• ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 8 XI 2019 R.
    • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 8 XI 2019 R.

    • 05.11.2019
    •  „Niech żyje Niepodległa”

      

     Scenariusz uroczystości

     1. Przygotowanie wystawy okolicznościowej pt. „Niepodległa w obrazach” i dekoracja korytarzy szkolnych, klasa 1a, 2a i 1e
     2. Pieśni i piosenki patriotyczne, koncert pt. „Niech żyje Niepodległa”- prezentacja wybranych utworów podczas przerw na korytarzach szkoły,  Paweł Sarnowski
     3. Odśpiewanie hymnu przez całą społeczność szkoły na sali gimnastycznej o godz. 11.11
     4. Lekcje otwarte w bibliotece szkolnej :

     8.55-9.40 „Polonia Restituta” 1918- 1921 r., Teresa Rakowska

     11.45-12.30 „ Walka o granice II Rzeczypospolitej w latach 1918- 1923 r.”, Agnieszka Krzywdzińska .

     1. Kiermasz ciast, kl. 1a, 1e, 2a

     Podczas Dnia  Niepodległości obowiązuje strój galowy.

     Zapraszamy do wspólnego świętowania !

   • SZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY  
    • SZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY  

    • 29.10.2019
    • Zapraszamy do udziału w  Szkolnym Turnieju Ortograficznym uczniów klas I – III. 

     Pierwszy etap konkursu odbędzie się 6 listopada 2019 r. Uczestnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki, przejdą do drugiego etapu i 13 listopada 2019 r. będą walczyć o tytuł Mistrza Ortografii 2019.

     Przyznane zostaną nagrody: dla najlepszej klasy oraz 3 nagrody indywidualne.

     Organizatorzy

   • OGRÓD PRZYJAZNY PTAKOM
    • OGRÓD PRZYJAZNY PTAKOM

    • 06.11.2019
    • Dobiega końca realizacja projektu ekologicznego „Ogród przyjazny ptakom”. Przedsięwzięcie realizujemy we współpracy z Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej, które przyznało naszej placówce na ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.  

     Wiodącym założeniem projektu było stworzenie warunków siedliskowych dla ptaków bytujących w naszym mieście. Ucznowie klas: IIc i IIIc wraz z nauczycielami biologii i przyrody, wrażliwi i nieobojętni na negatywne zmiany w środowisku, zasadzili na terenie szkolnym 47 sadzonek krzewów i drzew, będących przyszłym źródłem pożywienia i miejscem gniazdowania oraz schronienia  ptaków.

     W ramach projektu,  oprócz sadzonek,  zakupiono i umieszczono na drzewach karmniki oraz budkę lęgową dla ptaków. Posadzone krzewy zostały oznaczone i opisane na tabliczkach informacyjnych. Oprócz zwiększenia bioróżnorodności roślin i zwierząt projekt zakłada zaangażowanie  młodzieży w pielęgnację ogrodu oraz  rozwój ich zainteresowań przyrodniczych. Umożliwi on także realizację treści programowych w formie zajęć praktycznych z zakresu botaniki, zoologii czy ekologii. 

     Mamy nadzieję, że już wiosną będziemy mogli podziwiać pierwsze efekty naszej pracy. W kolejnych latach planujemy rozwój ogrodu i wzbogacenie go o rośliny zielne kwitnące,  a także zagospodarowanie ekologiczne pozostałego terenu wokół szkoły. 

     Ewa Piwcewicz

   • KONKURS PIOSENKI 
    • KONKURS PIOSENKI 

    • 04.11.2019
    • 4.11 w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się III Elbląski Festiwal Pieśni Patriotycznej. Naszą szkołę reprezentowały : Ola Leibner (1e), Emilia Puzdrowska (1c), Daria Komoń (1b), Karolina Bułak (1g), Kinga Szarag (1a) i Klara Kwiecień (1f). 

     W kategorii szkoły ponadpodstawowe I miejsce zajęła Klara Kwiecień, III miejsce - Daria Komoń, a Karolina Bułak otrzymała wyróżnienie.  GRATULACJE!!!

