• INAUGURACJA ROKU SZKOLNO-AKADEMICKIEGO 2019/2020

   23.06.2020 22:02

   Uroczystość rozpoczęcia roku szkolno-akademickiego odbyła się  22 października 2019 r. w auli konferencyjnej Biblioteki Elbląckiej. Uczestniczyli w niej uczniowie 1a, 1e, 2a, 3b wraz z nauczycielami i wychowawcami. Klasy o profilu humanistycznym zostały objęte programem Klasa " Pod Patronatem" Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2016 r. "To już czwarty rok współpracy naszego liceum z wyższymi uczelniami . W kwietniu 2019 r. mury III liceum opuściła klasa prawno-dyplomatyczna z Certyfikatem WPiA UG, obecnie studenci państwowych uczelni wyższych w Gdańsku, Toruniu, Olsztynie czy Wrocławiu. W trakcie trzyletniej współpracy odbyło się 29 wykładów z zakresu wiedzy o prawie oraz 14 warsztatów i spotkań naukowych z kadrą profesorską UG". Takimi słowami rozpoczęła uroczystość Pani Dyrektor Beata Orzech. Życzyła młodzieży wielu sukcesów wynikających z poszerzania wiedzy oraz pielęgnowania i rozwijania własnych pasji.  Zebrani obejrzeli dwa  filmy, promujące różnorodne kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie wysłuchali  wykładu Pana Piotra Zielińskiego, pracownika naukowego WPiA UG, o tradycjach uniwersyteckich i roli wykształcenia w dążeniu do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i osobistym.

   T.R.

  • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNO-AKADEMICKIEGO W KL.1A I 2 B

   10.06.2019 21:04

   To już kolejny rok współpracy naszego liceum z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W audytorium WSD w Elblągu uczniowie klas 1a i 2b, objętych patronatem wyższej uczelni, wysłuchali wykładu opiekuna naukowego z ramienia WPiA UG, Pana Piotra Zielińskiego pt. „Rodzina- aspekty prawne i moralne”. W spotkaniu naukowym uczestniczyła Pani Dyrektor Beata Orzech, która podkreśliła wartość nauki i zachęcała młodzież do dalszego zgłębiania nie tylko wiedzy o prawie. 
   Martyna Mierkowska i Michał Jeremicz z kl. 2 b, podziękowali w imieniu społeczności uczniowskiej za drugi rok  owocnej współpracy. Zwieńczeniem naszych zmagań „prawniczych” był wyjazd naukowy 10 czerwca 2019 r. na UG. Wspólnie ze studentami I roku prawa i administracji uczestniczyliśmy w zajęciach na temat '' Wnioskowania prawniczego” w ramach logiki dla prawników. Wykład i zajęcia poprowadził  Pan prof. dr. hab. Oktawian Nawrot, który piastuje również stanowisko Sędziego Sądu Najwyższego.
   Dziękujemy Pani Dyrektor B. Orzech, wychowawcom klas patronackich, naszym nauczycielom przedmiotowym za wsparcie w realizowaniu i rozwijaniu naszych zainteresowań i pasji.                 
   Wdzięczni uczniowie
  • KLASA IB NA WYKŁADACH NA SWPS

   18.12.2018 07:46

   13 grudnia klasa Ib z wychowawcą uczestniczyła w wykładach realizowanych w ramach współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem SWPS w Spocie. Uczniowie wzięli udział w dwóch wykładach prowadzonych przez mgr Michała Pozdała dotyczących profilaktyki zaburzeń lękowych w okresie dorastania oraz profilaktyki zaburzeń nastroju.

   Agnieszka Krzywdzińska

  • WARSZTATY NA WYDZIALE BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

   10.12.2018 20:10

   W ubiegły piątek, tj. 7.12.2018 r. uczniowie klas  Ic i II c (profil medyczno -  przyrodniczy) skorzystali z oferty ciekawych zajęć organizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, w ramach akcji  „Przyjedź do nas na warsztaty”.

   Młodzież uczestniczyła w lekcji botaniki na temat: „Jak funkcjonuje roślina?”, która odbyła się w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody. Na warsztatach prowadzonych przez dr Annę Źróbek – Sokolnik i dr Grzegorza Fiedorowicza, uczniowie  doskonalili technikę mikroskopowania i obserwacji oraz pogłębiali swoją wiedzę botaniczną.

   Równie  interesującą okazała się lekcja: „Czy wiesz co jesz?”, prowadzona przez dr hab. Beatę Kurowicką w  Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt, na której uczniowie badali procesy działania enzymów w układzie pokarmowym, oraz złożony proces pracy receptorów i odczuwania smaków.

   Opiekunami uczniów i organizatorami wyjazdu  byli wychowawcy klas: Ewa Piwcewicz i Iwona Stando.

  • WARSZTATY W INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO - JĘZYKOWYM

   03.12.2018 17:03

   W ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, klasa IIB o profilu dyplomatyczno-językowym, miała okazję wziąć udział w wykładzie i warsztatach w Instytucie Pedagogiczno-Językowym. Uczniowie wysłuchali ciekawego wykładu z zakresu komunikacji międzykulturowej, prowadzonego zarówno przez wykładowcę Panią dr Agnieszkę Żółtowską jak i przez studentów PWSZ. Tematem wykładu był Mur Berliński i okres przemian w Polsce i Niemczech w okresie powojennym. Po wykładzie uczniowie wzięli udział w warsztatach sprawdzających nabytą w czasie wykładu wiedzę.  

   Ida Szyrejko