Menu

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS +


W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości udziału uczniów III LO w kolejnej edycji programu, zamieszczamy opracowane przez zespół koordynujący program wytyczne.

Kto może być uczestnikiem obecnej edycji programu (lata 2018-2020)?

- Uczniowie III LO, zwłaszcza klas pierwszych i drugich,
- Uczniowie III LO, którzy wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego (w mowie i piśmie)  potwierdzoną przez nauczyciela,
- Są kreatywni i pracowici,
- Potrafią radzić sobie w sytuacjach trudnych, w obcym środowisku, potrafią pracować w grupie,
- Ich kultura osobista jest wzorem dla innych uczniów ( nie budzą obaw, że w czasie reprezentowania Szkoły przyniosą jej ujmę),
- Są zaangażowani w realizację rozpoczętych zadań i doprowadzają je do końca,
- Nie zaniedbują obowiązku szkolnego i nie opuszczają zajęć szkolnych,
- Rodzice wyrażą zgodę na udział w programie (z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami)

Uczeń może zostać usunięty z programu, jeżeli:

- Jego zachowanie budzi wątpliwość, że przyniesie ujmę Szkole,
- Zaniedbuje obowiązek szkolny, ma niską frekwencję,
- Nie uczestniczy systematycznie w spotkaniach grupy,
- Nie wykazuje odpowiedniego zaangażowania w pracę grupy, lub nie wywiązał się z powierzonego mu zadania.
- Z innego ważnego powodu.

 

Aktualności

Kontakt

  • III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
    82-300 Elbląg
    ul. Browarna 1
  • 55 625 89 20

Galeria zdjęć