• ŁĄCZY NAS NIEPODLEGŁA
    • ŁĄCZY NAS NIEPODLEGŁA

    • 10.11.2019
    • Nasza szkoła w piątek, 8 listopada w biało-czerwonych barwach, wśród pieśni i piosenek niepodległościowych świętowała 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. W tym dniu obowiązywał strój galowy. O godzinie 11.11 w ramach ogólnopolskiej akcji MEN "Szkoła do hymnu", na sali gimnastycznej odśpiewaliśmy hymn naszej Ojczyzny. Tym akcentem uczciliśmy czyn  przodków sprzed 101 lat. Odbyły się 2 lekcje otwarte pt."Polonia Restituta" i "Walka o granice II RP w latach 1918-1923 r." dla klas I liceum. W lekcji o początkach II Rzeczypospolitej wzięła udział młodzież z zaprzyjaźnionej SP Nr 11 w Elblągu wraz z nauczycielem historii Panem A. Derendą. Goście otrzymali pamiątkowe dyplomy udziału w wykładzie. Uczniowie kl. 1a, 1e i 2a przygotowali wystawę prac plastycznych pt. "Polska w obrazach młodych". Dzięki Rodzicom zorganizowano kiermasz ciast, cieszący się ogromnym powodzeniem.

     Wszystkim serdecznie dziękujemy !!!

     Zespół przedmiotów historyczno-społecznych

   • REKRUTACJA DO EKSPERYMENTALNEGO PROJEKTU
    • REKRUTACJA DO EKSPERYMENTALNEGO PROJEKTU

    • 08.11.2019
    • Rozpoczynamy rekrutację uczniów i nauczycieli do projektu pt. Elbląska Szkoła Eksperymentu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

     Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów klas I i II z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli oraz podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów i organizacja zajęć dodatkowych.

     Wsparciem objęte zostaną 4 elbląskie licea ogólnokształcące, z pośród których zrekrutowanych do projektu zostanie 600 uczniów (klas I i II), 30 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii) oraz 60 rodziców/opiekunów uczniów biorących udział w projekcie.

     W wyniku realizacji projektu uczniowie będą kształtowali i rozwijali swoje kompetencje w zakresie kompetencji kluczowych. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych. Rodzice natomiast podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci. Ponadto zostanie stworzona baza dydaktyczna do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

      

     Dokumenty rekrutacyjne przyjmujemy w terminie do 15.11.2019 r.

     Łap okazję! Zapraszamy!

      

     Tytuł projektu: Elbląska Szkoła Eksperymentu

     Wartość projektu: 4 292 173,81 zł
     Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł

     Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł
     Okres realizacji projektu: 1.09.2019-30.08.2021

   • UCZNIOWIE NA ROZPRAWIE W SĄDZIE OKRĘGOWYM W ELBLĄGU
    • UCZNIOWIE NA ROZPRAWIE W SĄDZIE OKRĘGOWYM W ELBLĄGU

    • 07.11.2019
    • 7 listopada przyszłoroczni maturzyści z klas humanistycznych (3a i 3b) uczestniczyli w rozprawie sądowej w II Wydziale Karnym Sądu Okręgowego. Sprawa dotyczyła wyłudzenia lokalu (dyskoteki) i środków pieniężnych. Uczniowie mieli możliwość zadania pytań sędziemu, które poszerzyły ich wiedzę w zakresie omawianego w szkole procesowego prawa karnego. Bardzo duże znaczenie miał również wymiar praktyczny - słuchacze mieli możliwość zaobserwować jak przebiegają poszczególne etapy rozprawy i jak wygląda przesłuchanie.

     Inicjatywa miała na celu popularyzację wiedzy o stosowaniu prawa w praktyce, funkcjonowaniu profilaktyki i zwalczaniu przestępstw oraz organizacji i funkcjonowaniu sądów. Miała na celu poznanie podstawowych praw i obowiązków uczestników postepowania. Edukacja prawna młodzieży, jest niezwykle istotna gdyż służy zwiększeniu świadomości prawnej wśród młodych ludzi, zapobieganiu wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwienia na potrzebę zachowania porządku prawnego.

