• AKTYWNA TABLICA

    • 30.03.2021 12:30

    •  

     Głównym celem programu jest:

     - umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami,
     - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii,
     - poprawę efektów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
     - zmiana świadomości i zachowania nauczycieli związanych z wykorzystaniem TIK w procesie kształcenia.
      

     Szczegółowe cele programu to:

     - rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji,

     - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

     - wspomaganie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji, zainteresowań i uzdolnień,

     - rozwój szkolnej infrastruktury w zakresie TIK oraz wspieranie kreatywnego i innowacyjnego modelu nauczania.     LEKCJA OTWARTA

     - lekcja otwarta - prezentacja powerpoint
     lekcja otwarta - prezentacja pdf
     - scenariusz lekcji informatyki

      
      


      
    • więcej