      

   • VII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ Z KONSTYTUCJĄ W NASZEJ SZKOLE
    • VII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ Z KONSTYTUCJĄ W NASZEJ SZKOLE

    • 03.11.2019
    • W piątek, 25 października, w bibliotece szkolnej klasy 1a i 1e uczestniczyły w dwóch warsztatach pt. "Tydzień z konstytucją". Hasłem przewodnim była" Wolność słowa". Pani mecenas Karolina Paduszek rozpoczęła zajęcia zadaniem. Wszyscy wcieliliśmy się w moderatorów portali społecznościowych. Zostaliśmy podzieleni na zespoły. Rolą każdej grupy była ocena czy dany wpis należy usunąć czy zostawić. Następnie pomogła nam rozróżnić mowę nienawiści od hejtu. Omówiliśmy również najważniejsze artykuły konstytucji, dotyczące wolności słowa. Pod koniec spotkania zadawaliśmy pytania dotyczące studiów prawniczych i pracy adwokata. To był bardzo owocny dzień.

     Julia Kalkowska kl. 1a

   • DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W III LO
    • DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W III LO

    • 28.10.2019
    • Dnia 25.10.2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Uczniowie wykonali plakaty prezentujące języki nauczane w naszej szkole. Przez cały poprzedni tydzień uczniowie brali także udział w grach i zabawach językowych. Były to, między innymi:

     • Gra Kahoot – pytania dotyczyły kultury krajów anglojęzycznych, Włoch, Hiszpanii, Rosji, Francji i Niemiec (klasy pierwsze).
     • Kulinarne lekcje niemieckiego – grupa II/3 przyrządzała różne niemieckie potrawy do degustacji po uprzednim opracowaniu przepisów w tym języku.
     • Prezentacja przygotowana przez Oskara Chabowskiego z klasy Ig dotycząca różnic między szkołą polską i brytyjską. Oskar, który uczył się 8 lat w Anglii pokazał angielski mundurek szkolny oraz tzw. Yearbook. Prezentacje odbyły się w klasach Ib, Ie, IIIb, Ig, IIa.
     • Przysłowia, zagadki językowe i kulturowe, quizy – uczniowie rywalizowali ze sobą w grupach/drużynach.
   • LEKCJA WYCHOWAWCZA W SCHRONISKU
    • LEKCJA WYCHOWAWCZA W SCHRONISKU

    • 02.11.2019
    • Klasa 1G doświadczyła prawdziwego sensu idei wolontariatu. Z inicjatywy uczennicy naszej klasy Nikoli Rybki, dnia 25 października udaliśmy się do elbląskiego schroniska dla zwierząt. Głównym  celem była pomoc bezdomnym zwierzętom, poprzez dostarczenie im pożywienia, jak również wyprowadzenie psów na spacer. Pobyt w schronisku wzbudził w nas wszystkich nie tylko rozmaite refleksje, ale także poruszył naszą emocjonalność. Z kolei dwugodzinny spacer z czworonogami wymagał od wielu osób dużej odwagi, jak również wyjścia ze swojej przyjemnej strefy komfortu.

     Bez wątpienia ten dzień zostanie długo w naszej pamięci. Zachęcamy do poznania radości jaką daje niesienie pomocy innym.

   • 25 PAŹDZIERNIKA 2019R. TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY W III LO
    • 25 PAŹDZIERNIKA 2019R. TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY W III LO

    • 23.10.2019
    • Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Zależy nam na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego chcemy promować świadome obywatelstwo i zachęcać młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.

     25 października 2019 roku w naszej szkole odbędzie się VII edycja Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W ramach tego wydarzenia prawnicy – sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, notariusze, komornicy, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi, a także aplikanci i studenci prawa – przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli w szkołach w całej Polsce.

     Tym razem skupimy się na zagadnieniu wolności słowa oraz znaczeniu i zagrożeniach związanych z tzw. mową nienawiści. Zależy nam, by wyposażyć uczniów w narzędzia, umożliwiające im rozpoznanie tego zjawiska i skuteczną obronę przed nim.