     A. Krzywdzińska

   • UCZNIOWIE III LO DOCENIENI W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
    • UCZNIOWIE III LO DOCENIENI W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

    • 06.11.2019
    • Konkurs fotograficzny pt.: „Chwile ulotne z kalendarza przyrody polskiej” został zorganizowany dla uczniów i nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego przez Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

     W konkursie wzięło udział dziewięciu uczniów naszej szkoły.

     Nasi uczniowie zostali docenieni w kategorii szkół średnich:

     II miejsce – Jakub Nowak z kl. Id

     Wyróżnienie – Aleksandra Kulesza z kl. Ic

     Duże zainteresowanie konkursem i konkurencja uczniów ze szkół z całego województwa oraz profesjonalne jury, złożone z cenionych  fotografów przyrody dodatkowo podnosi rangę sukcesu. GRATULUJEMY !!!

      

     Niebawem relacja z uroczystości wręczenia nagród, która odbędzie się 5.12.2019 w siedzibie W-MODN w Elblągu.

     Ewa Piwcewicz

   • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 8 XI 2019 R.
    • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 8 XI 2019 R.

    • 05.11.2019
    •  „Niech żyje Niepodległa”

      

     Scenariusz uroczystości

     1. Przygotowanie wystawy okolicznościowej pt. „Niepodległa w obrazach” i dekoracja korytarzy szkolnych, klasa 1a, 2a i 1e
     2. Pieśni i piosenki patriotyczne, koncert pt. „Niech żyje Niepodległa”- prezentacja wybranych utworów podczas przerw na korytarzach szkoły,  Paweł Sarnowski
     3. Odśpiewanie hymnu przez całą społeczność szkoły na sali gimnastycznej o godz. 11.11
     4. Lekcje otwarte w bibliotece szkolnej :

     8.55-9.40 „Polonia Restituta” 1918- 1921 r., Teresa Rakowska

     11.45-12.30 „ Walka o granice II Rzeczypospolitej w latach 1918- 1923 r.”, Agnieszka Krzywdzińska .

     1. Kiermasz ciast, kl. 1a, 1e, 2a

     Podczas Dnia  Niepodległości obowiązuje strój galowy.

     Zapraszamy do wspólnego świętowania !

   • SZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY  
    • SZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY  

    • 29.10.2019
    • Zapraszamy do udziału w  Szkolnym Turnieju Ortograficznym uczniów klas I – III. 

     Pierwszy etap konkursu odbędzie się 6 listopada 2019 r. Uczestnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki, przejdą do drugiego etapu i 13 listopada 2019 r. będą walczyć o tytuł Mistrza Ortografii 2019.

     Przyznane zostaną nagrody: dla najlepszej klasy oraz 3 nagrody indywidualne.

     Organizatorzy

   • OGRÓD PRZYJAZNY PTAKOM
    • OGRÓD PRZYJAZNY PTAKOM

    • 06.11.2019
    • Dobiega końca realizacja projektu ekologicznego „Ogród przyjazny ptakom”. Przedsięwzięcie realizujemy we współpracy z Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej, które przyznało naszej placówce na ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.  

     Wiodącym założeniem projektu było stworzenie warunków siedliskowych dla ptaków bytujących w naszym mieście. Ucznowie klas: IIc i IIIc wraz z nauczycielami biologii i przyrody, wrażliwi i nieobojętni na negatywne zmiany w środowisku, zasadzili na terenie szkolnym 47 sadzonek krzewów i drzew, będących przyszłym źródłem pożywienia i miejscem gniazdowania oraz schronienia  ptaków.

     W ramach projektu,  oprócz sadzonek,  zakupiono i umieszczono na drzewach karmniki oraz budkę lęgową dla ptaków. Posadzone krzewy zostały oznaczone i opisane na tabliczkach informacyjnych. Oprócz zwiększenia bioróżnorodności roślin i zwierząt projekt zakłada zaangażowanie  młodzieży w pielęgnację ogrodu oraz  rozwój ich zainteresowań przyrodniczych. Umożliwi on także realizację treści programowych w formie zajęć praktycznych z zakresu botaniki, zoologii czy ekologii. 

     Mamy nadzieję, że już wiosną będziemy mogli podziwiać pierwsze efekty naszej pracy. W kolejnych latach planujemy rozwój ogrodu i wzbogacenie go o rośliny zielne kwitnące,  a także zagospodarowanie ekologiczne pozostałego terenu wokół szkoły. 

