• KOLEJNA NAGRODA W KONKURSIE EKOLOGICZNYM DLA ALEKSANDRY KULESZY Z KL. IC!
     • KOLEJNA NAGRODA W KONKURSIE EKOLOGICZNYM DLA ALEKSANDRY KULESZY Z KL. IC!

     • 15.06.2020
     • Rozstrzygnięto wiosenną  edycję konkursów ekologicznych organizowanych przez Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy W- MODN.

      Tegoroczna edycja konkursów poruszała ważki problem ochrony roślin w kontekście ochrony życia na naszej planecie, tym samym wpisała  się w obchody Roku Ochrony Zdrowia Roślin ogłoszonego przez ONZ.

      Praca naszej uczennicy Oli Kuleszy z  klasy pierwszej o profilu medyczno - przyrodniczym pt.”Ochrona roślin – ochroną życia na Ziemi”  została wyróżniona nagrodą  jako jedyna spośród prac uczestników ze szkół ponadpodstawowych w naszym województwie. GRATULUJEMY!

      Ewa Piwcewicz

    • INDEKSY WYDZIAŁU CHEMII PG DLA UCZENNIC III LO
     • INDEKSY WYDZIAŁU CHEMII PG DLA UCZENNIC III LO

     • 04.06.2020
     • Gratulacje  dla tegorocznych maturzystek - Julii Jarosz, Eweliny Jureko i Kamili Moch za uzyskanie tytułu Laureata Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks” organizowanego przez Politechnikę Gdańską. Tegoroczni laureaci są kolejnymi uczniami IIILO, którzy zdobywają Indeks wydziału Chemii PG jeszcze przed maturą! Jeszcze raz gratulacje dla dziewczyn i podziękowania za całoroczne, intensywne przygotowania.

    • JULIA KALKOWSKA ZOSTAŁA FINALISTKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „ZEMSTA ZA NIEPODLEGŁOŚĆ! ZIEMIANIE - OFIARY DWÓCH AGRESORÓW”
     • JULIA KALKOWSKA ZOSTAŁA FINALISTKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „ZEMSTA ZA NIEPODLEGŁOŚĆ! ZIEMIANIE - OFIARY DWÓCH AGRESORÓW”

     • 09.06.2020
     • Uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu, Julia Kalkowska w etapie wojewódzkim konkursu historycznego „Zemsta za Niepodległość! Ziemianie - ofiary dwóch agresorów” zajęła I miejsce z tytułem laureata wojewódzkiego w Gdańsku oraz została finalistką ogólnopolskiego konkursu, którego wyniki ogłoszono w Krakowie 29 maja 2020 r. Spośród 135 prac nadesłanych po eliminacjach wojewódzkich - z każdego województwa można było zgłosić tylko 3 prace, Julia uplasowała się na 35 miejscu. Jej praca pt. „Kardynał Adam książę  Sapieha” została wyróżniona nagrodami rzeczowymi i pamiątkowym dyplomem. 
      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zgłębianiu tajników wiedzy historycznej. 
      Opiekunem merytorycznym uczennicy była Teresa Rakowska , nauczyciel historii.

      „Zemsta za Niepodległość! Ziemianie - ofiary dwóch agresorów” to projekt edukacyjny IPN.
      Projekt ma charakter ogólnopolski i jest współorganizowany przez poszczególne Oddziały IPN, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (Zarząd Główny i Oddziały), Fundację im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.
      Julia, jako jedyna reprezentowała nasze  województwo w tym projekcie. 

    • KSIĄŻKA Z PLECAKA  - o zdalnych inspiracjach...
     • KSIĄŻKA Z PLECAKA  - o zdalnych inspiracjach...

     • 22.06.2020
     • Czas zdalnej edukacji był okresem pełnym wyzwań i trudności, okazuje się jednak, że stały się one źródłem wielu inspiracji ...

      Dzięki poszukiwaniom ciekawych materiałów dla uczniów trafiliśmy na autorski projekt "Książka z plecaka", którego pomysłodawcą  i koordynatorem jest dr hab. Lech Giemza prof. KUL.