     Harmonogram warsztatów:

     I  9.00- 10.35 – klasa 1a

     II 10.55- 12.30 – klasa 1e

     Warsztaty poprowadzi Pani mec. Karolina Paduszek

     T.R.

   • DZIEŃ DYREKTORA SZKOŁY
    • DZIEŃ DYREKTORA SZKOŁY

    • 29.10.2019
    • 22 października obchodzony jest Dzień Dyrektora Szkoły. Nie zapomnieliśmy o naszej wspaniałej Pani Dyrektor. 

     Samorząd Uczniowski III LO 

   • INAUGURACJA ROKU SZKOLNO-AKADEMICKIEGO 2019/2020
    • INAUGURACJA ROKU SZKOLNO-AKADEMICKIEGO 2019/2020

    • 24.10.2019
    • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolno-akademickiego odbyła się  22 października 2019 r. w auli konferencyjnej Biblioteki Elbląckiej. Uczestniczyli w niej uczniowie 1a, 1e, 2a, 3b wraz z nauczycielami i wychowawcami. Klasy o profilu humanistycznym zostały objęte programem Klasa " Pod Patronatem" Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2016 r. "To już czwarty rok współpracy naszego liceum z wyższymi uczelniami. W kwietniu 2019 r. mury III liceum opuściła klasa prawno-dyplomatyczna z Certyfikatem WPiA UG, obecnie studenci państwowych uczelni wyższych w Gdańsku, Toruniu, Olsztynie czy Wrocławiu. W trakcie trzyletniej współpracy odbyło się 29 wykładów z zakresu wiedzy o prawie oraz 14 warsztatów i spotkań naukowych z kadrą profesorską UG". Takimi słowami rozpoczęła uroczystość Pani Dyrektor Beata Orzech. Życzyła młodzieży wielu sukcesów wynikających z poszerzania wiedzy oraz pielęgnowania i rozwijania własnych pasji.  Zebrani obejrzeli dwa  filmy, promujące różnorodne kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie wysłuchali  wykładu Pana Piotra Zielińskiego, pracownika naukowego WPiA UG, o tradycjach uniwersyteckich i roli wykształcenia w dążeniu do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i osobistym.

     T.R.

   • SIATKARSKIE POTYCZKI DZIEWCZĄT
    • SIATKARSKIE POTYCZKI DZIEWCZĄT

    • 21.10.2019
    • W naszej hali sportowej odbyły się gry eliminacyjne dziewczęcych drużyn siatkarskich. Uczestniczące zespoły rywalizowały w dwóch grupach po trzy zespoły. Naszymi przeciwniczkami były drużyny  ZSG oraz ZST.

     Podczas turnieju okazało się, że wszystkie drużyny z naszej grupy są bardzo dobrze przygotowane do turnieju. Wysoki poziom motywacyjny oraz techniczny przełożył się na ciekawą i widowiskową grę wszystkich szkolnych zespołów. Mecze rozgrywane były „punkt za punkt”, a wielofazowe akcje dawały wiele satysfakcji z gry w siatkówkę, szczególnie po zdobytym punkcie. Ostatecznie po trudnych meczach nasza szkolna drużyna dziewcząt wygrała dwa spotkania: 2:0 z SZT i 2:1 z ZSG. Dziewczyny zajęły pierwsze miejsce w grupie i awansowały do kolejnego półfinałowego turnieju. Uczniowie naszej szkoły kibicując, mogli zapoznać się z prawidłowymi technikami gry w siatkówkę oraz organizacją rozgrywania akcji ofensywnych i defensywnych. Z tej obserwacji należy wyciągnąć wnioski do realizacji podstawowych umiejętności siatkarskich ćwiczonych na lekcjach wychowania fizycznego.

     Skład Naszej drużyny: Martyna Mierkowska, Kamila Skowrońska, Kinga Dzienisz, Natalia Nowakowska, Alicja Olkowska, Klaudia Janiak, Aleksandra Zając,  Amelia Białkowska, Dominika Pych, Iga Bewicz, Weronika Bachewicz, Natalia Bratuś.

     Gratulacje dziewczyny, kolejne mecze przed Wami!!!

