• 26.04.2024
    • Profilaktyka zachowań zagrażających bezpieczeństwu


    • Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej. (źródło: https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/handel-ludzmi-w-polsce)
    •  

     28 lutego 2024 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjno - profilaktyczne, które miały na celu uświadomienie uczniom, jak ogromnym zagrożeniem współczesnego świata jest zjawisko tzw. handlu żywym towarem. Funkcjonariusz Policji asp. Jakub Rokowski w niesłychanie przystępny dla młodzieży sposób scharakteryzował ten niebezpieczny proceder, opisał mechanizmy jakimi się on rządzi, ostrzegł przed złapaniem się w ich pułapkę, udzielił instrukcji, jak zachować się w sytuacjach czyhającego zagrożenia.

    • Wróć do listy artykułów