• ELBLĄSKI TELEFON ZAUFANIA- „PRZYJAZNY NUMER”
    • ELBLĄSKI TELEFON ZAUFANIA- „PRZYJAZNY NUMER”

    • 11.05.2021
    • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

     Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu od maja bieżącego roku uruchamia pomoc dyżurujących pod telefonem zaufania specjalistów:

     „Przyjazny numer- elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii”

     Numer elbląskiego telefonu zaufania: 574 694 774 

     Telefon jest czynny 6 godzin przez 3 dni w tygodniu (wtorek i czwartek w godzinach 9.00 – 16.00 oraz w sobotę w godzinach 12.00 – 18.00). 

     Korzystanie z pomocy jest anonimowe – nie trzeba się przedstawiać, specjaliści zapewniają osobie dzwoniącej pełną dyskrecję. 

     Ponadto swój problem można opisać również poprzez przesłanie informacji na adres  mailowy: telza.elblag@o2.pl 

     Istnieje też możliwość skontaktowania się ze specjalistami udzielającymi pomocy psychologicznej poprzez komunikator internetowy Messenger na profilu Facebook Towarzystwa Przyjaciół dzieci w Elblągu

     W razie potrzeby zachęcam do korzystania z oferowanej pomocy, która koordynowana jest przez TPD w Elblągu, a współfinansowana przez Gminę Miasto Elbląg. 

     Aleksandra Witkowska- pedagog/ psycholog szkolny

   • PROFIL MEDYCZNO - PRZYRODNICZY W III LO
    • PROFIL MEDYCZNO - PRZYRODNICZY W III LO

    • 23.02.2021
    • Klasa o profilu medyczno-przyrodniczym to miejsce dla osób zainteresowanych biologią, chemią, medycyną czy ochroną przyrody. Realizujemy tu program na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii, ponadto przedmiotem uzupełniającym jest chemia - praktyka laboratoryjna. Przygotowania do egzaminów z przedmiotów maturalnych prowadzone są pod kierunkiem pedagogów z wieloletnim doświadczeniem, będących czynnymi egzaminatorami maturalnymi.

     Na lekcjach stawiamy na naukę przez doświadczenie i eksperyment, wiele czasu poświęcamy też na ćwiczenie rozwiązywania zadań maturalnych i przygotowania do konkursów przedmiotowych.  Swoją wiedzę i zainteresowania rozszerzamy na licznych zajęciach dodatkowych, związanych z tematyką wiodącą profilu.  Odbywają się one we współpracy z uczelniami wyższymi takimi jak: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Uniwersytet Gdański, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna (Wydział Nauk o Zdrowiu). Uczestniczymy w  wykładach, warsztatach, zajęciach terenowych z udziałem wykładowców zarówno na terenie tych uczelni jak i w naszej szkole.

     Kordynujemy wiele działań związanych z ochroną środowiska we współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów np. zajęcia warsztatowe na terenie zakładu, selektywna zbiórka odpadów w szkole. Dzięki współpracy z  Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej założyliśmy na terenie szkoły ogród przyjazny ptakom. Chętnie i z sukcesami uczestniczymy w konkursach o tematyce ekologicznej.

     Włączamy się też w akcje związane z ochroną zdrowia np. Dzień  Dawcy Szpiku DKMS, Marsze Zdrowia elbląskich Amazonek czy Pola Nadziei. Uczestniczymy w wykładach związanych z profilaktyką chorób organizowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu czy cyklicznych "Młodzieżowych spotkaniach z medycyną", których organizatorem jest  Gdański Uniwersytet Medyczny i Okręgowa Izba Lekarska.

     Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszych aktywności w szkole i nie tylko.

     A od września czekamy na Was w murach naszej szkoły!

     Ewa Piwcewicz, Paweł Banach

     lekcje biologii i chemii w III LO

   • HISTORIA I WOS
    • HISTORIA I WOS

    • 19.02.2021
    • Dobrze wykształcony humanista to człowiek o szerokich horyzontach w myśleniu, potrafiący widzieć więcej i głębiej, w swoim patrzeniu na świat uwzględnia dobro człowieka, rozumie mechanizmy funkcjonowania człowieka, grup społecznych, ale zna też mechanizmy kierujące procesami historycznymi.

