Menu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB NIELETNICH


Poniedziałek 29 kwietnia 2019 roku dla uczniów klas pierwszych naszego liceum był dniem spotkań z asp. szt. Dariuszem Komosińskim- funkcjonariuszem Wydziału Prewencji Kryminalnej KMP w Elblągu.

Prewencja kryminalna to zapobieganie przestępstwom. Policjanci z tego właśnie wydziału spotykają się z młodzieżą szkolną w celu przeprowadzania działań o charakterze edukacyjno- profilaktycznym.

Spotkanie policjanta z naszymi pierwszoklasistami dotyczyło problematyki osób nieletnich popełniających czyny, które są objęte odpowiedzialnością prawną. Młodzież dowiedziała się, m.in. co oznacza termin „nieletni” i jakie kategorie osób obejmuje. W tym kontekście uczniowie zapoznali się z odpowiedzialnością, jaka na nich ciąży w związku z ewentualnym dopuszczeniem się nieodpowiednich zachowań naruszających przepisy kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego oraz skarbowego. Choć dla wielu z młodych ludzi zagadnienia te wydawać mogą się obce, to niestety statystyki dotyczące czynów zabronionych popełnianych przez osoby nieletnie wskazują, że osoby te często nieświadomie bądź przez własną nieodpowiedzialność dopuszczają się zachowań, których konsekwencją jest skierowanie materiałów do sądu rodzinnego i nieletnich.

odpowiedzialność prawna nieletnich

Aktualności

Kontakt

  • III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
    82-300 Elbląg
    ul. Browarna 1
  • 55 625 89 20

Galeria zdjęć