•  

    Elbląg

    ul. Browarna 1
    55-625 89 20

    3lo@3loelblag.pl

    www.3lo.elblag.pl

     

                                  III LO w Elblągu - szkołą  przyjazną, innowacyjną, otwartą na zmiany.

     

    W naszej szkole:

    - Przygotowujemy uczniów do zdawania egzaminu maturalnego w taki sposób, aby umożliwić im dalsze

    kształcenie na wybranym kierunku studiów.

    - Dajemy uczniom możliwość rozwoju swoich talentów, jednocześnie staramy się zapewnić im w naszych

    murach poczucie bezpieczeństwa.

    - Zapewniamy profesjonalną, zaangażowaną kadrę pedagogiczną.

    - Zapewniamy opiekę pedagogiczno-psychologiczną.

    - Dbamy o relacje międzyludzkie.

    - Kształtujemy postawy i wychowujemy do wartości.

    - Uczymy samorządności, szacunku oraz wrażliwości.

    - Zapewniamy rozwój kompetencji kluczowych: kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości.

     

     

    W naszym liceum uczniowie mogą wybrać następujące kierunki kształcenia:

     

    Klasy w roku szkolnym 2020/2021

    Humanistyczna (dyplomatyczno-prawna)

    Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, historią oraz przedmiotem uzupełniającym: podstawy prawa

     

    Językowo-biznesowa

    Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem angielskim, wiedzą o społeczeństwie, geografią i przedmiotem uzupełniającym: ekonomia w praktyce

     

    Medyczno-przyrodnicza

    Z przedmiotami rozszerzonymi: biologią, chemią oraz przedmiotem uzupełniającym: chemia - praktyka laboratoryjna

     

    Politechniczna

    Z przedmiotami rozszerzonymi: matematyką i fizyką, językiem angielskim oraz przedmiotem uzupełniającym: podstawy programowania

     

    Nasze atuty

    - Dostosowujemy kierunki kształcenia do zainteresowań, aspiracji i ambicji młodzieży, chcącej rozwijać się w liceum, by

    studiować na wybranych kierunkach.

    - Mamy dobrze wyposażone sale przedmiotowe [sprzęt multimedialny, laboratorium chemiczne] i najnowocześniejszą halę

    sportową w mieście.

    - Korzystne położenie w centrum miasta.

    - Współpracujemy z wyższymi uczelniami: UG, SWPS, PWSZ, EUH-E, UWM.

    - Priorytetowo traktujemy nauczanie języków obcych - szeroki wybór języków obcych (francuski, włoski, hiszpański, rosyjski,

    niemiecki).

    - Realizujemy program Erasmus+ i współpracujemy z wieloma krajami europejskimi.

    - Realizujemy liczne projekty edukacyjne: BohaterON, Szkoła wierna tradycji, itp.

    - Panuje u nas wyjątkowo przyjazna atmosfera. Prowadzimy zajęcia dodatkowe dla uczniów: konsultacje, koła

    zainteresowań, klub dyskusyjny.

    - Realizujemy edukację kulturalną - film, teatr, koncerty, wernisaże, lekcje muzealne.

    - Dbamy o rozwój samorządności i odpowiedzialności obywatelskiej uczniów - prężnie działający Samorząd Uczniowski.

    - Kształtujemy postawy empatii, wrażliwości i szacunku - działania Wolontariatu.

    - Tworzymy przestrzeń przyjazną uczniom - miejsca do odpoczynku, nauki, współpracy.