     Wbrew ogólnie krążącym mitom humaniści pracują w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Humaniści pracują w administracji państwowej, w mediach, są tłumaczami, uczą języków obcych, otwierając ludziom drzwi do świata, a gruntowne przygotowanie humanistyczne jest potrzebne w każdym zawodzie, który wymaga wiedzy humanistycznej, sprawności językowej, umiejętności komunikowania się z innymi, umiejętności pisania tekstów, czy też znajomości języków obcych. Kończąc ten profil możesz studiować prawo, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, administrację, filologie i wiele innych kierunków uniwersyteckich.

     W III LO  możesz wybrać jeden z dwóch profili o tym charakterze:

     1. Humanistyczny (dyplomatyczno-prawny)pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  

     Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, wiedzą o społeczeństwie oraz przedmiotem uzupełniającym: podstawy prawa

     2. Humanistyczny pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  

     Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, historią i przedmiotem uzupełniającym: retoryka

      

     Nasz profile humanistyczne to:

     - możliwość wyboru rozszerzenia z: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, języka angielskiego,

     - możliwość wyboru języka polskiego na poziomie rozszerzonym, pozwalająca na głębsze i wnikliwsze poznanie literatury i sztuki oraz jej interpretacji,

     - szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących:  język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski,

     - współpraca z osobami reprezentującymi zawody prawnicze  (wykłady, wizyty w sądzie) oraz z uczelniami (Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego),

     - udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

     - zajęcia dodatkowe realizowane w formie kół zainteresowań.

     Wybierz jeden z profili humanistycznych w naszej szkole i rozwijaj swoje pasje i zainteresowania.

     nasza młodzież realizuje swoje pasje

   • KLASA EKONOMICZNO-BIZNESOWA
    • KLASA EKONOMICZNO-BIZNESOWA

    • 10.03.2021
    • Drodzy Ósmoklasiści !

     Klasa ekonomiczno - biznesowa to świetny wybór dla osób zainteresowanych matematyką i geografią

     Te przedmioty oraz język angielski będą realizowane na poziomie rozszerzonym. Ponadto zaplanowane są w tej  klasie zajęcia dodatkowe: ekonomia w biznesie.

     Do klasy o tym profilu zapraszają uczennice obecnej klasy pierwszej politechnicznej, zapraszamy na film, który samodzielnie przygotowały.

   • KONSTYTUCJA 3 MAJA
    • KONSTYTUCJA 3 MAJA

    • 02.05.2021
    •     „Witaj dniu trzeciego Maja, 
         który wolność nam zwiastujesz, 
         pierzchła już ciemiężców zgraja,
         Polsko dzisiaj triumfujesz…” Mazurek 3 Maja 


     Uznawana za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję.
     Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 Maja 1791 r. obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.
     T.R

     twórcy Konstytucji 3 Maja - zdjęcia

   • POŻEGNANIE MATURZYSTÓW
    • POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

    • 30.04.2021
    • W piątek, 30 kwietnia 2021 roku pożegnaliśmy maturzystów naszej szkoły. Choć oczywiście nie było tradycyjnej akademii, kwiatów, dyplomów i nagród oraz wręczenia świadectw, nietypowo, ale bardzo uroczyście pożegnaliśmy naszych uczniów. Przed nimi  teraz egzaminy maturalne, wybór dalszej drogi kształcenia podejmowanie dorosłych decyzji.

     Gratulujemy wszystkim ukończenia szkoły, szczególnie, że nauka przypadła na tak trudny czas. Jesteśmy dumni z tego pierwszego sukcesu, zwłaszcza że wielu naszych uczniów osiągnęło wyniki wybitne.

     Prestiżowe grono Asów- nagród przyznawanych w trzydziestoletniej historii szkoły kolejny już raz, powiększyło się o następujące osoby.

