• NARODOWE CZYTANIE- 7 września 2019
    • NARODOWE CZYTANIE- 7 września 2019

    • 08.09.2019
    • Ósma edycja Narodowego Czytania odbyła się  w sobotę 7 września w całym kraju. W Elblągu wybrane na tegoroczną edycję lektury czytano w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Warto przypomnieć, że w tym roku wybrano 8 nowel: Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Schulza.

     Miejskie obchody NC zapoczątkował Prezydent Elbląga, p. Witold Wróblewski fragmentem „ Katarynki” Prusa. Ta znana nowelka doczekała się też inscenizacji, którą zaprezentowali zebranym gościom uczniowie I LO.

     III LO w Elblągu również czynnie włączyło się w akcję Narodowego Czytania. Przygotowany przez nas fragment to proza Bruno Schulza z cyklu „ Sanatorium pod Klepsydrą”. Na scenie pojawiła się p. Dyrektor Beata Orzech oraz uczniowie klasy IIa: Kornelia Sowa oraz Dawid Marszałek-Budkiewicz, którzy przeczytali wybrany fragment.

     Może nieco zapomniane teksty zabrzmiały ciekawie  a także aktualnie.

   • MŁODZI GŁOSUJĄ
    • MŁODZI GŁOSUJĄ

    • 07.09.2019
    • III LO w październiku zrealizuje program Centrum Edukacji Obywatelskiej "Młodzi głosują", którego celem jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie osób do świadomego udziału w wyborach. 

     Centrum Edukacji Obywatelskiej od 25 lat zaprasza polskie szkoły do prowadzenia działań profrekwencyjnych przed wyborami. 

     Celem akcji ,,Młodzi głosują” jest:

     - umożliwienie uczniom udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze,

     - dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów, - -zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.

     Program edukacyjny Młodzi głosują jest prowadzony wg następujących zasad: 

     a. Przestrzeganie neutralności politycznej we wszelkich działaniach. Młodzi głosują to akcja edukacyjna i obywatelska, zachęcająca wyłącznie do udziału w wyborach. 

     b. Zakaz prowadzenia agitacji wyborczej (zgodnie z art. 108 § 2 Kodeksu Wyborczego Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 Zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów.). Art. 108 § 3 Kodeksu wskazuje, że za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.  

     W oparciu o materiały merytoryczne i platformę grywalizacyjną przeprowadzimy wybory młodzieżowe w szkole.

     Zapraszamy do udziału.

   • SHORTCUT - MAŁE HISTORIE, WIELKIE SPRAWY
    • SHORTCUT - MAŁE HISTORIE, WIELKIE SPRAWY

    • 07.09.2019
    • W roku szkolnym 2019/2020 III Lo weźmie udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej "Shortcut - małe historie, wielkie sprawy", który po raz pierwszy rozpoczyna swoją działalność. Program ten opracowały cztery europejskie organizacje (zespół CEO oraz trzech europejskich partnerów w konsorcjum: People in Need z Czech, The Nerve z Irlandii Północnej, Os Filhos de Lumière z Portugalii) przy wsparciu programu Unii Europejskiej, „Kreatywna Europa MEDIA”, a jego filarem jest platforma vod z europejskimi filmami krótkometrażowymi dobranymi z myślą o kompetencjach, których dzisiejsza młodzież może najbardziej potrzebować wobec wyzwań współczesnej Europy.

     Zrealizujemy szereg działań w oparciu o pakiet nowoczesnych materiałów pomocniczych, zawierający komponenty edukacji o filmie i edukacji poprzez film. Proponujemy uczniom zajęcia szkolne w oparciu o udostępnione filmy i materiały pomocnicze.