     WM.

   • SZKOLENIE W RAMACH KORPUSU SOLIDARNOŚCI
    • SZKOLENIE W RAMACH KORPUSU SOLIDARNOŚCI

    • 20.10.2019
    • W ostatnich dniach nasi uczniowie - wolontariusze III LO uczestniczyli w szkoleniach rozwijających  dla wolontariuszy organizowanych przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, z którym współpracujemy od trzech lat. Pierwsze z nich odbyło się 10.10.2019r. W ramach „Korpus Solidarności - Programu wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” sfinansowanego przez narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.Tematem szkolenia warsztatowego był „Człowiek Korpusu- człowiek z wartościami”, które poprowadziła psycholog Adriana Sałak. Zajęcia miały na celu dotrzeć do młodych wolontariuszy, którzy są zainteresowani rozwijaniem inicjatyw w swoim środowisku.

     W dniu 16.10 .2019r. Odbyło się drugie szkolenie pod tytułem

     „Ekologia w praktyce”, które poprowadził Janusz Kotik oraz Weronika Pawlak-specjaliści od ekologii i zero waste z grupy Zmarnowanie. Tematem przewodnim było oczywiście promowanie postaw ekologicznych wśród społeczeństwa, uczono jak nie szkodzić planecie ? Warsztaty poszerzyły znacznie wiedzę na temat ochrony środowiska i działań ekologicznych. Szkolenie odbyło się również w ramach „Korpus Solidarności” Po ukończeniu szkoleń uczestnicy otrzymali certyfikaty, a wśród naszych uczniów byli to : Amelia Świercz Ia,  Amelia Wilamowska Ia, Gabriela, Szymborska Ia, Filip Wożniak Ic.

     Duże brawa i gratulacje.!!! Teraz to oni będą szkolić swoich kolegów.

   • BOHATERON 1944R - LEKCJA O DORASTANIU I MŁODOŚCI W CIENIU WALKI O WOLNOŚĆ
    • BOHATERON 1944R - LEKCJA O DORASTANIU I MŁODOŚCI W CIENIU WALKI O WOLNOŚĆ

    • 17.10.2019
    • Ogólnopolski projekt edukacyjno-historyczny w naszej szkole dobiegł końca. Od 2 do 14 października 2019 r. klasy humanistyczne 1a,1e,2a,3a wzięły udział w 4 dwugodzinnych warsztatach historycznych, poświęconych Powstaniu Warszawskiemu. Projektem zostało objętych 114 uczniów, którzy po części naukowo-edukacyjnej wykonali kartki okolicznościowe, skierowane do żyjących powstańców 1944 r. Powstało 97 niezwykłych, osobistych, pełnych emocji prac, które zostaną wysłane do konkretnych osób. Pokolenie Kolumbów rocznik 1920 odarte z marzeń poszło walczyć za wolną Polskę i zapłaciło najwyższą cenę- życia.

     Dziękujemy za Wasze poświęcenie i odwagę. Pamiętamy.

     Za udział w projekcie nasze liceum otrzyma pamiątkowy certyfikat zaś uczniowie dyplomy udziału. Prezentujemy najciekawsze prace.

     T.R.

   • ŻYWY FRAKTAL Z PWSZ W ELBLĄGU
    • ŻYWY FRAKTAL Z PWSZ W ELBLĄGU

    • 17.10.2019
    • W ramach jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego, 17 października  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu włączyła się do ogólnopolskiego projektu „Fraktal na stulecie”.  Wyzwanie polegało na ułożeniu fraktala jakim jest „Trójkąt Sierpińskiego”, którego budulcem byli uczniowie elbląskich szkół.  Do tego wydarzenia przyłączyli się również uczniowie I H naszego liceum.

     Po zakończeniu układania konstrukcji odbył się wykład pt. „Fraktale wokół nas”, który poprowadziła mgr inż. Dorota Żarek – wykładowca PWSZ w Elblągu oraz Politechniki Gdańskiej, koordynator wydarzenia „Żywy fraktal z PWSZ w Elblągu”. Wykład zakończył się quizem z wykorzystaniem aplikacji Kahoot, w którym II miejsce zdobył Piotr Wierzbicki. Gratulacje!

