• ABSOLWENCI 2022

    • 27.09.2022 18:45


    • W ubiegłym roku szkolnym naukę w III LO ukończyli uczniów czterech klas maturalnych. Absolwenci edukację będą kontynuować na następujących uczelniach i kierunkach:

      
     - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
     - Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu - ekonomia, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
     - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - prawo
     - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - nawigacja
     - Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku - dietetyka w sporcie i rekreacji
     - Uniwersytet Warszawski - prawo, lingwistyka
     - Uniwersytet Gdański - biznes chemiczny, germanistyka, pedagogika, filologia polska
     - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - socjologia, finanse
     - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - prawo
     - Uniwersytet SWPS w Sopocie - psychologia
     - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu - filologia angielska
     - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni - prawo
     - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - psychologia, zarządzanie
    • więcej
    • ABSOLWENCI 2021

    • 18.10.2021 11:44
    •                                                                     

     Mury III Liceum Ogólnokształcącego opuścił kolejny rocznik absolwentów.

     Nasi uczniowie wybierali uczelnie znajdujące się w kraju – w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Olsztynie, Sopocie, Szczecinie, Warszawie, Bydgoszczy.

     Wśród wyborów absolwentów znalazły się takie uczelnie jak: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,  Ateneum Gdańsk  Akademia Morska, Wojskowa Akademia Techniczna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Akademia Sztuk Pięknych, Wyższa Szkoła Bankowa, Polsko Japońska Akademia Technik  komputerowych, SWPS, Wyższa Szkoła Zarządzania, Uniwersytet Morski, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.

      

     Kierunki wybierane przez maturzystów 2021 r.:

     - psychologia

     - ekonomia menadżerska

     - filologia hiszpańska

     - filologia angielska

     - turystyka i rekreacja

     - dziennikarstwo

     - prawo

     - logistyka

     - diagnostyka sportowa

     - informatyka gospodarcza

     - zarządzanie

     - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

     - kryminologia

     - global comunication

     - studia azjatyckie Chiny i Azja Wschodnia      

     - dziennikarstwo i komunikacja społeczna

     - bezpieczeństwo militarne

     - informatyka

     - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

     -audiofonologia

     - biologia medyczna

     - fizjoterapia

     - religioznawstwo

     - administracja

     - biotechnologia

     - budownictwo

     - zwierzęta w rekreacji, edukacji, terapii

     - finanse i rachunkowość

     - medioznawstwo

     - międzynarodowe stosunki gospodarcze

     - ochrona środowiska

     - pedagogika specjalna

     - pielęgniarstwo

    • więcej
    • LOSY ABSOLWENTÓW

    • 21.04.2021 15:36

    • Mury III Liceum Ogólnokształcącego opuścił kolejny rocznik absolwentów. Nasi uczniowie wybierali uczelnie znajdujące się w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Olsztynie, Sopocie, Warszawie, Toruniu.

     Wśród wyborów absolwentów znalazły się takie uczelnie, jak: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Akademia Morska, Wojskowa Akademia Techniczna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, AWFiS w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa, Akademia Marynarki Wojennej, Sopocka Szkoła Wyższa, Społeczna Akademia Nauk, GUMed Gdańsk.

     Kierunki wybierane przez maturzystów 2020 r.:

     - archeologia

     - architektura wnętrz

     - bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

     - bezpieczeństwo wewnętrzne

     - biotechnologia

     - dziennikarstwo i nowe media

     - ekonomia

     - elektronika i komunikacja

     - filologia romańska

     - finanse i rachunkowość

     - geodezja i kartografia

     - geografia

     - gospodarka przestrzenna

     - informatyka

     - komparatystyka literacko-kulturowa

     - kosmetologia

     - kryminologia

     - księgowość korporacyjna w j. angielskim

     - logopedia

     - międzynarodowe stosunki gospodarcze

     - pedagogika specjalna

     - położnictwo

     - prawo

     - psychologia w biznesie

     - rachunkowość

     - rachunkowość w administracji

     - sinologia

     - socjokryminologia

     - technik usług kosmetycznych

     - terenoznawstwo i dietetyka

     - turystyka i rekreacja

     - wychowanie fizyczne

     - wydział lekarski

     - zarządzanie

     - zarządzanie nieruchomościami

    • więcej
    • LOSY ABSOLWENTÓW

    • 30.09.2019 00:40

    • Kolejny rok to kolejne wybory absolwentów naszej szkoły. Podobnie jak w latach ubiegłych, nasi uczniowie wybierali przede wszystkim uczelnie znajdujące się w kraju - w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Olsztynie, Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu.

     Wśród wyborów absolwentów znalazły się takie uczelnie, jak: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższa Szkoła Bankowa, Newcastle-Northumbria University, Uniwersytet Łódzki, Wojskowa Akademia Techniczna, Gdański Uniwersytet Medyczny.

      

     Kierunki wybierane przez maturzystów 2019 r.:

     - administracja

     - archiwistyka

     - archeologia

     - bezpieczeństwo narodowe

     - bezpieczeństwo wewnętrzne

     - biznes chemiczny

     - budownictwo

     - dziennikarstwo i nowe media

     - ekonomia

     - elektroradiologia

     - filologia angielska

     - filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim

     - filologia angielska - języki obce w biznesie

     - filologia hiszpańska

     - filologia polska

     - fizjoterapia

     - filozofia

     - grafika komputerowa

     - historia

     - hungarystyka

     - iberystyka

     - informatyka

     - język angielski i literatura (English Language and Literature)

     - kosmetologia

     - kryminologia

     - kryptologia i cyberbezpieczeństwo

     - media społecznościowe

     - oceanotechnika

     - prawo

     - prawo europejskie

     - psychologia

     - socjologia

     - stosunki międzynarodowe

     - turystyka i hotelarstwo

     - technik masażysta

     - wojskoznawstwo

     - zarządzanie zasobami ludzkimi

      

    • więcej
    • LOSY ABSOLWENTÓW

    • 30.09.2019 00:41

    • Mury III Liceum Ogólnokształcącego opuścił kolejny rocznik absolwentów. Nasi uczniowie wybierali przede wszystkim uczelnie znajdujące się w kraju – w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Olsztynie, Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu. Kilka osób zdecydowało się na studia w Wielkiej Brytanii.

     Wśród wyborów absolwentów znalazły się takie uczelnie jak: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Morska, Wojskowa Akademia Techniczna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Akademia Sztuk Pięknych, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.

     Kierunki wybierane przez maturzystów 2018 r.:

     - administracja

     - amerykanistyka

     - analiza gospodarcza

     - architektura

     - bezpieczeństwo narodowe

     - bezpieczeństwo wewnętrzne

     - biotechnologia

     - biotechnologia

     - edukacja wczesnoszkolna

     - ekonomia

     - elektroradiologia

     - filologia angielska

     - finanse i rachunkowość

     - fizyka techniczna

     - handel i towaroznawstwo

     - inżynieria materiałowa

     - inżynieria środowiska

     - kryptologia i cyberbezpieczeństwo

     - lingwistyka stosowana

     - mechanika i budowa maszyn

     - medioznawstwo

     - międzynarodowe stosunki gospodarcze

     - ochrona środowiska

     - pedagogika specjalna

     - pielęgniarstwo

     - położnictwo

     - prawo

     - psychologia

     - rosjoznawstwo

     - stosunki międzynarodowe

     - stosunki międzynarodowe

     - teologia

     - zarządzanie

     - zoofizjoterapia

    • więcej