• WIĘCEJ O NAS !!!

   24.06.2021 15:18

   Droga Kandydatko!, Drogi Kandydacie! Mamy dla Ciebie rozwiązanie! 

    

    


   PROFIL MEDYCZNO-PRZYRODNICZY 


   Klasa o profilu medyczno-przyrodniczym to miejsce dla osób zainteresowanych biologią, chemią, medycyną czy ochroną przyrody. Realizujemy tu program na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii, ponadto przedmiotem uzupełniającym jest chemia - praktyka laboratoryjna. Przygotowania do egzaminów z przedmiotów maturalnych prowadzone są pod kierunkiem pedagogów z wieloletnim doświadczeniem, będących czynnymi egzaminatorami maturalnymi.​​​​​

   Na lekcjach stawiamy na naukę przez doświadczenie i eksperyment, wiele czasu poświęcamy też na ćwiczenie rozwiązywania zadań maturalnych i przygotowania do konkursów przedmiotowych. Swoją wiedzę i zainteresowania rozszerzamy na licznych zajęciach dodatkowych, związanych z tematyką wiodącą profilu.  Odbywają się one we współpracy z uczelniami wyższymi takimi jak: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Uniwersytet Gdański, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna (Wydział Nauk o Zdrowiu). Uczestniczymy w  wykładach, warsztatach, zajęciach terenowych z udziałem wykładowców zarówno na terenie tych uczelni jak i w naszej szkole.

   Kordynujemy wiele działań związanych z ochroną środowiska we współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów np. zajęcia warsztatowe na terenie zakładu, selektywna zbiórka odpadów w szkole. Dzięki współpracy z  Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej założyliśmy na terenie szkoły ogród przyjazny ptakom. Chętnie i z sukcesami uczestniczymy w konkursach o tematyce ekologicznej.

   Włączamy się też w akcje związane z ochroną zdrowia np. Dzień  Dawcy Szpiku DKMS, Marsze Zdrowia elbląskich Amazonek czy Pola Nadziei. Uczestniczymy w wykładach związanych z profilaktyką chorób organizowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu czy cyklicznych "Młodzieżowych spotkaniach z medycyną", których organizatorem jest  Gdański Uniwersytet Medyczny i Okręgowa Izba Lekarska.

   Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszych aktywności w szkole i nie tylko.
   HISTORIA I WOS

   Dobrze wykształcony humanista to człowiek o szerokich horyzontach w myśleniu, potrafiący widzieć więcej i głębiej, w swoim patrzeniu na świat uwzględnia dobro człowieka, rozumie mechanizmy funkcjonowania człowieka, grup społecznych, ale zna też mechanizmy kierujące procesami historycznymi.

   Wbrew ogólnie krążącym mitom humaniści pracują w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Humaniści pracują w administracji państwowej, w mediach, są tłumaczami, uczą języków obcych, otwierając ludziom drzwi do świata, a gruntowne przygotowanie humanistyczne jest potrzebne w każdym zawodzie, który wymaga wiedzy humanistycznej, sprawności językowej, umiejętności komunikowania się z innymi, umiejętności pisania tekstów, czy też znajomości języków obcych. Kończąc ten profil możesz studiować prawo, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, administrację, filologie i wiele innych kierunków uniwersyteckich.

   W III LO  możesz wybrać jeden z dwóch profili o tym charakterze:

   1. Humanistyczny (dyplomatyczno-prawny)pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  

   Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, wiedzą o społeczeństwie oraz przedmiotem uzupełniającym: podstawy prawa

    

   2. Humanistyczny pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  

   Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, historią i przedmiotem uzupełniającym: retoryka.

   Nasz profile humanistyczne to:

   - możliwość wyboru rozszerzenia z: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, języka angielskiego,
   - możliwość wyboru języka polskiego na poziomie rozszerzonym, pozwalająca na głębsze i wnikliwsze poznanie literatury i sztuki oraz jej interpretacji,
   - szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących:  język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski,
   - współpraca z osobami reprezentującymi zawody prawnicze  (wykłady, wizyty w sądzie) oraz z uczelniami (Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego),
   - udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
   - zajęcia dodatkowe realizowane w formie kół zainteresowań.

    

   Wybierz jeden z profili humanistycznych w naszej szkole i rozwijaj swoje pasje i zainteresowania.

   prezentacja
       KLASA EKONOMICZNO-BIZNESOWA
   Drodzy Ósmoklasiści !

   Klasa ekonomiczno - biznesowa to świetny wybór dla osób zainteresowanych matematyką i geografią

   Te przedmioty oraz język angielski będą realizowane na poziomie rozszerzonym. Ponadto zaplanowane są w tej klasie zajęcia dodatkowe: ekonomia w biznesie.

   Do klasy o tym profilu zapraszają uczennice obecnej klasy pierwszej politechnicznej, zapraszamy na film, który samodzielnie przygotowały wink 

   filmik
       JĘZYKI OBCE W NASZEJ SZKOLE   Uczniowie III LO uczą się języka angielskiego nie tylko na lekcjach. Szlifują go także w sytuacjach bardziej naturalnych, na przykład podczas wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus, udziału w konkursie krasomówczym Public Speaking, oglądania sztuk teatralnych w języku angielskim. Większość uczniów w naszej szkole realizuje język angielski na poziomie rozszerzonym.

    

   - Oto próbki umiejętności naszych uczniów na przestrzeni ostatnich lat. Proszę obejrzeć i posłuchać:
   - Public speaking
   - Public speaking
   - Erasmus


   Pierwszy język to angielski, drugi język możecie wybrać aż z pięciu następujących języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego. 

   Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmików.

   filmik 
   filmik