      Podczas zdalnej nauki, nasi uczniowie brali udział w wykładach online prowadzonych przez wykładowcę KUL: oglądali je maturzyści przygotowujący się do egzaminu dojrzałości oraz uczniowie klas drugich w ramach lekcji z lekturą. Działania te przyczyniły się do nawiązania współpracy ze stowarzyszeniem i dołączenia do grona szkół związanych z projektem. Od przyszłego roku szkolnego rozpoczynamy nową przygodę: wykłady online, wyjazdy studyjne, spotkania z wykładowcami KUL, spotkania z uczniami.

      Jeśli jesteście ciekawi, co nas czeka lub, co Was już ominęło, zapraszam na profil fb projektu oraz stronę www.

      A. M.

    • MURAL "JAN PAWEŁ II"
     • MURAL "JAN PAWEŁ II"

     • 11.06.2020
     • Prace wykonane przez uczniów klas I na plastyce i Wiedzy o kulturze z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

      opiekun Joanna Nowak

      mural

    • GÓRA GROSZA
     • GÓRA GROSZA

     • 10.06.2020
     • Nasza szkoła, nasi wolontariusze tradycyjnie  wzięli udział w akcji GÓRA GROSZA organizowanej przez fundację  Towarzystwo NASZ DOM. W tym roku to jubileuszowa XX edycja. Celem tej akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, tworzenie miejsc, które będą zbliżone  do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. 70 tysięcy dzieci przebywających w opiece zastępczej czeka na taką rodzinę. "Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka". "Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie" W tym roku nasi wolontariusze zebrali ponad 250 zł. Wielkie podziękowania:)!!! 

    • 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II
     • 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II

     • 17.05.2020
     •                                                               19 maja 1999 r. Uchwałą Rady Miasta Elbląga

                                                         III Liceum Ogólnokształcącemu nadano imię Jana Pawła II.

       

                                                                              Mottem szkoły są słowa Patrona:

                                                           „Wymagajcie od siebie, choćby inni nawet od was nie wymagali.”

       

       

      Patron III Liceum Ogólnokształcącego

       

      Już 21 lat Jan Paweł II jest Patronem kolejnych pokoleń młodzieży kształcącej się w III LO. Nadanie szkole imienia wyprzedziło o niespełna trzy tygodnie  wizytę Papieża w Elblągu.  Przedstawiciele uczniów mieli zaszczyt wręczyć w darze Janowi Pawłowi II multimedialną prezentację szkoły.

      Niezmiennie od 21 lat mottem szkoły, witającym przekraczających progi III LO, są słowa Patrona wypowiedziane 2 czerwca 1997 r. podczas pielgrzymki do Polski:

      „Wymagajcie od siebie, choćby nawet inni od was nie wymagali.”

       

      Kim był ten Wielki Polak?  Dla jednych Papieżem, dla innych Lolkiem.

      Nazywał się Karol Wojtyła, dla przyjaciół Lolek. Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. W wieku 10 lat rozpoczął naukę w Gimnazjum Męskim w rodzinnym mieście. Tu zachwycił się poezją i teatrem. Należał do szkolnego kółka teatralnego – tam odkrył i stopniowo rozwijał swoją pasję aktorską. Był pilnym uczniem, lubianym i towarzyskim kolegą. Lubił sport, aktywność fizyczną, tej pasji pozostał wierny do końca życia.

      Los nie szczędził mu bolesnych doświadczeń, wcześnie stracił matkę i rodzeństwo – siostrę Olgę oraz starszego brata Edmunda.

      W 1938 roku z ojcem przybył do Krakowa, gdzie zaczął studiować polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę przerwał wybuch II wojny światowej. Karol Wojtyła wraz z innymi studentami był świadkiem aresztowania 184 profesorów swojej uczelni, których następnie uwięziono w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.  

      By uniknąć wywiezienia na przymusowe roboty do Niemiec, zgłosił się na ochotnika do pracy w kamieniołomie na Zakrzówku. Potem przeniesiono go do zakładów chemicznych „Solvay” w Borku Falęckim.