     Ewa Piwcewicz

   • KONKURS PIOSENKI 
    • KONKURS PIOSENKI 

    • 04.11.2019
    • 4.11 w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się III Elbląski Festiwal Pieśni Patriotycznej. Naszą szkołę reprezentowały : Ola Leibner (1e), Emilia Puzdrowska (1c), Daria Komoń (1b), Karolina Bułak (1g), Kinga Szarag (1a) i Klara Kwiecień (1f). 

     W kategorii szkoły ponadpodstawowe I miejsce zajęła Klara Kwiecień, III miejsce - Daria Komoń, a Karolina Bułak otrzymała wyróżnienie.  GRATULACJE!!!

      

   • VII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ Z KONSTYTUCJĄ W NASZEJ SZKOLE
    • VII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ Z KONSTYTUCJĄ W NASZEJ SZKOLE

    • 03.11.2019
    • W piątek, 25 października, w bibliotece szkolnej klasy 1a i 1e uczestniczyły w dwóch warsztatach pt. "Tydzień z konstytucją". Hasłem przewodnim była" Wolność słowa". Pani mecenas Karolina Paduszek rozpoczęła zajęcia zadaniem. Wszyscy wcieliliśmy się w moderatorów portali społecznościowych. Zostaliśmy podzieleni na zespoły. Rolą każdej grupy była ocena czy dany wpis należy usunąć czy zostawić. Następnie pomogła nam rozróżnić mowę nienawiści od hejtu. Omówiliśmy również najważniejsze artykuły konstytucji, dotyczące wolności słowa. Pod koniec spotkania zadawaliśmy pytania dotyczące studiów prawniczych i pracy adwokata. To był bardzo owocny dzień.

     Julia Kalkowska kl. 1a

   • DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W III LO
    • DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W III LO

    • 28.10.2019
    • Dnia 25.10.2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Uczniowie wykonali plakaty prezentujące języki nauczane w naszej szkole. Przez cały poprzedni tydzień uczniowie brali także udział w grach i zabawach językowych. Były to, między innymi:

     • Gra Kahoot – pytania dotyczyły kultury krajów anglojęzycznych, Włoch, Hiszpanii, Rosji, Francji i Niemiec (klasy pierwsze).
     • Kulinarne lekcje niemieckiego – grupa II/3 przyrządzała różne niemieckie potrawy do degustacji po uprzednim opracowaniu przepisów w tym języku.
     • Prezentacja przygotowana przez Oskara Chabowskiego z klasy Ig dotycząca różnic między szkołą polską i brytyjską. Oskar, który uczył się 8 lat w Anglii pokazał angielski mundurek szkolny oraz tzw. Yearbook. Prezentacje odbyły się w klasach Ib, Ie, IIIb, Ig, IIa.
     • Przysłowia, zagadki językowe i kulturowe, quizy – uczniowie rywalizowali ze sobą w grupach/drużynach.
   • LEKCJA WYCHOWAWCZA W SCHRONISKU
    • LEKCJA WYCHOWAWCZA W SCHRONISKU

    • 02.11.2019
    • Klasa 1G doświadczyła prawdziwego sensu idei wolontariatu. Z inicjatywy uczennicy naszej klasy Nikoli Rybki, dnia 25 października udaliśmy się do elbląskiego schroniska dla zwierząt. Głównym  celem była pomoc bezdomnym zwierzętom, poprzez dostarczenie im pożywienia, jak również wyprowadzenie psów na spacer. Pobyt w schronisku wzbudził w nas wszystkich nie tylko rozmaite refleksje, ale także poruszył naszą emocjonalność. Z kolei dwugodzinny spacer z czworonogami wymagał od wielu osób dużej odwagi, jak również wyjścia ze swojej przyjemnej strefy komfortu.

     Bez wątpienia ten dzień zostanie długo w naszej pamięci. Zachęcamy do poznania radości jaką daje niesienie pomocy innym.

   • 25 PAŹDZIERNIKA 2019R. TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY W III LO
    • 25 PAŹDZIERNIKA 2019R. TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY W III LO

    • 23.10.2019
    • Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Zależy nam na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego chcemy promować świadome obywatelstwo i zachęcać młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.

     25 października 2019 roku w naszej szkole odbędzie się VII edycja Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W ramach tego wydarzenia prawnicy – sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, notariusze, komornicy, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi, a także aplikanci i studenci prawa – przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli w szkołach w całej Polsce.