     Asy III LO w roku 2021 :

     Karolina Szczepańska- średnia ocen 6,0 a także tytuł Finalisty etapu ogólnopolskiego Olimpiady wiedzy o Społeczeństwie

     Patrycja Witkowska-średnia ocen 5,5

     Natalia Zagalska-średnia ocen 5,39

     Maja Dalidowicz- zwyciężczyni wielu zawodów lekkoatletycznych, reprezentantka szkoły w turniejach sportowych (średnia ocen-4,94)

     Uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem: Kacper Zieliński, Agata Myszkowska, Karol Przybysz, Natalia Szczerba, Patrycja Drewa, Weronika Tarczyńska, Oliwia Brzozowska, Maria Leśniewska, Marta Puławska, Aleksandra Święconek.

     Zakończenie roku to czas podsumowań  a więc także ranking klas:

     IIIc-średnia klasy 4,35

     III b-średnia klasy 4,28

     Jak zwykle wielu uczniów otrzymało nagrody w różnych kategoriach: za osiągnięcia sportowe, pracę w samorządzie i wolontariacie, działania na rzecz społeczności szkolnej.

     Bardzo mocno będziemy wam kibicować, aby Wasze plany i marzenia stały się faktem. Ubolewamy, że nie możemy pożegnać Was w sposób tradycyjny, ale jesteśmy pełni optymizmu że i Wy zapamiętacie nas i nasze życzenia na bardzo długo.

     Powodzenia życzy społeczność III LO !!!           

   • IGA BEWICZ-UCZESTNICZKA MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW W KARATE OLIMPIJSKIM
    • IGA BEWICZ-UCZESTNICZKA MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW W KARATE OLIMPIJSKIM

    • 29.04.2021
    • Uczennica klasy IId-Iga Bewicz to utytułowana zawodniczka, która tym razem wywalczyła sobie start w Mistrzostwach Polski Juniorów w karate olimpijskim.

     Kwalifikację do udziału w tak prestiżowej imprezie sportowej zawodniczka wywalczyła podczas turnieju odbywającego się 24 kwietnia w Legnicy. Były to XXX Mistrzostwa Ziemi Legnickiej, w których wzięło udział 324 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Nasze miasto reprezentowało sześciu zawodników.

     Iga Bewicz uzyskała kwalifikację do udziału w Mistrzostwach Polski.

     Gratulujemy i życzymy  mistrzowskiego medalu.

   • PROJEKT EKOLOGICZNY PROMUJĄCY IDEĘ CZYSTEGO ŚRODOWISKA I WSPÓLNEGO DBANIA O NIE
    • PROJEKT EKOLOGICZNY PROMUJĄCY IDEĘ CZYSTEGO ŚRODOWISKA I WSPÓLNEGO DBANIA O NIE

    • 29.04.2021
    • Hej, z tej strony Alex z 2H. Razem z przyjaciółmi z innych szkół prowadzę projekt ekologiczny promujący ideę czystego środowiska i wspólnego dbania o nie. Serdecznie zachęcamy was do zapoznania się z naszym profilem na Facebooku. Możecie nas wesprzeć, biorąc udział w prowadzonej przez nas zbiórce: https://allegrolokalnie.pl/zbiorka/zadni-zmiany
     Dziękujemy za każde udzielone nam wsparcie; środki nam przekazane zostaną całkowicie przeznaczone na realizację założeń projektowych. Wspólnymi siłami sprzątanie śmieci nie stanowi żadnego wyzwania.

   • ALEX VAN IEPEREN NAGRODZONY PRZEZ PREZYDENTA ELBLĄGA
    • ALEX VAN IEPEREN NAGRODZONY PRZEZ PREZYDENTA ELBLĄGA

    • 28.04.2021
    • 22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi, ustanowiony, by promować ekologiczne postawy i działania na rzecz naszej planety.

     Jak co roku tego dnia Prezydent Witold Wróblewski nagrodził uczniów elbląskich szkół, którzy angażują się w inicjatywy proekologiczne. W tym roku nagrodę otrzymało dziewiętnastu młodych elblążan. Oczywiście cała uroczystość odbywała się online.

     W prestiżowym gronie nagrodzonych znalazł się uczeń klasy IIh - Alex VanIeperen. Został wyróżniony za szczególne osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska w roku 2020/2021.