   • PIŁKARKI RĘCZNE Z TARCZĄ
    • PIŁKARKI RĘCZNE Z TARCZĄ

    • 16.10.2019
    • Bardzo udany występ  zanotowała nasza szkolna drużyna piłkarek ręcznych. Podczas eliminacyjnego turnieju licealiady, który rozgrywany był w IV LO w Elblągu dziewczyny awansowały do kolejnej rundy i będą walczyły o podium.

     Zespół grał z pomysłem, dziewczęta organizowały ciekawe skuteczne kombinacyjne akcje, które nadawały dynamizm całemu zespołowi. I tak wygrały z Zespołem Szkół Gospodarczych w Elblągu 5 : 2 oraz rozgrywając spotkanie z absolutnymi faworytkami turnieju drużyną gospodyń zanotowały cztery trafienia.

     Reprezentacja grała w składzie: Aleksandra Święconek, Wiktoria Sprawska, Klaudia Dziubak, Amelia Białkowska, Magdalena Beling, Natalia Bratuś, Oliwia Krempa, Wiktoria Sidorow, Julia Redyk, Zuzanna Depka, Zofia Głowacka.

     Gratulacje dziewczyny, liczymy na Was!!!   

   • WYBORY MŁODZIEŻOWE Z CEO W NASZEJ SZKOLE
    • WYBORY MŁODZIEŻOWE Z CEO W NASZEJ SZKOLE

    • 08.10.2019
    • III LO jest jedną z ponad 900 szkół, które włączyły się zorganizowanie symulacji wyborów parlamentarnych w ramach programu edukacyjnego „Młodzi głosują”. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego udziału w wyborach.

     Wybory poprzedziła kampania profrekwencyjna. Uczennice klasy IIIb: Magdalena Dębowska oraz Agnieszka Kurzwińska przygotowały dwa rodzaje plakatów, ulotki oraz przypominały klasom o nadchodzącym wydarzeniu. Ponadto wybrałyśmy 10 najciekawszych punktów z programów wyborczych partii aby, aby uczniowie mogli zapoznać się z ich postulatami. Plakaty wywiesiłyśmy na tablicach korkowych, gablotach, ścianach oraz przy wejściu do szkoły. Ulotki zostały rozdane uczniom, pracownikom szkoły oraz nauczycielom do rąk własnych. Programy wyborcze zostały rozłożone na stolikach, przy których uczniowie spędzają czas wolny podczas przerwy. Uczniowie byli zaskoczeni kampanią ze względu na to, iż sądzili, że sprawa nie dotyczy. Jednakże staraliśmy się przekonywać jak ważna postawa społeczna i obywatelska oraz poczucie odpowiedzialności za otaczającą rzeczywistość poprzez uczestnictwo w życiu publicznym.

     Ponadto 25 września (środa) uczniowie klasy IIIb: Adrian Komoń, Jakub Hryciuk i Jakub Weis przeprowadzili lekcję na temat wyborów połączoną z quizem przygotowaną dla uczniów klasy Ie. Uczniowie IIIb wyjaśnili znaczenie mechanizmów demokratycznych, omówili sposób przeprowadzania wyborów w Polsce, wyjaśniając m.in. komu przysługuje czynne, a komu bierne prawo wyborcze.

     Wreszcie 7 października nadszedł wielki dzień, dzień wyborów.

     W naszej szkole została utworzona specjalna komisja wyborcza, której zadaniem było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów. W jej skład weszli: Jakub Skibiński (Ib), Wiktoria Czapiewska (IIIb), Wiktoria Mikulska (IIIb) oraz Kamila Mańkowska (IIIb). Przygotowywaliśmy lokal wyborczy w bibliotece szkolnej.

     Na kartkach wyborczych, z których skorzystaliśmy, umieszczone były nazwy rzeczywistych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach powszechnych. Do udziału w wyborach zachęcani byli wszyscy uczniowie. Po wyborach sporządziliśmy protokół, zawierający informacje o wynikach i frekwencji. Dzięki podjętym działaniom zwiększyła się świadomość uczniów na temat procesu wyborczego.

