Menu

 • OFERTA PRACY
  III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu zatrudni konserwatora 


  wymiar etatu: 1/1 ; norma czasu pracy: praca  8 godzin dziennie, przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, planowane zatrudnienie lipiec 2019

   

  1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne :
       
  1. Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe.
  2. Minimum 5 letni staż pracy.
  3. Doświadczenie w pracach remontowych wykończeniowych, hydraulicznych itp.
  4. Możliwość pracy na wysokości do 3m.
  5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.
  6. Dyspozycyjność i samodzielność.
  7. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność i uczciwość.
   

   

  2. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku :
   1.  
  1. wykonywanie prac konserwatorskich w szkole i halach gimnastycznych,
  2. przygotowanie obiektów do imprez sportowych i rekreacyjnych oraz pomoc techniczna przy ich realizacji,
  3. wykonywanie prac remontowo-budowlanych,
  4. bezzwłoczne zgłaszanie przełożonemu wszelkiego rodzaju awarii, zakłóceń, sytuacji trudnych oraz kryzysowych,
  5. dbanie o należyty stan powierzonych narzędzi i urządzeń. 

   

  3. Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie do odbioru w kadrach  III LO lub na stronie internetowej www.3lo.elblag.pl

   

  Dokument aplikacyjny  o jakie stanowisko  kandydat ubiega się należy przesyłać na adres:

  III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II  w Elblągu, ul. Browarna 1, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Browarna 1 - w  pokoju kadry i płace na II piętrze, lub przesłać na adres: 3lo@3loelblag.pl  w terminie do 27.06.2019r.  do godz. 13.00 .

  Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia  28.06.2019 r. oznacza, że oferta nie została przyjęta.

  Po upływie 1 miesiąca od ostatecznego terminu składania ofert dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane zostaną zniszczone.      
   

   

                                             

  13.06.2019 17:18 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
  82-300 Elbląg
  ul. Browarna 1
 • 55 625 89 20

Galeria zdjęć