     Na stronie III LO już wcześniej prezentowaliśmy osiągnięcia Alexa w Olimpiadzie Zwolnieni z teorii, które to przyczyniły się do uzyskania nagrody Prezydenta Miasta.

     Jesteśmy dumni z sukcesu naszego ucznia !!! Brawo Alex !!!

   • STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW
    • STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW

    • 28.04.2021
    • Drodzy Maturzyści,

     W bieżącym roku została ogłoszona XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych skierowanego do tegorocznych maturzystów. Oferowane stypendium dotyczy maturzystów pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 100 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie.

     Szczegółowe warunki udziału w programie określone zostały w regulaminie dostępnym na stronie

     www.stypendia-pomostowe.pl

   • KARTKA Z EKO KALENDARZA 22 KWIETNIA
    • KARTKA Z EKO KALENDARZA 22 KWIETNIA

    • 21.04.2021
    • "Oby nadchodzące Dni Ziemi były spokojne i pogodne dla naszego pięknego statku kosmicznego, jakim jest nasza planeta w miarę jak kręci się oraz krąży w mroźnej przestrzeni ze swoim ciepłym i wrażliwym ładunkiem ożywionej natury.”

     Sekretarz Generalny ONZ, 21 marca 1971 r.

      

     Dzień jak co dzień!

     • Dzień Ziemi obchodzony jest każdego roku 22 kwietnia. Jesteśmy mieszkańcami tej planety dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan. Nasze życie jest od niej uzależnione. Ziemia nas żywi oraz stanowi istotę naszej egzystencji - naszej i naszych dzieci. Z tego powodu musimy o nią dbać, nie tylko 22 kwietnia, ale w każdy dzień.
     • Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które żyje w sposób świadomy, i ostatnim, które ma szansę naprawić wyrządzone dotychczas szkody. Zacznijmy działać!

      

     plakat

   • KAROLINA SZCZEPAŃSKA FINALISTKĄ ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO OLIMPIADY WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
    • KAROLINA SZCZEPAŃSKA FINALISTKĄ ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO OLIMPIADY WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

    • 16.04.2021
    • Karolina Szczepańska z klasy IIIb to z pewnością jedna z najwybitniejszych uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w całej historii szkoły.

     Karolina ma na swoim koncie spektakularne inne sukcesy. W roku szkolnym 2018/2019 została laureatką III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Do broni ! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”. Uzyskała też najwyższą średnią ocen w szkole, za co została wyróżniona Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

     Z kolei roku szkolnym 2019/2020 została finalistką etapu ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i po raz kolejny osiągnęła najwyższą średnią w szkole - 6,0! Skutkowało to również kolejnym Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

     Trzeci rok nauki w naszej szkole przyniósł właśnie Karolinie trzeci ogólnopolski sukces. Została finalistką etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie!

     Karolinie serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów na nadchodzącej maturze!

     A. Nieszporek

   • ŻYCIE W ZGODZIE Z NATURĄ. ZASADA 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE)
    • ŻYCIE W ZGODZIE Z NATURĄ. ZASADA 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE)

    • 15.04.2021

    • Bycie eko jest bardzo… nie tylko modne ale ekonomiczne. Zwłaszcza, gdy zasada 3R( z ang. Reduce, Reuse, Recycle) nie jest nam obca.

     Oznacza ona podejmowanie 3 czynności: redukuj (czyli unikaj kupowania zbędnych rzeczy), używaj ponownie, utylizuj (najlepiej: oddaj do recyklingu).

     ZADANIE KONKURSOWE:
     Przedstaw takie działania najlepiej na swoim przykładzie, swojej rodziny i w swoim otoczeniu. Udokumentuj je robiąc zdjęcia, opisz te działania, podaj krótko skutki podjętych działań.

     Działania przedstaw w formie prezentacji lub krótkiego filmu.

