychologii oraz poznają szeroki zakres jej zastosowań w życiu codziennym poprzez udział w:

      • wykładach interaktywnych
      • warsztatach psychologicznych
      • zajęciach labolatoryjnych
      • grach psychologicznych
      • całodziennych zajęciach „Dzień z psychologią” (plan zajęć ustala indywidualnie każdy uczeń)
      • cyklu zajęć dla maturzystów „Studniówka z SWPS”
      • webinarach
      • Międzyszkolnym Kole Psychologicznym
      • konsultacjach z wykładowcami
      • spotkaniach ze studentami
      • zwiedzaniu uczelni

      Młodzież  może również rozwijać  swoje zainteresowania medialne.   Warsztaty edukacyjne  to doskonała  okazja do zapoznania się z podstawowymi terminami i komunikatami medialnymi, nabywania umiejętności  rozróżniania rzetelnego przekazu medialnego od wszelkich form manipulacji, np.:

      • warsztaty edukacyjne prowadzone przez wykładowców i szkoleniowców Wyższej  Szkoły Komunikacji Społecznej i Medialnej w Toruniu
      • warsztaty animacji poklatkowej w Muzeum Narodowym w  Gdańsku.

      Młodzież poznaje podstawy przekazu telewizyjnego, dziennikarstwa radiowego i prasowego, techniki montażu dźwięku. Realizuje własnego pomysłu krótkie materiały medialne, np. lipdup – efekt współpracy uczniów i nauczycieli, reportaże z uroczystości szkolnych.

      Współpraca patronacka z uczelniami weszła na stałe do oferty edukacyjnej III LO. Objęte nią zostaną kolejne roczniki uczniów klas humanistycznych (także zainteresowani uczniowie z klas niehumanistycznych), ponieważ zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży ze względu na ciekawą tematykę i atrakcyjną formę oraz możliwość spotkania z licealistami z Trójmiasta.

    • INNE JĘZYKI TAKŻE NIEOBCE NASZYM UCZNIOM
     • INNE JĘZYKI TAKŻE NIEOBCE NASZYM UCZNIOM

     • 17.06.2020
     • Alex z Ih zaprasza Was do III LO w sześciu językach, których możecie uczyć się w naszej szkole.

      Pierwszy język to angielski, drugi język możecie wybrać aż z pięciu następujących języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego. 

      Zuzia z IIa również przygotowała filmik, w którym uczniowie zachęcają do nauki języków obcych.

      Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmików.

      - filmik 

      filmik

    • SPORTOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 (plus lista nagrodzonych)
     • SPORTOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 (plus lista nagrodzonych)

     • 24.06.2020
     • Tegoroczny sportowy rok szkolny czyli Elbląska Licealiada do miesiąca stycznia przebiegał planowo. Młodzież uczestniczyła w jesiennych biegach przełajowych, prowadziła rywalizację w grach sportowych. Zawody szkolne były organizowane w naszej szkole. Wspaniała sala sportowa zapewnia wysokie standardy do przeprowadzania turniejów: piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Nasze szkolne zespoły w bieżącym roku szkolnym świetnie wypadły na tle wszystkich szkół średnich powiatu elbląskiego:

      Koszykarki zajęły II miejsce i awansowały do turnieju rejonowego

      Koszykarze zajęli III miejsce

      Siatkarki zajęły III miejsce

      Siatkarze zajęli VII miejsce

      Piłkarze i piłkarki ręczne uplasowali się blisko podium na IV miejscach

      Drużyny sztafetowe podczas jesiennych biegów przełajowych zajęli:

      - drużyna dziewcząt III miejsce

      - drużyna chłopców VI miejsce

      Tenis stołowy dziewcząt i chłopców miejsce VI

      Wszystko przebiegało planowo do dnia 15 marca 2020 gdy aktywność fizyczna została w istotnym zakresie ograniczona. W związku z pandemią COVID 19 i zagrożeniami zdrowia i życia aktywność fizyczna, rywalizacja sportowa została zredukowana aż o 80% aktualnych możliwości. Pozostała wówczas tylko aktywność indywidualna oparta na tradycyjnych metodach wysiłku sportowo-rekreacyjnego w domu i terenie. Tak jak w latach 1960/1970 ubiegłego wieku.