     Agnieszka Krzywdzińska

     Osoby zainteresowane wynikami wyborów odsyłamy na stronę: https://mlodziglosuja.pl/wizytowka/196/

   • AWANS PIŁKARZY RĘCZNYCH
    • AWANS PIŁKARZY RĘCZNYCH

    • 07.10.2019
    • W rozegranym w naszej hali sportowej  turnieju w piłkę ręczną chłopców nasza szkolna drużyna po dobrej grze i wygranych dwóch spotkaniach awansowała do finału licealiady.

     Zespoły, które zmierzyły się w turnieju prezentowały wyrównany poziom umiejętności w prowadzeniu walki sportowej w piłce ręcznej, dlatego awans naszego zespołu to sukces chłopców, którzy wywalczyli grę w finale licealiady, wygrywając mecz z ZSZ nr 1, jedną bramką.

     Drużyna III LO w Elblągu grała w składzie: Przemysław Orłowski, Dominik Godlewski, Adrian Komoń, Jakub Wejs, Jakub Hryciuk, Wiktor Godlewski, Łukasz Chadaj, Marek Szot, Pacewicz Norbert, Iwo Rudziński, Mateusz Bojanowski, Dominik Brandt i Kornel Żelichowski.

     Brawo za sportową postawę i walkę do „gwizdka sędziego”. Przed drużyną już niedługo trudny turniej finałowy, trzeba budować formę!

     WM.

   • ​​​​​​​Z ERASMUSEM W BILBAO
    • ​​​​​​​Z ERASMUSEM W BILBAO

    • 06.10.2019
    • Kolejna odsłona  międzynarodowego programu Erasmus +, którego uczestnikiem jest III Liceum już za nami.  W ramach ogólnego tematu: „Cultural heritage and building cultural competence” uczniowie klas drugich: Agata Mystkowska, Karolina Leszczyńska, Adrian Straszkiewicz oraz Kacper Zieliński przygotowali i przedstawili prezentację na temat różnic pokoleniowych między dziadkami, rodzicami oraz wnukami. Dodatkowo na warsztatach pracowaliśmy nad wcześniej nadesłanymi arkuszami opisującymi stosunek do przemian pokoleniowych.

     Do Bilbao grupa przyleciała samolotem z Gdańska z przesiadką w Monachium, czyli ponad 2000 km, a dla niektórych  był to pierwszy kontakt z samolotem (przy podejściu do Bilbao dość burzliwy).

     Uczniowie zostali zakwaterowani w rodzinach baskijskich, a z hostami błyskawicznie nawiązano bardzo dobre kontakty. Oprócz zajęć warsztatowych w szkole IES Botikazar, leżącej tuż nad rzeką Nervion, mieliśmy możliwość zobaczenia lekcji w języku baskijskim, hiszpańskim a także po angielsku (historia), wziąć udział w lekcjach o kulturze Kraju Basków.

     Wielką atrakcją był środowy wyjazd do Donostii (San Sebastian), z przystankiem w muzeum genialnego rzeźbiarza Eduardo Chillidy. Niektórzy z nas nie potrafili ukryć emocji związanych z obcowaniem z uderzającymi dziełami sztuki.

     W San Sebastian towarzyszyła nam bardzo zmienna pogoda, z przewagą szkwalistych deszczy. Lecz miasto wynagrodziło nam tę niedogodność widokami: niezwykłą laguną z szeroką, złocistą plażą, wspaniałą architekturą a także doskonałą kuchnią.

     Przykro było wczesnym piątkowym rankiem wsiadać do samolotu tym bardziej, że poza środą pogoda nam dopisała. Oprócz zrealizowanego programu, poznania nowych, sympatycznych ludzi wielkim plusem szkolnego programu jest także otworzenie się na język angielski, co zapewne przełoży się bezpośrednio na lepsze oceny.

     W programie brali także udział nauczyciele: Paweł Banach, Aleksandra Trochimczuk oraz Tomasz Stężała, który brał udział w spotkaniu koordynatorów projektu.