• Ruszył w naszej szkole projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego finansowany z funduszy Iunii Europejskiej oraz pilotowany przez Politechnikę Łódzką przy współpracy z Politechniką Gdańską (uczelnie te cieszą się wysoką renomą wśród uczelni technicznych w naszym kraju kształcących m.in. przyszłych informatyków).

    Zajęcie Koła Programowania wynikającego z udziału naszej szkoły w tym projekcie prowadzi pan Mirosław Garnowski.

    Zawód programisty/informatyka jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych przez młodych ludzi (o czym świadczy ilość kandydatów na kierunki informatyczne).

    https://cmi.edu.pl/