      Pomimo zawieszenia rywalizacji w Elbląskiej Licealiadzie uczniowie zaprezentowali się świetnie:

      Dziewczęta zakończyły rywalizację na miejscu II

      Chłopcy zakończyli rywalizację na miejscu V

      W Elbląskiej Licealiadzie 2019/2020 wzięło udział 12  szkół.

      Gratuluję obecnie uczniom klas pierwszych i drugich, którzy zaangażowali się w sport szkolny i za tegoroczne osiągnięcia sportowe zostali nagrodzeni (lista w załączeniu). Gratuluję!!!

    • SPORT W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ELBLĄGU
     • SPORT W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ELBLĄGU

     • 18.05.2020
     • prezentacja

       

      Aktywność fizyczna jest naturalną potrzebą człowieka. Cały czas ulega zmianom, rozwija nas oraz pozwala na współzawodnictwo. Rywalizacja sportowa młodzieży szkolnej jest wieloletnią tradycją, sięgającą przedwojnia. Obecnie od 1957 roku datuje się początek sportowej szkolnej rywalizacji żaków, którą organizuje Szkolny Związek Sportowy.

      W naszym mieście sport szkolny szkół średnich koordynuje Elbląski Szkolny Związek Sportowy, z którym jako współorganizator zawodów sportowych, działa nasza szkoła, III LO w Elblągu dysponująca nowoczesną halą sportową.

      Nasi uczniowie na przestrzeni wielu lat aktywności w sporcie szkolnym odnosili sukcesy indywidualne i zespołowe, realizując własne sportowe pasje w Drużynie Szkolnej III LO w Elblągu.

      Licealiada to system obejmujący wiele dyscyplin sportowych i 14 szkół średnich. Nasza młodzież w ostatnich latach zajmowała miejsce na podium w:

      Koszykówce dziewcząt i chłopców

      Siatkówce dziewcząt i chłopców

      Lekkoatletyce dziewcząt i chłopców w indywidualnych konkurencjach biegowych i technicznych

      Sztafetowych biegach przełajowych

      Tenisie stołowym

      Unihokeju

      Były również świetne lata drużyny pływackiej

      Tegoroczna licealiada 2019/2020 ze względu na pandemię wirusa została zakończona w marcu i podsumowanie sportowego roku szkolnego nie obejmie unihokeja i królowej sportu – lekkoatletyki.

      Tegoroczna licealiada po zakończeniu rywalizacji w 5-ciu dyscyplinach sportowych pozwoli na sklasyfikowanie: dziewcząt na 2/3 miejscu ex aequo, natomiast chłopcy zakończą rywalizację na miejscu 5-tym.

      Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym powrócimy na boiska, stadiony i będziemy odnosić sukcesy.

      Zapraszamy do III LO absolwentów klas ósmych-pasjonatów sportu!

      WM.

    • KOLEJNA NAGRODA W KONKURSIE EKOLOGICZNYM DLA ALEKSANDRY KULESZY Z KL. IC!
     • KOLEJNA NAGRODA W KONKURSIE EKOLOGICZNYM DLA ALEKSANDRY KULESZY Z KL. IC!

     • 15.06.2020
     • Rozstrzygnięto wiosenną  edycję konkursów ekologicznych organizowanych przez Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy W- MODN.

      Tegoroczna edycja konkursów poruszała ważki problem ochrony roślin w kontekście ochrony życia na naszej planecie, tym samym wpisała  się w obchody Roku Ochrony Zdrowia Roślin ogłoszonego przez ONZ.

      Praca naszej uczennicy Oli Kuleszy z  klasy pierwszej o profilu medyczno - przyrodniczym pt.”Ochrona roślin – ochroną życia na Ziemi”  została wyróżniona nagrodą  jako jedyna spośród prac uczestników ze szkół ponadpodstawowych w naszym województwie. GRATULUJEMY!

