• WYCIECZKA INTEGRACYJNA KLASY IB
     • WYCIECZKA INTEGRACYJNA KLASY IB

     • 28.09.2021
     • W czwartek, 23 września, klasa Ib wspólnie spędziła czas na wycieczce do Nidzicy. Zobaczyliśmy miejscowy zamek krzyżacki oraz aktywnie spędziliśmy czas w Garncarskiej Wiosce, gdzie odtwarzane są stare ginące zawody, kultywowane, dawne tradycje i obyczaje. Obejrzeliśmy garncarnię, zielarnię, kuźnię mazurską, zabytkową stodołę ze sprzętami rolniczymi i gospodarstwa domowego mazurskiej wsi, muzeum „Skarby Ziemi” z kolekcją skamieniałości i minerałów.Zwiedzanie Garncarskiej Wioski uzupełniliśmy o warsztaty z wytwarzania świec woskowych, grę terenowąw największym na Mazurach ogrodzie pokazowym i projekcję filmu 3D w Kinie Przyrody. Na koniec wspólnie spędziliśmy czas przy ognisku. Była to wspaniała okazja do integracji i dobrej zabawy.

    • JUBILEUSZOWY MITYNG LEKKOATLETYCZNY O PUCHAR DYREKTORA III LO W ELBLĄGU
     • JUBILEUSZOWY MITYNG LEKKOATLETYCZNY O PUCHAR DYREKTORA III LO W ELBLĄGU

     • 27.09.2021
     • W dniu 27 września 2021 roku z okazji Obchodów Jubileuszu 30 – lecia III Liceum Ogólnokształcącego rozegrane zostały lekkoatletyczne zawody sportowe. Przy ładnej, słonecznej pogodzie na stadionie przy dawnej siedzibie naszej szkoły, młodzież ze szkół średnich spełniała się sportowo, walcząc o zwycięstwo i puchar ufundowany przez Dyrektora III LO w Elblągu.

       Do zawodów przystąpiły lekkoatletyczne drużyny szkolne: I LO, ZSG, ZSIŚiU, ZSEiO oraz organizator- III LO, które w tym roku świętuje 30 lat swojego istnienia. Każdy uczeń musiał wykazać się inną sprawnością lekkoatletyczną. Młodzież zgodnie z zasadą wyżej , dalej, mocniej rywalizowała: w skoku w dal i skoku wzwyż, rzucie oszczepem, pchnięciu kulą oraz  biegach krótkich i średnich. Na koniec odbyły się także wyścigi sztafetowe 4X100m. Do zawodów przystąpiło 60-ąt dziewcząt i chłopców. Każda konkurencja wyzwalała wśród młodzieży wiele emocji. Zawodnicy starali poprawiać się, wykonując kolejne próby swoich konkurencji. Świadczy to o zaangażowaniu i sportowym zacięciu.

      Nasz szkolny zespół lekkoatletyczny w składzie, dziewczęta: Ignaczak Alicja, Cielesz Izabela, Magdalena Beling, Fijałkowska Natalia, Martyna Pakuła, Brzezińska Maja oraz chłopcy: Van Ieperen Denis, Van Ieperen Alex, Żelichowski Kornel, Szwarc Paweł, Tomaszewicz Łukasz i Dymowski Kajetan sprawił, że Puchar Dyrektora pozostał w szkole. Nasi sportowcy wygrali zawody zajmując pierwsze miejsce z nieznaczną jednopunktową przewagą nad drużyną Zespołu Szkół Gospodarczych, który sklasyfikowany został na miejscu drugim. Kolejne miejsca przypadły:

      III miejsce           Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług,

      IV miejsce          Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

      V miejsce            I Liceum Ogólnokształcące 

      Podczas organizacji zawodów pomagała grupa uczniów Szkolnego Wolontariatu. Młodzież przygotowała zawody, pomagała sędziom w przeprowadzeniu konkurencji dokonując pomiarów oraz sprawdziła się przy porządkowaniu stadionu po zawodach.

      Jubileusz istnienia szkoły uczciliśmy w sportowej rywalizacji i wspaniałej atmosferze !

      Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że zawody były udane! Gratuluję wszystkim naszym uczniom, a w szczególności tym, którzy byli głównymi aktorami zawodów, naszym lekkoatletom!!!

      WM.

    • CO NAM ZOSTAWIŁ LODOWIEC? – WARSZTATY TERENOWE Z GEOGRAFII
     • CO NAM ZOSTAWIŁ LODOWIEC? – WARSZTATY TERENOWE Z GEOGRAFII

     • 27.09.2021
     • W piątek 10 września klasa II b wraz z nauczycielem geografii wyruszyła na warsztaty terenowe do pobliskiego parku – Bażantarnia. Wyposażeni w mapy topograficzne okolic Elbląga oraz kompasy, uczniowie przemierzyli czerwony szlak.

      Zadaniem poszczególnych grup było wykonanie zadań np. określić m.in. azymut, obliczyć wysokość Słońca nad horyzontem, przeanalizować odkrywkę geologiczną oraz rozpoznać rodzaje skał występujących na obszarze parku.

      Klasa miała okazję zaobserwować przejawy procesów geologicznych  i geomorfologicznych w naszej okolicy ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu ukształtowanego przez lądolód skandynawski. Wyprawa udała się, pogoda dopisała, humory też. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

      E.Łukaszewicz

    • OBÓZ NAUKOWY NA UWM W OLSZTYNIE
     • OBÓZ NAUKOWY NA UWM W OLSZTYNIE

     • 27.09.2021
     • Uczniowie klasy IIIc (profil medyczno - przyrodniczy), III LO im. Jana Pawła II w Elblągu,
      w dniach 20-22 września bieżącego roku przebywali na obozie naukowym realizowanym w ramach projektu „Spotkania z Nauką”, który odbywał się w Olsztyńskim kampusie Kortowo na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM.
      Obóz został otwarty wykładem inauguracyjnym dr hab. AnnyBiedunkiewicz „Czym jest nauka?”. Następnie rozpoczęły się prace badawcze, wykonywane przez uczniów w grupach tematycznych,pod kierunkiem pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:

      dr hab. Hanny Ciecierskiej – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

      dr Ewy Gajło – Katedra Fizjologii, Biotechnologii i Genetyki Roślin

      dr Aleksandry Kurzyńskiej – Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

      Głównym celem działań pierwszego i drugiego dnia było przeprowadzenie doświadczeń podczas zajęć laboratoryjnych i terenowych.  Grupa 1 badała wpływ czynników środowiska na intensywność procesu transpiracji u roślin.Grupa 2zajęłasię oznaczaniem parametrów krwinek czerwonych i właściwości buforowychkrwi psa, a także badaniem odporności osmotycznej erytrocytów. Grupa 3 oceniała stan ekologiczny jeziora Kortowskiego na podstawie makrofitóworaz jakość wód tego jeziora metodą ESMI. Podczas zajęć popołudniowych poszczególne grupy opracowały postery naukowe, na których przedstawiły przebieg, wyniki i wnioski ze swoich badań.

      Trzeciego dnia pobytu wszystkie grupy prezentowały wyniki swoich wcześniejszych badań. Efekty pracy zostały zebrane na posterach naukowych i omówione na forum, w obecności pracowników naukowych Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM prowadzących zajęcia
      w poszczególnych grupach oraz dr hab. Stanisława Czachorowskiego prof. UWM.
      Wykonane prace i sposób ich prezentacji przez młodzież III LO spotkały się z dużym uznaniem kadry naukowej Uniwersytetu, czego wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

      Podczas obozu naukowego, uczniowie poza pracą laboratoryjną i terenową mieli okazję poczuć atmosferę życia studenckiego, przemierzając zakątki Kortowa, korzystając ze studenckiej stołówki i spędzając wieczory w pokojach Domu Studenckiego zlokalizowanego na terenie kampusu UWMpod opieką nauczycieli biologii i chemii: Ewy Piwcewicz i Pawła Banacha.

    • GAUDEAMUS IGITUR IUVENES DUM SUMUS
     • GAUDEAMUS IGITUR IUVENES DUM SUMUS

     • 23.09.2021
     • Inauguracja roku szkolno - akademickiego w naszym liceum, 23 września 2021 r.