   • SOLIDARNA SZKOŁA 2019
    • SOLIDARNA SZKOŁA 2019

    • 06.09.2019
    • Realizacja przez III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskiego Centrum Solidarności pt. „Solidarna szkoła” zakończyła się uzyskaniem przez naszą szkołę certyfikatu Solidarnej Szkoły. W roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu zrealizowaliśmy szereg działań jak np.:

      - spotkanie samorządu uczniowskiego, które miało na celu dyskusję nad zmianami w planie wychowawczym szkoły pod kątem wartości solidarnościowych,

      - spotkanie uczniów naszej szkoły z działaczkami opozycji solidarnościowej Panią Teresą Bocheńską oraz Ireną Telesz-Burczyk,

      - wieczór filmowy w związku z przypadającą 28 listopada setną rocznicą uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce,

      - dwie lekcje poświęcone Obradom Okrągłego Stołu dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Elblągu.

   • ELBLĄSKA SZKOŁA EKSPERYMENTU
    • ELBLĄSKA SZKOŁA EKSPERYMENTU

    • 01.09.2019
    • Urząd Miejski w Elblągu i 4 elbląskie licea ogólnokształcące wdrażają eksperymentalny projekt

     Gmina Miasto Elbląg rozpoczyna realizację projektu pt. Elbląska Szkoła Eksperymentu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoz Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt wdrożony zostanie w 4 elbląskich szkołach, tj. w I LO, II LO, III LO i IV LO.

     Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesieniei rozwój kompetencji matematycznychi przyrodniczych uczniów z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacjidydaktycznych nauczycieli oraz podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów i organizacja zajęć dodatkowych.

     Wsparciem objęte zostaną 4 elbląskie licea ogólnokształcące, z pośród których zrekrutowanych do projektu zostanie 600 uczniów (klas II i III), 30 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii) oraz 60 rodziców/opiekunów uczniów biorących udział w projekcie w okresie 1.09.2019 – 30.08.2021.

     Efekty realizacji projektu:

     1) utworzenie pracowni międzyszkolnej oraz wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) oraz matematyki;

     2) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) oraz matematyki;

     3) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu.

     W wyniku realizacji projektu uczniowie będą kształtowali i rozwijali swoje kompetencje w zakresie kompetencji kluczowych.Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych.Rodzice natomiast podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci. Ponadto zostanie stworzona baza dydaktyczna do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

      

     Rekrutacja od listopada 2019 roku.

     Tytuł projektu: Elbląska Szkoła Eksperymentu

     Wartość projektu: 4 292 173,81 zł
     Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł

     Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł
     Okres realizacji projektu: 1.09.2019-30.08.2021

     obraz w nagłówku- powiększenie

     (Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/chemia-laboratorium-eksperyment-3533039/)

   • POMOC MATERIALNA- stypendium szkolne, zasiłek szkolny
    • POMOC MATERIALNA- stypendium szkolne, zasiłek szkolny

    • 31.08.2019
    • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

     Zgodnie z wytycznymi Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszamy z akcją pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg.

     W załączniku zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące stypendium szkolnego oraz zasiłków szkolnych w roku 2019/ 20. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi przed podjęciem ewentualnej decyzji o wnioskowaniu o pomoc materialną.

     Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych wnioski o stypendium szkolne (sumiennie i czytelnie wypełnione, opatrzone niezbędnymi załącznikami) przyjmowane będą wyłącznie przez pedagoga/ psychologa szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019 roku.

     Aleksandra Witkowska-pedagog/ psycholog szkolny

   • KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
    • KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

    • 20.06.2019
    • Rok szkolny 2018/2019 można uznać oficjalnie za zamknięty. Nadeszły wreszcie upragnione wakacje. 19 czerwca 2019 roku zabrzmiał ostatni „dzwonek”. Był to rok wyjątkowy w historii naszej szkoły. Zmieniliśmy swoją siedzibę. Mury szkolne pożegnał ostatni rocznik gimnazjalistów.

     Wszystkim uczniom życzymy spokojnych i bezpiecznych wakacji!

    • III LO W HOŁDZIE JPII

    • 08.06.2019
    • W tym roku przypada XX rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II w Elblągu oraz XX rocznica nadania przez Radę Miasta Elbląga 19 maja 1999 r. III Liceum Ogólnokształcącemu w Elblągu imienia Jana Pawła II.