      Ewa Piwcewicz

    • INDEKSY WYDZIAŁU CHEMII PG DLA UCZENNIC III LO
     • INDEKSY WYDZIAŁU CHEMII PG DLA UCZENNIC III LO

     • 04.06.2020
     • Gratulacje  dla tegorocznych maturzystek - Julii Jarosz, Eweliny Jureko i Kamili Moch za uzyskanie tytułu Laureata Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks” organizowanego przez Politechnikę Gdańską. Tegoroczni laureaci są kolejnymi uczniami IIILO, którzy zdobywają Indeks wydziału Chemii PG jeszcze przed maturą! Jeszcze raz gratulacje dla dziewczyn i podziękowania za całoroczne, intensywne przygotowania.

    • JULIA KALKOWSKA ZOSTAŁA FINALISTKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „ZEMSTA ZA NIEPODLEGŁOŚĆ! ZIEMIANIE - OFIARY DWÓCH AGRESORÓW”
     • JULIA KALKOWSKA ZOSTAŁA FINALISTKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „ZEMSTA ZA NIEPODLEGŁOŚĆ! ZIEMIANIE - OFIARY DWÓCH AGRESORÓW”

     • 09.06.2020
     • Uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu, Julia Kalkowska w etapie wojewódzkim konkursu historycznego „Zemsta za Niepodległość! Ziemianie - ofiary dwóch agresorów” zajęła I miejsce z tytułem laureata wojewódzkiego w Gdańsku oraz została finalistką ogólnopolskiego konkursu, którego wyniki ogłoszono w Krakowie 29 maja 2020 r. Spośród 135 prac nadesłanych po eliminacjach wojewódzkich - z każdego województwa można było zgłosić tylko 3 prace, Julia uplasowała się na 35 miejscu. Jej praca pt. „Kardynał Adam książę  Sapieha” została wyróżniona nagrodami rzeczowymi i pamiątkowym dyplomem. 
      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zgłębianiu tajników wiedzy historycznej. 
      Opiekunem merytorycznym uczennicy była Teresa Rakowska , nauczyciel historii.

      „Zemsta za Niepodległość! Ziemianie - ofiary dwóch agresorów” to projekt edukacyjny IPN.
      Projekt ma charakter ogólnopolski i jest współorganizowany przez poszczególne Oddziały IPN, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (Zarząd Główny i Oddziały), Fundację im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.
      Julia, jako jedyna reprezentowała nasze  województwo w tym projekcie. 

    • KSIĄŻKA Z PLECAKA  - o zdalnych inspiracjach...
     • KSIĄŻKA Z PLECAKA  - o zdalnych inspiracjach...

     • 22.06.2020
     • Czas zdalnej edukacji był okresem pełnym wyzwań i trudności, okazuje się jednak, że stały się one źródłem wielu inspiracji ...

      Dzięki poszukiwaniom ciekawych materiałów dla uczniów trafiliśmy na autorski projekt "Książka z plecaka", którego pomysłodawcą  i koordynatorem jest dr hab. Lech Giemza prof. KUL.

      Podczas zdalnej nauki, nasi uczniowie brali udział w wykładach online prowadzonych przez wykładowcę KUL: oglądali je maturzyści przygotowujący się do egzaminu dojrzałości oraz uczniowie klas drugich w ramach lekcji z lekturą. Działania te przyczyniły się do nawiązania współpracy ze stowarzyszeniem i dołączenia do grona szkół związanych z projektem. Od przyszłego roku szkolnego rozpoczynamy nową przygodę: wykłady online, wyjazdy studyjne, spotkania z wykładowcami KUL, spotkania z uczniami.

      Jeśli jesteście ciekawi, co nas czeka lub, co Was już ominęło, zapraszam na profil fb projektu oraz stronę www.

      A. M.

  • Galeria zdjęć

    brak danych