     Tym razem skupimy się na zagadnieniu wolności słowa oraz znaczeniu i zagrożeniach związanych z tzw. mową nienawiści. Zależy nam, by wyposażyć uczniów w narzędzia, umożliwiające im rozpoznanie tego zjawiska i skuteczną obronę przed nim.

     Harmonogram warsztatów:

     I  9.00- 10.35 – klasa 1a

     II 10.55- 12.30 – klasa 1e

     Warsztaty poprowadzi Pani mec. Karolina Paduszek

     T.R.

   • DZIEŃ DYREKTORA SZKOŁY
    • DZIEŃ DYREKTORA SZKOŁY

    • 29.10.2019
    • 22 października obchodzony jest Dzień Dyrektora Szkoły. Nie zapomnieliśmy o naszej wspaniałej Pani Dyrektor. 

     Samorząd Uczniowski III LO 

   • INAUGURACJA ROKU SZKOLNO-AKADEMICKIEGO 2019/2020
    • INAUGURACJA ROKU SZKOLNO-AKADEMICKIEGO 2019/2020

    • 24.10.2019
    • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolno-akademickiego odbyła się  22 października 2019 r. w auli konferencyjnej Biblioteki Elbląckiej. Uczestniczyli w niej uczniowie 1a, 1e, 2a, 3b wraz z nauczycielami i wychowawcami. Klasy o profilu humanistycznym zostały objęte programem Klasa " Pod Patronatem" Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2016 r. "To już czwarty rok współpracy naszego liceum z wyższymi uczelniami. W kwietniu 2019 r. mury III liceum opuściła klasa prawno-dyplomatyczna z Certyfikatem WPiA UG, obecnie studenci państwowych uczelni wyższych w Gdańsku, Toruniu, Olsztynie czy Wrocławiu. W trakcie trzyletniej współpracy odbyło się 29 wykładów z zakresu wiedzy o prawie oraz 14 warsztatów i spotkań naukowych z kadrą profesorską UG". Takimi słowami rozpoczęła uroczystość Pani Dyrektor Beata Orzech. Życzyła młodzieży wielu sukcesów wynikających z poszerzania wiedzy oraz pielęgnowania i rozwijania własnych pasji.  Zebrani obejrzeli dwa  filmy, promujące różnorodne kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie wysłuchali  wykładu Pana Piotra Zielińskiego, pracownika naukowego WPiA UG, o tradycjach uniwersyteckich i roli wykształcenia w dążeniu do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i osobistym.

     T.R.

   • SIATKARSKIE POTYCZKI DZIEWCZĄT
    • SIATKARSKIE POTYCZKI DZIEWCZĄT

    • 21.10.2019
    • W naszej hali sportowej odbyły się gry eliminacyjne dziewczęcych drużyn siatkarskich. Uczestniczące zespoły rywalizowały w dwóch grupach po trzy zespoły. Naszymi przeciwniczkami były drużyny  ZSG oraz ZST.

     Podczas turnieju okazało się, że wszystkie drużyny z naszej grupy są bardzo dobrze przygotowane do turnieju. Wysoki poziom motywacyjny oraz techniczny przełożył się na ciekawą i widowiskową grę wszystkich szkolnych zespołów. Mecze rozgrywane były „punkt za punkt”, a wielofazowe akcje dawały wiele satysfakcji z gry w siatkówkę, szczególnie po zdobytym punkcie. Ostatecznie po trudnych meczach nasza szkolna drużyna dziewcząt wygrała dwa spotkania: 2:0 z SZT i 2:1 z ZSG. Dziewczyny zajęły pierwsze miejsce w grupie i awansowały do kolejnego półfinałowego turnieju. Uczniowie naszej szkoły kibicując, mogli zapoznać się z prawidłowymi technikami gry w siatkówkę oraz organizacją rozgrywania akcji ofensywnych i defensywnych. Z tej obserwacji należy wyciągnąć wnioski do realizacji podstawowych umiejętności siatkarskich ćwiczonych na lekcjach wychowania fizycznego.

     Skład Naszej drużyny: Martyna Mierkowska, Kamila Skowrońska, Kinga Dzienisz, Natalia Nowakowska, Alicja Olkowska, Klaudia Janiak, Aleksandra Zając,  Amelia Białkowska, Dominika Pych, Iga Bewicz, Weronika Bachewicz, Natalia Bratuś.