      To już kolejny raz w naszej szkole zabrzmiał dzwonek inaugurujący nowy rok szkolno-akademicki. Całą społeczność uczniowską, nauczycieli oraz wspaniałych gości, dr hab. Lecha Giemzę wykładowcę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Pana Piotra Zielińskiego,adiunkta Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji i Zarządzania przywitała Pani Dyrektor  Beata Orzech. Przypomniała tradycje współpracy naszej szkoły z uczelniami wyższymi: SWPS, UWM, UG, KUL, PWSZ, PG, PWSZ i EUHE. Wspomniała, jak bardzo ważna jest obecnie wszechstronna edukacja młodzieży. Wielu naszych absolwentów ukończyło studia wyższe i podjęło pracę umożliwiającą realizację  zawodową w wielu dziedzinach.
      Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem "Książka z plecaka" Pan dr hab. Lech Giemza prof. KUL, wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Poezja Karola Wojtyły w świetle twórczości C. K. Norwida". Uczniowie klas II i III poznali specyfikę poetyki naszego Patrona, dowiedzieli się, jakie są źródła inspiracji i nawiązań literackich w twórczości Jana Pawła II. Ponadto Pan profesor przeprowadził warsztat literacki dla uczniów klas humanistycznych dotyczący interpretacji porównawczej utworów poetów Nowej Fali: S. Barańczaka oraz A. Zagajewskiego. Spotkanie było poświęcone kształceniu umiejętności analizy i interpretacji utworów poetyckich w kontekście przygotowania do matury na poziomie rozszerzonym.
      Równolegle z warsztatami literackimi, klasy humanistyczne I-III „Pod Patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji” wysłuchały wykładu na temat „Rodzina w aspekcie prawnym i moralnym”, który wygłosił Pan Piotr Zieliński z UG. Uczniowie poznali podstawy prawne funkcjonowania rodziny w Polsce w świetle konstytucji III RP z 1997 r. i Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z 1964 r.
      Wykład jest zapowiedzią cyklu zajęć o tematyce współczesnej rodziny, które będą się odbywały co miesiąc w roku szkolnym 2021/22.
      Dziękujemy Rektorowi WSD w Elblągu, ks. dr M. Karczewskiemu, który udostępnił szkole audytorium akademickie. 
      AM i TR
       

    • OBCHODY 82 ROCZNICY AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ
     • OBCHODY 82 ROCZNICY AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ

     • 19.09.2021
     • 17 września przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu Agrykola odbyły się uroczystości upamiętniające 82 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.

      Delegacja uczniów III LO w Elblągu wraz ze sztandarem szkoły uczestniczyła w tej uroczystości, by oddać hołd poległym i doświadczonym tym tragicznym wydarzeniem.

      17 września 1939 roku Związek Radziecki, wypełniając ustalenia traktatu Ribbentrop - Mołotow, wkroczył w granice II RP. Wielu Polaków po agresji ZSRR na nasz kraj czekała śmierć lub zsyłka. Krzyż Katyński jest dla ocalałych Sybiraków symbolem męczeństwa, wiary i zwycięstwa.

      Na cmentarzu Agrykola zgromadzili się kombatanci, przedstawiciele władz miasta, żołnierze.

      Dla młodzieży reprezentującej elbląskie szkoły była to lekcja historii, przypominająca jak ważna jest pamięć o przeszłości swojego narodu.

      Asysta sztandaru III LO to: chorąży Alex van Ieperen, przyboczne: Hanna Tarczyńska i Weronika Gęsina.

       WM.

    • WARSZTATY POETYCKIE W IIILO
     • WARSZTATY POETYCKIE W IIILO

     • 17.09.2021
     • 16 września w bibliotece naszej szkoły odbyły się warsztaty poetyckie. Pan Arco van Ieperen, wykładowca w Instytucie Pedagogiczno- Językowym PWSZ w Elblągu i poeta, przybliżył grupie 25 zainteresowanych uczniów z różnych klas rodzaje poezji i środki poetyckie na przykładzie utworów anglojęzycznych oraz zachęcał młodzież do tworzenia własnych wierszy. W czasie warsztatów uczniowie wyrażali swoje spostrzeżenia i konsultowali się z Prowadzącym- wszyscy spróbowali swoich sił w Haiku. Warsztaty przebiegły w przyjaznej atmosferze i miejmy nadzieję, że zaowocują dalszymi kreatywnymi próbami literackimi naszej młodzieży.

