Menu

 • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolno-akademickiego odbyła się  22 października 2019 r. w auli konferencyjnej Biblioteki Elbląckiej. Uczestniczyli w niej uczniowie 1a, 1e, 2a, 3b wraz z nauczycielami i wychowawcami. Klasy o profilu humanistycznym zostały objęte programem Klasa " Pod Patronatem" Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2016 r. "To już czwarty rok współpracy naszego liceum z wyższymi uczelniami . W kwietniu 2019 r. mury III liceum opuściła klasa prawno-dyplomatyczna z Certyfikatem WPiA UG, obecnie studenci państwowych uczelni wyższych w Gdańsku, Toruniu, Olsztynie czy Wrocławiu. W trakcie trzyletniej współpracy odbyło się 29 wykładów z zakresu wiedzy o prawie oraz 14 warsztatów i spotkań naukowych z kadrą profesorską UG". Takimi słowami rozpoczęła uroczystość Pani Dyrektor Beata Orzech. Życzyła młodzieży wielu sukcesów wynikających z poszerzania wiedzy oraz pielęgnowania i rozwijania własnych pasji.  Zebrani obejrzeli dwa  filmy, promujące różnorodne kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie wysłuchali  wykładu Pana Piotra Zielińskiego, pracownika naukowego WPiA UG, o tradycjach uniwersyteckich i roli wykształcenia w dążeniu do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i osobistym.

  T.R.

  23.06.2020 22:02 | więcej »

 • To już kolejny rok współpracy naszego liceum z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W audytorium WSD w Elblągu uczniowie klas 1a i 2b, objętych patronatem wyższej uczelni, wysłuchali wykładu opiekuna naukowego z ramienia WPiA UG, Pana Piotra Zielińskiego pt. „Rodzina- aspekty prawne i moralne”. W spotkaniu naukowym uczestniczyła Pani Dyrektor Beata Orzech, która podkreśliła wartość nauki i zachęcała młodzież do dalszego zgłębiania nie tylko wiedzy o prawie. 
  Martyna Mierkowska i Michał Jeremicz z kl. 2 b, podziękowali w imieniu społeczności uczniowskiej za drugi rok  owocnej współpracy. Zwieńczeniem naszych zmagań „prawniczych” był wyjazd naukowy 10 czerwca 2019 r. na UG. Wspólnie ze studentami I roku prawa i administracji uczestniczyliśmy w zajęciach na temat '' Wnioskowania prawniczego” w ramach logiki dla prawników. Wykład i zajęcia poprowadził  Pan prof. dr. hab. Oktawian Nawrot, który piastuje również stanowisko Sędziego Sądu Najwyższego.
  Dziękujemy Pani Dyrektor B. Orzech, wychowawcom klas patronackich, naszym nauczycielom przedmiotowym za wsparcie w realizowaniu i rozwijaniu naszych zainteresowań i pasji.                 
  Wdzięczni uczniowie
  10.06.2019 21:04 | więcej »
 • 13 grudnia klasa Ib z wychowawcą uczestniczyła w wykładach realizowanych w ramach współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem SWPS w Spocie. Uczniowie wzięli udział w dwóch wykładach prowadzonych przez mgr Michała Pozdała dotyczących profilaktyki zaburzeń lękowych w okresie dorastania oraz profilaktyki zaburzeń nastroju.

  Agnieszka Krzywdzińska

  18.12.2018 07:46 | więcej »
 • W ubiegły piątek, tj. 7.12.2018 r. uczniowie klas  Ic i II c (profil medyczno -  przyrodniczy) skorzystali z oferty ciekawych zajęć organizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, w ramach akcji  „Przyjedź do nas na warsztaty”.

  Młodzież uczestniczyła w lekcji botaniki na temat: „Jak funkcjonuje roślina?”, która odbyła się w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody. Na warsztatach prowadzonych przez dr Annę Źróbek – Sokolnik i dr Grzegorza Fiedorowicza, uczniowie  doskonalili technikę mikroskopowania i obserwacji oraz pogłębiali swoją wiedzę botaniczną.

  Równie  interesującą okazała się lekcja: „Czy wiesz co jesz?”, prowadzona przez dr hab. Beatę Kurowicką w  Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt, na której uczniowie badali procesy działania enzymów w układzie pokarmowym, oraz złożony proces pracy receptorów i odczuwania smaków.

  Opiekunami uczniów i organizatorami wyjazdu  byli wychowawcy klas: Ewa Piwcewicz i Iwona Stando.

  10.12.2018 20:10 | więcej »
 • W ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, klasa IIB o profilu dyplomatyczno-językowym, miała okazję wziąć udział w wykładzie i warsztatach w Instytucie Pedagogiczno-Językowym. Uczniowie wysłuchali ciekawego wykładu z zakresu komunikacji międzykulturowej, prowadzonego zarówno przez wykładowcę Panią dr Agnieszkę Żółtowską jak i przez studentów PWSZ. Tematem wykładu był Mur Berliński i okres przemian w Polsce i Niemczech w okresie powojennym. Po wykładzie uczniowie wzięli udział w warsztatach sprawdzających nabytą w czasie wykładu wiedzę.  

