Menu


 • W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości udziału uczniów III LO w kolejnej edycji programu, zamieszczamy opracowane przez zespół koordynujący program wytyczne.

  Kto może być uczestnikiem obecnej edycji programu (lata 2018-2020)?

  - Uczniowie III LO, zwłaszcza klas pierwszych i drugich,
  - Uczniowie III LO, którzy wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego (w mowie i piśmie)  potwierdzoną przez nauczyciela,
  - Są kreatywni i pracowici,
  - Potrafią radzić sobie w sytuacjach trudnych, w obcym środowisku, potrafią pracować w grupie,
  - Ich kultura osobista jest wzorem dla innych uczniów ( nie budzą obaw, że w czasie reprezentowania Szkoły przyniosą jej ujmę),
  - Są zaangażowani w realizację rozpoczętych zadań i doprowadzają je do końca,
  - Nie zaniedbują obowiązku szkolnego i nie opuszczają zajęć szkolnych,
  - Rodzice wyrażą zgodę na udział w programie (z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami)

  Uczeń może zostać usunięty z programu, jeżeli:

  - Jego zachowanie budzi wątpliwość, że przyniesie ujmę Szkole,
  - Zaniedbuje obowiązek szkolny, ma niską frekwencję,
  - Nie uczestniczy systematycznie w spotkaniach grupy,
  - Nie wykazuje odpowiedniego zaangażowania w pracę grupy, lub nie wywiązał się z powierzonego mu zadania.
  - Z innego ważnego powodu.

   

  28.01.2020 10:48 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
  82-300 Elbląg
  ul. Browarna 1
 • 55 625 89 20

Galeria zdjęć