     Jubileuszowe uroczystości w III LO odbyły się 7 czerwca 2019 r. Młodzież oddała hołd Patronowi Szkoły, składając wiązankę kwiatów i zapalając znicze pod pomnikiem Jana Pawła II przy Katedrze Św. Mikołaja.

     Następnie na skwerze przed III LO umieszczona została KAPSUŁA CZASU, do której włożone zostały fotografie klas i „listy do przyszłości” przygotowane przez uczniów, zawierające życzenia i przesłanie do przyszłych pokoleń. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem ulubionej pieśni Jana Pawła II – „Barki”.

   • KONKURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
    • KONKURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

    • 12.06.2019
    • Uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe miejsca wI Miejskim Konkursie Języka Hiszpańskiego oraz Kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej:) 

      

     Dnia 10 czerwca 4 uczniów klas pierwszych i drugich oraz 2 tegorocznych absolwentów wzięło udział w II etapie konkursu, który w tym roku organizowany był w II Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu.

     W części poświęconej gramatyce i leksyce hiszpańskiej II miejsce zajęła Alicja Chojnowska (kl.IIIA) a III miejsce - Natalia Gajewska (kl.IIB).

     Natomiast w części o kulturze i cywilizacji Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej) III miejsce zajął Paweł Rapcewicz (kl.IIIC).

     ¡Enhorabuena! Gratulacje:)

    • LEKCJA O OBRADACH OKRĄGŁEGO STOŁU PRZYGOTOWANA PRZEZ NASZYCH UCZNIÓW

    • 11.06.2019
    • 6 czerwca uczennice klasy II b: Wiktoria Czapiewska, Kamila Mańkowska i Wiktoria Mikulska przeprowadziły lekcję poświęconą obradom Okrągłego Stołu oraz drodze do wolności i upadku komunizmu w Polsce. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy III Gimnazjum nr 4 w Elblągu.  

     Warto rozmawiać na ten temat, ponieważ z pewnością jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, od którego rozpoczęły się zmiany ustrojowe, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu, tzw. wybory czerwcowe.

     Wystąpienie było wzbogacone o prezentację multimedialną oraz specjalny quiz przygotowany przez Adriana Komonia, Jakuba Hryciuka i Jakuba Weisa również z klasy IIb.

   • XXI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY W III LO
    • XXI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY W III LO

    • 10.06.2019
    • Społeczność III LO w Elblągu aktywnie włączyła się w kolejną edycję Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Tym razem uczniowie przygotowali prezentacje ukazujące różne modele rodziny w znanych im tekstach kultury.  Motyw rodziny , jak się okazuje, jest ciągle obecny w dziełach pisarzy, malarzy czy filmowców.

     7 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na prezentację zatytułowaną „Od Rodziny zastępczej do Rodzinki.pl” - model rodziny w znanych Ci tekstach kultury.” Uczniowie zachwycili różnorodnym doborem tekstów, a tym samym zaprezentowali rozmaite portrety rodziny. Jury po wysłuchaniu wyłoniło laureatów szkolnego konkursu:

     Miejsce I ex aequo- Natalia Szczerba kl. Ia i Karol Przybysz kl.Ic

     Miejsce II-Lila Ivanowa kl.Ia

     Miejsce III-uczennice gimnazjum: Agata Bolton i Magda Mróz

     Gratulacje!

     K.M.

    • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNO-AKADEMICKIEGO W KL.1A I 2 B

    • 10.06.2019
    • To już kolejny rok współpracy naszego liceum z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W audytorium WSD w Elblągu uczniowie klas 1a i 2b, objętych patronatem wyższej uczelni, wysłuchali wykładu opiekuna naukowego z ramienia WPiA UG, Pana Piotra Zielińskiego pt. „Rodzina- aspekty prawne i moralne”. W spotkaniu naukowym uczestniczyła Pani Dyrektor Beata Orzech, która podkreśliła wartość nauki i zachęcała młodzież do dalszego zgłębiania nie tylko wiedzy o prawie. 
     Martyna Mierkowska i Michał Jeremicz z kl. 2 b, podziękowali w imieniu społeczności uczniowskiej za drugi rok owocnej współpracy.  Zwieńczeniem naszych zmagań „prawniczych” był wyjazd naukowy 10 czerwca 2019 r. na UG. Wspólnie ze studentami I roku prawa i administracji uczestniczyliśmy w zajęciach na temat '' Wnioskowania prawniczego” w ramach logiki dla prawników. Wykład i zajęcia poprowadził  Pan prof. dr. hab. Oktawian Nawrot, który piastuje również stanowisko Sędziego Sądu Najwyższego.
     Dziękujemy Pani Dyrektor B. Orzech, wychowawcom klas patronackich, naszym nauczycielom przedmiotowym za wsparcie w realizowaniu i rozwijaniu naszych zainteresowań i pasji.                                             

     Wdzięczni uczniowie
      

    • KOLEJNY SUKCES KAROLINY SZCZEPAŃSKIEJ

    • 08.06.2019
    • W siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ,w dniach 5-6 czerwca 2019 r. rozegrany został etap ogólnopolski konkursu historycznego „ Do broni !” Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne, Jury konkursu przyznało Karolinie Szczepańskiej z kl. 1b III miejsce i tytuł laureata na szczeblu ogólnopolskim.

     Uczestnicy finału, zgodnie z  regulaminem, mieli zadanie przedstawienia komisji w ciągu 20 minut swojej pracy, wskazując na motywacje, źródła, które wykorzystywali, wnioski, a następnie odpowiedzieć na dwa pytania dotyczące tematyki ziemiańskiej w kontekście II wojny światowej. 

     Tematem pracy konkursowej Karoliny były losy rodu Donimirskich herbu Brochwicz z Pomorza.  Praca to barwna  historia rodu ziemiańskiego, wzbogacona fotografiami dworów, krypt grobowych, tablic pamiątkowych, które autorka wykonała samodzielnie podczas podróży- szlakiem rodu   Donimirskich . W krakowskim finale wzięło udział ok. 150 uczniów z całej Polski w 3 grupach wiekowych.

     Uroczysta gala podsumowująca konkurs, odbyła się 6 czerwca o godzinie 14.00 we dworze Antoniego i Elżbiety Potockich w Krakowie – Olszy.

     Organizatorami konkursu byli:

     Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Odział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie oraz Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu.

     Partnerem z ramienia edukacji Małopolskie Kuratorium Oświaty.

     Gratulujemy sukcesu !

      

     Na zdjęciu Hrabia Antoni Potocki i Karolina Szczepańska

      

      

   • PAPIESKI DZIEŃ SPORTU W III LO W ELBLĄGU
    • PAPIESKI DZIEŃ SPORTU W III LO W ELBLĄGU

    • 07.06.2019
    • Papież Jan Paweł II w młodości był sportowcem. Ulubiona gra Karola Wojtyły to piłka nożna, ale kiedy został papieżem, w rezydencji Castel Gandolfo powstał basen, w którym papież pływał. Jako pierwszy zwierzchnik kościoła Jan Paweł II zasiadł na trybunie i obejrzał cały mecz kibicując piłkarzom .Ponadto Karol Wojtyła jeździł na nartach i pływał kajakiem, chodził po górach. Widać, że Papież kochał „sport”.

     Nasze obchody Dnia Patrona Szkoły połączone były z rywalizacją sportową. W tym dniu rozegrane zostały  towarzyskie spotkania w sportach halowych: koszykówka, siatkówka, piłka halowa. Składy drużyn to połączone reprezentacje licealistów i gimnazjalistów. Każdy zespół przed meczem miał za zadanie opracować taktykę gry oraz sposób dokonywania zmian.  Na boisku podczas gry zauważyć można było, iż wszyscy gracze wywiązywali się ze swoich zadań. Punkty zdobywali wszyscy i  mieli z tego wiele radości. Taka sportowa zabawa pokazała, że młodzież potrafi wspaniale się bawić wykorzystując swoje umiejętności sportowo – rekreacyjne. Brawo dla aktywnych!!!