  Ida Szyrejko

  03.12.2018 17:03 | więcej »

 • W czwartek 15 października, w ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu III LO gościło w swoich progach studentów programu Erazmus oraz studentów Instytutu Pedagogiczno - Językowego PWSZ.
  Klasa IIB o profilu dyplomatyczno-językowym miała okazję wysłuchać ciekawych prezentacji studentów Erazmus’a z Turcji i Czech, którzy opowiadali o swoich rodzinnych stronach. Uczniowie III LO mogli jednocześnie porozmawiać o obyczajach i kulturze tych krajów oraz zaprezentować naszą szkołę. Językiem wykładowym był język angielski.
  19.11.2018 22:33 | więcej »

 • W dniu 17 stycznia 2018 r. podpisana została umowa, na mocy której Uniwersytet SWPS w Sopocie objął patronatem klasy humanistyczne (psychologiczno-medialne) w III LO w Elblągu.

  W ramach współpracy Uniwersytet SWPS organizuje dla uczniów naszej szkoły bezpłatne wykłady oraz konsultacje z wykładowcami , warsztaty, „Spotkanie z nauką. Dzień z psychologią” (raz w semestrze), terenowe gry psychologiczne.

  Uczniowie III LO będą mieli możliwość uczestniczenia jako wolontariusze przy organizacji wydarzeń na USWPS, każdorazowo dostając certyfikat poświadczający ich wkład.

  Humaniści z klasy maturalnej co roku we wrześniu otrzymują bogatą ofertę warsztatów, które trenerzy z uniwersytetu przeprowadzą bezpłatnie na terenie III LO. Młodzież samodzielnie opracowuje harmonogram i wybiera tematykę tych spotkań.

  03.10.2018 16:41 | więcej »

 • 19.04.2018 r. klasa Ic o profilu medycznyno - przyrodniczym uczestniczyła  w zajęciach terenowych w Stacji Badawczej UG na Wyspie Sobieszewskiej w Górkach Wschodnich. Uczniowie wzięli udział w ciekawych warsztatach na temat biologii Morza Bałtyckiego, poznali faunę i florę Bałtyku, przeprowadzali ciekawe eksperymenty dotyczące zjawisk fizykochemicznych, zachodzących w naszym morzu oraz wnioskowali o ich wpływie na stan czystości wody. Zajęcia zwieńczyło zwiedzanie sztucznej wyspy, stworzonej w ramach eksperymentu na terenie Stacji Badawczej UG, gdzie obserwowano zjawiska sukcesji ekologicznej. 
  02.10.2018 19:20 | więcej »
 • Współpraca z WPiA UG trwa od od roku szkolnego 2016/2017 i obejmuje następujące formy:

  - wykłady w III LO prowadzone przez adiunktaW WPiA UG pana Piotra Zielińskiego. W tym roku szkolnym po raz pierwszy w auli wykładowej Wyższego Seminarium Duchownego w Elblagu.

  - wyjazdy na warsztaty i wykłady naukowe, które prowadzą studenci oraz kadra naukowa WPiA ( raz na kwartał).

  Tematyka warsztatów, spotkań, wykładów obejmuje wiedzę z prawa karnego, cywilnego, europejskiego. W tym roku przewidziany jest mityng prawny „ VI Tydzień z Konstytucją”- ogólnopolska akcja, w której uczestniczy około 400 szkół z całej Polski.

  Koordynatorem projektu Klasy pod patronatem jest pani Teresa Rakowska. Do klasy IIIa, IIn dołączyła w tym roku klasa humanistyczna –Ia.

  02.10.2018 19:04 | więcej »

 • W Listopadzie 2017 roku III Liceum Ogólnokształcące nawiązało współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu. W ramach współpracy klasa IB o profilu dyplomatyczno-językowym brała udział w wykładach prowadzonych w języku angielskim w Instytucie Pedagogiczno-Językowym. Uczniowie mieli okazję pogłębić praktyczną znajomość języka angielskiego, uczestniczyli między innymi w wykładzie otwartym „Historia Stanów Zjednoczonych” jak i zapoznać się z funkcjonowaniem Instytutu. W ramach współpracy między szkołami planujemy również w tym roku szkolnym uczestniczyć w różnych wykładach i sesjach naukowych.

  03.10.2018 07:35 | więcej »

 • Klasa II B 23 lutego 2018 r. w ramach współpracy partnerskiej z Uniwersytetem SWPS w Sopocie uczestniczyła w zajęciach akademickich. Uczniowie wzięli udział wraz z licealistami z Trójmiasta w dwóch wykładach prowadzonych przez mgr. Michała Pozdała. Temat pierwszego wykładu to Profilaktyka rozwoju psychoseksualnego w okresie dorastania – dojrzewanie płciowe, drugiego natomiast Profilaktyka przemocy wobec kobiet w tym przemocy seksualnej na randce.

  Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się, czym dla organizmu i emocji jest dorastanie oraz jak zmienia się ciało i psychika w okresie adolescencji; co jest normą rozwojową a co powinno nas martwić. Kolejny wykład, pozwolił dowiedzieć się, czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje; kiedy stajemy się ofiarą przemocy i jak się przed tym uchronić; kiedy ktoś przekracza granice i jest wobec nas agresywny ; jakie są źródła przemocy wobec kobiet w naszej kulturze. Następne zajęcia w Sopocie odbędą się już 16 marca w ramach Dnia z psychologią . Młodzież będzie uczestniczyła w wybranych wcześniej zajęciach z kilku bloków tematycznych, będą to zarówno wykłady, jak i warsztaty.


   

  03.10.2018 16:42 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
  82-300 Elbląg
  ul. Browarna 1
 • 55 625 89 20

Galeria zdjęć