    • WOLONTARIAT W IIILO
     • WOLONTARIAT W IIILO

     • 19.09.2021
     • Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz Regionalne Centrum Wolontariatu pragną podziękować naszym Wolontariuszom za chęci, zaangażowanie, poświęcenie wolnego czasu na rzecz  zabezpieczenia charytatywnego biegu, podczas I Mistrzostw w Biegach Przełajowych w Bażantarni  Elbląg 12.09 2021. 

      W czasie tej akcji  Stowarzyszenie  "Wystarczy jeden uśmiech" zebrało dla chorej, sześcioletniej Mai z Elbląga 13.448.12 zł 

      IA

      Julia Balcerzak

      Amelia Królik

      Maja Wirkus

      Julia Wyrzykowska 

      ID

      Natalia Fijałkowska 

      Justyna Pietrzniak

      IIIH

      Kacper Rosiak

    • SPORTOWY ROK SZKOLNY 2021/2022 ROZPOCZĘTY !
     • SPORTOWY ROK SZKOLNY 2021/2022 ROZPOCZĘTY !

     • 16.09.2021
     • Jesienne biegi przełajowe zainaugurowały  Sportowy Rok Szkolny 2021/2022. W pięknej scenerii Bażantarni odbyły się jak co roku „przełaje”. Zawodnikom sprzyjała także pogoda, ponieważ 15 września był prawdziwie słonecznym, jesiennym dniem. III LO wystawiło reprezentację w liczbie 15 zawodników.

      Miejsca medalowe zajęli następujący uczniowie: Iza Cielesz, Miłosz Szczepanik, Denis van Ieperen oraz Alex van Ieperen. Naszym sportowcom gratulujemy !

      Znakomity  start w jesiennych biegach przełajowych to dobry prognostyk na rozpoczynający się właśnie sportowy rok szkolny. Warto w tym miejscu przypomnieć jak wygląda klasyfikacja szkół ponadpodstawowych w Licealiadzie za ubiegły rok szkolny.

      Miło nam poinformować, że ubiegłoroczne zmagania zakończyliśmy po podsumowaniu wszystkich sportowych dyscyplin sukcesem:

      - dziewczęta - pierwsze miejsce 

      - chłopcy - trzecie miejsce.

      Gratulacje!

      WM.                            

    • SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
     • SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

     • 14.09.2021
     • Uczniowie naszej szkoły Kinga Sokalska (3d) i Krystian Dolegała (3d) uzyskali tytuł  Mistrza Polski FTS Formacji Tanecznych - dorośli + młodzież FORMACJA Jantar 1 Elbląg, w stylu standardowym. 

      link do  mistrzowskiego występu: 

      https://www.youtube.com/watch?v=1q1fbeKoqU4

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

    • OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH OPIEKUNÓW
     • OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH OPIEKUNÓW

     • 10.09.2021
     • W rozpoczynającym się roku szkolnym 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki wdraża działania mające na celu wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży przeżywających kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19.

      Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

      Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

      Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

       

    • NASZA SZKOŁA JUŻ WŁĄCZYŁA HISTORIĘ
     • NASZA SZKOŁA JUŻ WŁĄCZYŁA HISTORIĘ

     • 09.09.2021
     • Miło nam poinformować, że nasze liceum zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego projektu historycznego BohaterOn 2021.

      BohaterON - włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

      Projekt trwa od września do końca listopada 2021 r. Zaplanowano warsztaty i filmy o tematyce powstańczej. Uwieńczeniem akcji będą kartki skierowane do żyjących powstańców warszawskich 1944 r. Planujemy akcję charytatywną „Wesprzyj Powstańców Warszawskich” symboliczną złotówką „od serca”.

      T. R

  • Galeria zdjęć

    brak danych