     Każdy uczestnik otrzyma punkty z zachowania oraz pozytywne oceny z geografii, biologii lub przyrody.
     Przewidywane nagrody rzeczowe dla najlepszych prac:)

     Więcej informacji u nauczycieli geografii i biologii

     Na prace czekamy do 25 kwietnia

     plakat

   • KOLEJNY SUKCES NASZEJ UCZENNICY
    • KOLEJNY SUKCES NASZEJ UCZENNICY

    • 15.04.2021
    • Z dumą pragniemy poinformować, że nasza uczennica Maja Brzezińska znakomicie zaznaczyła swoja obecność na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski U-18. W dwumeczu Polski z Łotwą 13 i 14 kwietnia, Maja strzeliła trzy bramki (jedną w pierwszym spotkaniu, dwie w drugim). Oba mecze zakończyły się wynikiem 9-0 dla Polski. Maja Brzezińska od roku jest regularnie powoływana do reprezentacji Polski w hokeju na lodzie.

     BP

   • SUKCES INGI WIŚNIEWSKIEJ 
    • SUKCES INGI WIŚNIEWSKIEJ 

    • 14.04.2021
    • Miło nam poinformować o sukcesie naszej uczennicy z kl. 1c Ingi Wiśniewskiej, która zajęła II miejsce w Konkursie o Żołnierzach Wyklętych. Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP, Pan Andrzej Duda. Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć z historii.

   • KARTKA Z EKO KALENDARZA 14 KWIETNIA DZIEŃ GAPIENIA SIĘ W NIEBO
    • KARTKA Z EKO KALENDARZA 14 KWIETNIA DZIEŃ GAPIENIA SIĘ W NIEBO

    • 13.04.2021
     • Jak często patrzysz w niebo?

     Dzisiejsza kartka z Eko kalendarza  zachęca do docenienia piękna błękitnego nieba. Jest to doskonała okazja by wyjść na zewnątrz i zobaczyć, co się dzieje ponad naszymi głowami. Nigdy nie wiesz, co możesz tam zobaczyć.

     • Zadanie na dziś:

     Oderwij się od komputera np.  na przerwie i wyjrzyj przez okno, albo lepiej wyjdź na zewnątrz i poszukaj kształtów w chmurach, popatrz na przelatujące ptaki.

     • Na co można się gapić?

     Na wszystko: chmury, ptaki, samoloty, balony, nietoperze, lotnie, fruwające, niestety „foliówki”, latawce, ptaki, drony, motyle, bumerangi, tęcze, sztuczne satelity, wszelkie gwiazdy w tym Słońce lub na  Księżyc.

     • Kiedy:

     Można patrzeć w dzień, ale też i nocą. Nie tylko 14 kwietnia

     • Przy okazji:

     Czy wiesz dlaczego niebo jest niebieskie?

     W skrócie: Źródłem światła, docierającego na Ziemię, jest przede wszystkim Słońce. Światło to jest białe, co znaczy, że jest mieszanką różnych barw: fioletowych, niebieskich, zielonych, żółtych i czerwonych. Cząsteczki atmosfery ziemskiej (składającej się z gazów, pyłów, cząsteczek wody) najsilniej rozpraszają światło w kolorze niebieskim i są bardzo dobrze widoczne dla ludzkiego oka, dlatego też niebo wydaje nam się niebieskie.

     Źródło: Internet

      E. Ł.

     plakat

   • SUKCES UCZNIA ALEXA VAN IEPERENA
    • SUKCES UCZNIA ALEXA VAN IEPERENA

    • 28.03.2021
    • Uczeń klasy II h- Alex van Ieperen przeszedł do kolejnego etapu olimpiady projektów społecznych Zwolnieni z Teorii.

     Olimpiada Zwolnieni z Teorii jest pierwszą praktyczną olimpiadą w Polsce. Dzięki niej uczniowie mają szansę rozwijać kompetencje przydatne na rynku pracy, takie jak zarządzanie, kreatywność czy rozwiązywanie problemów a także zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy czy rekrutacji na studia.

     Przed Alexem jeszcze ostatni etap olimpiady, więc przyda mu się nasze (całej szkolnej społeczności) wsparcie. Serdecznie gratulujemy sukcesu, który w pandemicznej rzeczywistości jest tym bardziej ogromny.

     Trzymamy kciuki i czekamy na szczęśliwy finał!!!