     Gratulacje dziewczyny, kolejne mecze przed Wami!!!

     WM.

   • SZKOLENIE W RAMACH KORPUSU SOLIDARNOŚCI
    • SZKOLENIE W RAMACH KORPUSU SOLIDARNOŚCI

    • 20.10.2019
    • W ostatnich dniach nasi uczniowie - wolontariusze III LO uczestniczyli w szkoleniach rozwijających  dla wolontariuszy organizowanych przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, z którym współpracujemy od trzech lat. Pierwsze z nich odbyło się 10.10.2019r. W ramach „Korpus Solidarności - Programu wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” sfinansowanego przez narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.Tematem szkolenia warsztatowego był „Człowiek Korpusu- człowiek z wartościami”, które poprowadziła psycholog Adriana Sałak. Zajęcia miały na celu dotrzeć do młodych wolontariuszy, którzy są zainteresowani rozwijaniem inicjatyw w swoim środowisku.

     W dniu 16.10 .2019r. Odbyło się drugie szkolenie pod tytułem

     „Ekologia w praktyce”, które poprowadził Janusz Kotik oraz Weronika Pawlak-specjaliści od ekologii i zero waste z grupy Zmarnowanie. Tematem przewodnim było oczywiście promowanie postaw ekologicznych wśród społeczeństwa, uczono jak nie szkodzić planecie ? Warsztaty poszerzyły znacznie wiedzę na temat ochrony środowiska i działań ekologicznych. Szkolenie odbyło się również w ramach „Korpus Solidarności” Po ukończeniu szkoleń uczestnicy otrzymali certyfikaty, a wśród naszych uczniów byli to : Amelia Świercz Ia,  Amelia Wilamowska Ia, Gabriela, Szymborska Ia, Filip Wożniak Ic.

     Duże brawa i gratulacje.!!! Teraz to oni będą szkolić swoich kolegów.

   • BOHATERON 1944R - LEKCJA O DORASTANIU I MŁODOŚCI W CIENIU WALKI O WOLNOŚĆ
    • BOHATERON 1944R - LEKCJA O DORASTANIU I MŁODOŚCI W CIENIU WALKI O WOLNOŚĆ

    • 17.10.2019
    • Ogólnopolski projekt edukacyjno-historyczny w naszej szkole dobiegł końca. Od 2 do 14 października 2019 r. klasy humanistyczne 1a,1e,2a,3a wzięły udział w 4 dwugodzinnych warsztatach historycznych, poświęconych Powstaniu Warszawskiemu. Projektem zostało objętych 114 uczniów, którzy po części naukowo-edukacyjnej wykonali kartki okolicznościowe, skierowane do żyjących powstańców 1944 r. Powstało 97 niezwykłych, osobistych, pełnych emocji prac, które zostaną wysłane do konkretnych osób. Pokolenie Kolumbów rocznik 1920 odarte z marzeń poszło walczyć za wolną Polskę i zapłaciło najwyższą cenę- życia.

     Dziękujemy za Wasze poświęcenie i odwagę. Pamiętamy.

     Za udział w projekcie nasze liceum otrzyma pamiątkowy certyfikat zaś uczniowie dyplomy udziału. Prezentujemy najciekawsze prace.

     T.R.

   • ŻYWY FRAKTAL Z PWSZ W ELBLĄGU
    • ŻYWY FRAKTAL Z PWSZ W ELBLĄGU

    • 17.10.2019
    • W ramach jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego, 17 października  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu włączyła się do ogólnopolskiego projektu „Fraktal na stulecie”.  Wyzwanie polegało na ułożeniu fraktala jakim jest „Trójkąt Sierpińskiego”, którego budulcem byli uczniowie elbląskich szkół.  Do tego wydarzenia przyłączyli się również uczniowie I H naszego liceum.

     Po zakończeniu układania konstrukcji odbył się wykład pt. „Fraktale wokół nas”, który poprowadziła mgr inż. Dorota Żarek – wykładowca PWSZ w Elblągu oraz Politechniki Gdańskiej, koordynator wydarzenia „Żywy fraktal z PWSZ w Elblągu”. Wykład zakończył się quizem z wykorzystaniem aplikacji Kahoot, w którym II miejsce zdobył Piotr Wierzbicki. Gratulacje!