      Jeszcze w czasie okupacji, w 1942 roku, rozpoczął studia teologiczne w konspiracyjnym Arcybiskupim  Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologii UJ w Krakowie.

      Działał też w tym czasie w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym, założonym przez Mieczysława Kotlarczyka. Na tej poetyckiej podziemnej scenie prezentowano repertuar narodowy, dzieła wieszczów.

      Studia teologiczno-filozoficzne ukończył po wojnie i 1 listopada 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk  księcia Adama Stefana Sapiehy, metropolity krakowskiego.

      W kolejnych latach zdobywał tytuły naukowe: doktora, docenta. Pracował jako wykładowca Seminarium Arcybiskupiego w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pisał wiersze i dramaty.

      W 1958 roku został biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, a w 1963 roku Papież Paweł VI mianował go arcybiskupem metropolitą krakowskim.

      Wybrany na papieża 16 października 1978 roku (jako pierwszy od 455 lat nie-Włoch):

      • podjął dialog ze światem i Kościołami lokalnymi,
      • odbył 104 podróże apostolskie, podczas których odwiedził 135 krajów,
      • spędził w podróżach apostolskich po świecie 584 dni  i przebył około 1,7 mln km,
      • wygłosił ponad 2,4 tys. przemówień oficjalnych,
      • 9 razy odwiedził Polskę (zawsze całując na powitanie ojczystą ziemię),
      • napisał 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji i 45 listów apostolskich,
      • jako Papież otrzymał 13 doktoratów honoris causa (w tym 8 nadanych przez polskie uczelnie).

      Zmarł 2 kwietnia 2005 roku po heroicznym zmaganiu z chorobą, a jego ostatnie dni były katechezą cierpienia, która wywołała na całym świecie bezprecedensową solidarność modlitwy i skupienia wielu milionów ludzi.

      W pogrzebie Jana Pawła II uczestniczyło 1,1 mln osób.

      Tłum zgromadzony na placu Św. Piotra wołał: Santo subito! (Natychmiast święty!).

      Pochowany został w podziemiach Bazyliki św. Piotra w Rzymie.

       

    • DRZWI OTWARTE ONLINE
     • DRZWI OTWARTE ONLINE

     • 27.04.2020
     • Drodzy Ósmoklasiści!

      29 kwietnia planowaliśmy zorganizowanie Drzwi Otwartych naszej szkoły (o czym informuje baner). Chcieliśmy pokazać Wam pracownie lekcyjne, salę gimnastyczną, zapoznać nie tylko z ofertą klas na rok szkolny 2020/2021, ale także z nauczycielami i uczniami. Niestety, plany pokrzyżowała epidemia. 

      Zapraszamy zatem do wirtualnego odwiedzania III LO w Elblągu. 

      O szkole opowiedzą nasi obecni uczniowie, którzy przedstawią się w kilku kolejnych filmach. dlaczego warto wybrać III LO?- na pytanie odpowiadają Zuzia Inczewska i Michał Ziółkowski z kl.IIa.

      Obejrzyj, wysłuchaj!

    • NASZE ASY
     • NASZE ASY

     • 27.04.2020
     •        EWELINA JUREKO uczennica klasy III c

      najwyższa średnia w szkole – 5,84

      zachowanie wzorowe

      asysta pocztu sztandarowego

      finalistka Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

       

            KAMILA MOCH uczennica klasy III c

      średnia ocen: 5,78

      zachowanie wzorowe

      asysta pocztu sztandarowego

      finalistka Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

       

              PRZEMYSŁAW ORŁOWSKI – uczeń klasy III a

      średnia ocen: 4,44

      zachowanie wzorowe

      chorąży pocztu sztandarowego

      reprezentowanie szkoły w koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej i lekkoatletyce

      medale w następujących dyscyplinach:

      • koszykówka – III miejsce wraz z zespołem (trzy razy)
      • siatkówka – III miejsce wraz z zespołem w roku 2017/2018
      • piłka ręczna – III miejsce wraz z zespołem w roku 2019/202
      • lekkoatletyka: skok wzwyż – II miejsce 2017/2018 i 2018/2019.
  • Galeria zdjęć

    brak danych