•  

    Elbląg

    ul. Browarna 1
    55-625 89 20

    3lo@3loelblag.pl

    www.3lo.elblag.pl

     

                                  III LO w Elblągu - szkołą  przyjazną, innowacyjną, otwartą na zmiany.

     

    W naszej szkole:

    - Przygotowujemy uczniów do zdawania egzaminu maturalnego w taki sposób, aby umożliwić im dalsze

    kształcenie na wybranym kierunku studiów.

    - Dajemy uczniom możliwość rozwoju swoich talentów, jednocześnie staramy się zapewnić im w naszych

    murach poczucie bezpieczeństwa.

    - Zapewniamy profesjonalną, zaangażowaną kadrę pedagogiczną.

    - Zapewniamy opiekę pedagogiczno-psychologiczną.

    - Dbamy o relacje międzyludzkie.

    - Kształtujemy postawy i wychowujemy do wartości.

    - Uczymy samorządności, szacunku oraz wrażliwości.

    - Zapewniamy rozwój kompetencji kluczowych: kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości.

     

     

    W naszym liceum uczniowie mogą wybrać następujące kierunki kształcenia:

    Klasy w roku szkolnym 2021/2022

    1a – humanistyczna – z rozszerzonym polskim, angielskim i historią

    1b – dyplomatyczno-prawna – z rozszerzonym polskim, angielskim i WOSem

    1c – biologiczno-chemiczna – biologia, chemia

    1d – ekonomiczna – matematyka, geografia, angielski

     

    Nasze atuty

    - Dostosowujemy kierunki kształcenia do zainteresowań, aspiracji i ambicji młodzieży, chcącej rozwijać się w liceum, by

    studiować na wybranych kierunkach.

    - Mamy dobrze wyposażone sale przedmiotowe [sprzęt multimedialny, laboratorium chemiczne] i najnowocześniejszą halę

    sportową w mieście.

    - Korzystne położenie w centrum miasta.

    - Współpracujemy z wyższymi uczelniami: UG, SWPS, PWSZ, EUH-E, UWM.

    - Priorytetowo traktujemy nauczanie języków obcych - szeroki wybór języków obcych (francuski, włoski, hiszpański, rosyjski,

    niemiecki).

    - Realizujemy program Erasmus+ i współpracujemy z wieloma krajami europejskimi.

    - Realizujemy liczne projekty edukacyjne: BohaterON, Szkoła wierna tradycji, itp.

    - Panuje u nas wyjątkowo przyjazna atmosfera. Prowadzimy zajęcia dodatkowe dla uczniów: konsultacje, koła

    zainteresowań, klub dyskusyjny.

    - Realizujemy edukację kulturalną - film, teatr, koncerty, wernisaże, lekcje muzealne.

    - Dbamy o rozwój samorządności i odpowiedzialności obywatelskiej uczniów - prężnie działający Samorząd Uczniowski.

    - Kształtujemy postawy empatii, wrażliwości i szacunku - działania Wolontariatu.

    - Tworzymy przestrzeń przyjazną uczniom - miejsca do odpoczynku, nauki, współpracy.

     

    Dodatkowe informacje cool

     

     

    PROFIL MEDYCZNO - PRZYRODNICZY W III LO

    Klasa o profilu medyczno-przyrodniczym to miejsce dla osób zainteresowanych biologią, chemią, medycyną czy ochroną przyrody. Realizujemy tu program na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii, ponadto przedmiotem uzupełniającym jest chemia - praktyka laboratoryjna. Przygotowania do egzaminów z przedmiotów maturalnych prowadzone są pod kierunkiem pedagogów z wieloletnim doświadczeniem, będących czynnymi egzaminatorami maturalnymi.​​​​​

    Na lekcjach stawiamy na naukę przez doświadczenie i eksperyment, wiele czasu poświęcamy też na ćwiczenie rozwiązywania zadań maturalnych i przygotowania do konkursów przedmiotowych. Swoją wiedzę i zainteresowania rozszerzamy na licznych zajęciach dodatkowych, związanych z tematyką wiodącą profilu.  Odbywają się one we współpracy z uczelniami wyższymi takimi jak: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Uniwersytet Gdański, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna (Wydział Nauk o Zdrowiu). Uczestniczymy w  wykładach, warsztatach, zajęciach terenowych z udziałem wykładowców zarówno na terenie tych uczelni jak i w naszej szkole.