   • OGÓLNOPOLSKA AKCJA PROMOCJI CZYTELNICTWA
    • OGÓLNOPOLSKA AKCJA PROMOCJI CZYTELNICTWA

    • 07.06.2019
    • "Jak nie czytam, jak czytam" - ogólnopolska akcja czytelnicza w III LO

     Wbrew obiegowym opiniom głoszącym, że dzisiejsza młodzież nie czyta, udaliśmy się na skwer graniczący z naszą szkołą, aby udowodnić wszystkim niedowiarkom, że CZYTA i zadać kłam szerzonym kalumniom. 

     Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z wydarzenia.

     A. M.

     https://czytamy.org/materialy

   • INTERNET - SEZAM CZY ŚMIETNIK KULTURY?
    • INTERNET - SEZAM CZY ŚMIETNIK KULTURY?

    • 30.05.2019
    • W III LO 30 maja 2019 r. o godzinie 9.00 – 10.30 odbyła się Konferencja językoznawcza pod hasłem Internet – sezam czy śmietnik kultury?  Miejscem spotkania młodzieży zainteresowanej  problemami współczesnej komunikacji internetowej było audytorium WSD w Elblągu.

     Uczniowie klasy I c (medyczno –przyrodniczej) i II b (prawno-dyplomatycznej)  wystąpili przed ósmoklasistami ze Szkoły Podstawowej nr 12 oraz uczniami naszej szkoły. 

     W programie konferencji znalazły się mini wykłady i prezentacje dotyczące zagadnień bliskich współczesnemu społeczeństwu cyfrowemu.

     Wiktoria Mikulska, Wiktoria Czapiewska, Kamila Mańkowska z klasy II b zaprezentowały ewolucję sposobów komunikacji.

     Iza Kazimierczuk i Karol Przybysz z klasy I c omówili zasoby Internetu oraz dokonali ich oceny.

     Jakub Hryciuk i Michał Jeremicz z klasy II b  przedstawili  polska mowę internetową.  Swoje wystąpienie uatrakcyjnili quizem z wykorzystaniem technologii cyfrowej.

     Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w  przygotowanych wystąpieniach starali się skłonić słuchaczy do refleksji nad złożonością problemów językowych związanych z komunikacją internetową.  Jednocześnie zaprezentowali  bogatą wiedzę dotyczącą przestrzeni internetowej, umiejętności  posługiwania się technologią cyfrową oraz wygłaszania przemówień przed szczególnie wymagająca publicznością, czyli … rówieśnikami.

     Zapraszamy na kolejną konferencję w przyszłym roku szkolnym.

   • KONFERENCJA Z OKAZJI 30. ROCZNICY WYBORÓW Z 4 CZERWCA 1989 R.
    • KONFERENCJA Z OKAZJI 30. ROCZNICY WYBORÓW Z 4 CZERWCA 1989 R.

    • 05.06.2019
    • Uczniowie klasy Ib wzięli udział w konferencji z okazji 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku upamiętniającej pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne po II wojnie światowej. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Czyżyka. Następnie obejrzeliśmy film „4 czerwca – barwy kampanii” przywołującego atmosferę tamtych wydarzeń. Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej, zaprezentował przegląd prasy, przywołując tytuły rządowe oraz opozycyjną „Gazetę Wyborczą”. Na koniec mieliśmy okazję wysłuchać wykładu socjologa prof. dr hab. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego, który uznał, że jest to najważniejsze, najmniej znane i najsłabiej pamiętane wydarzenie w najnowszej historii Polski.

     Jest to z pewnością dzień, który powinniśmy świętować, ponieważ 4 czerwca przyniósł nam Polakom wolność.

     Agnieszka Krzywdzińska