• HISTORIA

     

    We wrześniu 2021  roku III Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II w Elblągu obchodzić będzie jubileusz 30-lecia swego istnienia. To wyjątkowa i ważna rocznica w historii działalności Szkoły.

    III LO przez trzydzieści lat swojego istnienia zapisało  się w świadomości elblążan i stało się ważnym punktem na edukacyjnej mapie naszego miasta. Absolwenci kolejnych roczników rozwijają zawodowe kariery w Polsce i na świecie, studiują na wielu renomowanych uczelniach.

    Szkoła nadal się rozwija i dokłada wysiłków, by sprostać zmieniającym się potrzebom edukacyjnym. Jubileusz to czas podsumowań, ale także planów na przyszłość.

    Chcąc należycie uczcić fakt trzydziestu lat istnienia, chcemy przypomnieć początki III LO.

     

    III Liceum Ogólnokształcące powstało w 1991 roku. Właściwie zostało powołane do życia 1marca1991 roku. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem został pan Jan Zaborowski, który kierował szkołą przez 26 lat.  Od samego początku szkoła mieściła się w miasteczku szkolnym przy ulicy Saperów w Elblągu. Początki nie były łatwe. Trzeba było sprostać wielu wyzwaniom, jak choćby zmienić wojskowy klimat budynków na przyjazną uczniom atmosferę szkolną. Przez kolejne lata tworzyły się sale lekcyjne, biblioteka, pracownia komputerowa i obiekty sportowe.

    Niezmienne pozostawały priorytety szkoły zawarte w haśle: „III LO w Elblągu – szkołą porządną, innowacyjną, otwartą na zmiany”

     

    https://cloud1o.edupage.org/cloud?z%3Atiaziu0l%2BG8JsNsEsWxaapVcCFNnklWnfemrMFMWpN%2F3W7XlFpF6tItc4Z7cUpX2

     

    LOGO

    Według Encyklopedii Popularnej PWN z tegoż właśnie roku salamandra plamista to płaz ogoniasty mający ok.25 cm długości. Salamandra jest czarna w żółto-pomarańczowe plamy. Działania uczniów III LO na różnorodnych polach aktywności wymagały wyboru znaku, który zapewniłby łatwą identyfikację uczniów tego liceum. Opracowano logo szkoły.

    Znakiem uczniów III LO została SALAMANDRA. Salamandra od czasów starożytnych występuje w wierzeniach ludowych. Przypisywano jej moc gaszenia pożarów. Dlatego stałą się symbolem człowieka sprawiedliwego, który zachowuje spokój ducha mimo pokus i przeciwności losu.

    Znak ten wybrano w nadziei, że taką postawę przyjmie młodzież III LO-ostre zestawienie barw żółtopomarańczowej i czarnej miało wyróżniać uczniów wśród przyjaciół i stanowić ostrzeżenie dla konkurentów.

    Salamandra towarzyszyła społeczności III LO aż do momentu nadania szkole imienia Jana Pawła II.

    https://cloud7o.edupage.org/cloud?z%3Ae9HR5HLpekZyIYAqdbkYpUr%2FXJm%2FlcF942LuByJDS9ne9stp01jQtX1pCD9NX%2BppYvg7hnkUuec1QBctMZ%2FIQw%3D%3D

     

    PATRON

    Od 1999 roku patronem szkoły jest Jan Paweł II. Nieprzypadkowo stało się akurat w tym roku, ponieważ w czerwcu 1999 roku Papież-Polak odwiedził Elbląg. 19 maja 1999 roku Uchwałą Rady Miasta Elbląga III-emu Liceum Ogólnokształcącemu nadane zostało imię Jana Pawła II. Nowy rok szkolny 1999/ 2000 szkoła rozpoczęła nie tylko z nowym Patronem, ale i nowym Sztandarem, na którym widnieją słowa: Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

    We wrześniu 2018 roku szkoła została przeniesiona do budynku po Gimnazjum 9 przy ulicy Browarnej 1.

    https://cloud7o.edupage.org/cloud?z%3ACNXbQezMFit2E6CF69Wm%2BC%2F%2B7XQYOK7%2BQYtL%2FK%2FiTkKkFXaEB27%2F0Z6GfZcZzb%2BHmyLl9TSmqyhmBce2RZi1YQ%3D%3D

     

    DZIŚ

    W III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II dążymy do tego, aby absolwent naszej szkoły był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia.

     

    Nasze atuty

    • Kierunki kształcenia dostosowane do zainteresowań, aspiracji i ambicji młodzieży, chcącej rozwijać się w liceum, by studiować na wybranych uczelniach.
    • Dobrze wyposażone sale przedmiotowe i najnowocześniejsza hala sportowa w mieście.
    • Korzystne położenie w centrum miasta.
    • Współpraca z wyższymi uczelniami: UG, SWPS, PWSZ, EUH-E, UWM.
    • Współpraca z ośrodkami kultury.
    • Wolontariat.
    • Priorytetowe traktowanie nauczania języków obcych – konwersacje.
    • Szeroki wybór języków obcych (francuski, włoski, hiszpański, rosyjski oraz niemiecki).
    • Realizacja programu Erasmus+ i współpraca z wieloma krajami europejskimi.
    • Koła zainteresowań.                      
    • Wyjątkowo przyjazna atmosfera.

                                   

     

                                   IMPREZY I WYDARZENIA JUBILEUSZOWE

     

    • Sztuka pisania- warsztaty pisarskie
    • Projekt “III LO w liczbach „
    • Konkurs piosenki w języku obcym 
    • Wielki Turniej Lektur Szkolnych 
    • Spotkania z ciekawymi absolwentami 
    • 30 dawców krwi i szpiku na 30 -lecie Szkoły
    • Turniej Halowej Piłki Nożnej
    • 3LO wczoraj i dziś - wystawa fotograficzna   
    •  30 zadań językowych na 30-lecie szkoły 
    • (w 6 nauczanych językach obcych)   
    • Mityng lekkoatletyczny o Puchar Dyrektora III LO