    Kordynujemy wiele działań związanych z ochroną środowiska we współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów np. zajęcia warsztatowe na terenie zakładu, selektywna zbiórka odpadów w szkole. Dzięki współpracy z  Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej założyliśmy na terenie szkoły ogród przyjazny ptakom. Chętnie i z sukcesami uczestniczymy w konkursach o tematyce ekologicznej.

    Włączamy się też w akcje związane z ochroną zdrowia np. Dzień  Dawcy Szpiku DKMS, Marsze Zdrowia elbląskich Amazonek czy Pola Nadziei. Uczestniczymy w wykładach związanych z profilaktyką chorób organizowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu czy cyklicznych "Młodzieżowych spotkaniach z medycyną", których organizatorem jest  Gdański Uniwersytet Medyczny i Okręgowa Izba Lekarska.

    Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszych aktywności w szkole i nie tylko.

     

    HISTORIA I WOS

    Dobrze wykształcony humanista to człowiek o szerokich horyzontach w myśleniu, potrafiący widzieć więcej i głębiej, w swoim patrzeniu na świat uwzględnia dobro człowieka, rozumie mechanizmy funkcjonowania człowieka, grup społecznych, ale zna też mechanizmy kierujące procesami historycznymi.

    Wbrew ogólnie krążącym mitom humaniści pracują w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Humaniści pracują w administracji państwowej, w mediach, są tłumaczami, uczą języków obcych, otwierając ludziom drzwi do świata, a gruntowne przygotowanie humanistyczne jest potrzebne w każdym zawodzie, który wymaga wiedzy humanistycznej, sprawności językowej, umiejętności komunikowania się z innymi, umiejętności pisania tekstów, czy też znajomości języków obcych. Kończąc ten profil możesz studiować prawo, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, administrację, filologie i wiele innych kierunków uniwersyteckich.

    W III LO  możesz wybrać jeden z dwóch profili o tym charakterze:

    1. Humanistyczny (dyplomatyczno-prawny)pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  

    Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, wiedzą o społeczeństwie oraz przedmiotem uzupełniającym: podstawy prawa

     

    2. Humanistyczny pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  

    Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, historią i przedmiotem uzupełniającym: retoryka.

    Nasz profile humanistyczne to:

    • możliwość wyboru rozszerzenia z: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, języka angielskiego,
    • możliwość wyboru języka polskiego na poziomie rozszerzonym, pozwalająca na głębsze i wnikliwsze poznanie literatury i sztuki oraz jej interpretacji,
    • szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących:  język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski,
    • współpraca z osobami reprezentującymi zawody prawnicze  (wykłady, wizyty w sądzie) oraz z uczelniami (Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego),
    • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
    • zajęcia dodatkowe realizowane w formie kół zainteresowań.

     

    Wybierz jeden z profili humanistycznych w naszej szkole i rozwijaj swoje pasje i zainteresowania.

     

    KLASA EKONOMICZNO-BIZNESOWA

    Drodzy Ósmoklasiści !

    Klasa ekonomiczno - biznesowa to świetny wybór dla osób zainteresowanych matematyką i geografią

     

    Te przedmioty oraz język angielski będą realizowane na poziomie rozszerzonym. Ponadto zaplanowane są w tej klasie zajęcia dodatkowe: ekonomia w biznesie.

     

    Do klasy o tym profilu zapraszają uczennice obecnej klasy pierwszej politechnicznej, zapraszamy na film, który samodzielnie przygotowały wink